Верховний Суд не погодився, що проєкт і кошторис реконструкції школи є комерційною таємницею

16 жовтня 2019 10:50

1000h500 2

Верховний суд України розглянув справу про ненадання на запит проєктно-кошторисної документації Борзнянської дитячо-юнацької спортивної школи і не погодився з висновками судів першої й другої інстанції, що ці документи не можна надати на інформаційний запит, бо вони містять комерційну таємницю. Справу направлено на новий розгляд до суду першої інстанції.

Мова йде про про розгляд касаційної скарги про неналежний розгляд судами спору щодо ненадання даних документів.

Заявник звернувся до Відділу освіти Борзнянської районної державної адміністрації з запитом, в якому вимагав надати дані про реконструкцію приміщення Борзнянської дитячо-юнацької спортивної школи (обсяг виконаних робіт і суму витрачених на це бюджетних коштів, копії проєктно-кошторисної документації й акт виконаних робіт).

Відділ освіти повідомив, які саме роботи були виконані та загальну суму витрачених коштів (693439,00 грн.). Однак відмовив у наданні копій проєктно-кошторисної документації й акту виконаних робіт вищевказаної реконструкції, посилаючись на комерційну таємницю.

Як аргументував відділ освіти, підрядна організація, що виконувала ремонтні роботи і з якою укладено проєктно-кошторисну документацію, надіслала на ім'я начальника відділу освіти заяву, у якій заперечувала проти оприлюднення інформації щодо ремонтних робіт у навчальному закладі. Крім того, між відділом освіти Борзнянської ДЮСШ та підрядником підписано зобов'язання про нерозголошення комерційної таємниці, що також, на думку відповідача, є підставою для відмови у задоволенні запиту.

Суд першої інстанції частково задовольнив позов, погодившись із відділом освіти, що проєктно-кошторисна документація становить комерційну таємницю, решта інформації мала бути надана. Апеляційний суд погодився із такими висновками і залишив рішення без змін.

Верховний Суд скасував обидва рішення. Він зазначив, що розглядаючи справу по суті, суди першої та апеляційної інстанцій не вжили жодних заходів щодо з'ясування даних про те, яка інформація дійсно міститься у проєктно-кошторисній документації фізичної особи-підприємця, і чи може така інформація вважатися інформацією з обмеженим доступом, враховуючи вимоги Закону України «Про інформацію» та Закону України «Про доступ до публічної інформації».

Ідеться про те, що не було застосовано трискладовий тест: ВСУ відзначив, що суди попередніх інстанцій не дослідили, чи є обмеження у доступі до запитуваної позивачем інформації виправданим та таким, що відповідає критеріям, встановленим частиною другою статті 6 Закону України «Про доступ до публічної інформації».

Судами також не враховано, що за приписами частини сьомої статті 6 Закону України «Про доступ до публічної інформації» обмеженню в доступі підлягає інформація, а не документ.

На думку «Українського інституту з прав людини», який здійснив аналіз даного рішення ВСУ, воно корисне для запитувачів та розпорядників інформації тим, що у разі наявності твердження, що запитувана інформація містить інформацію з обмеженим доступом, для того, щоб це визначити, суд має дослідити цю інформацію в судовому засіданні, якщо необхідно в закритому засіданні.

По-друге, якщо мова іде про комерційну таємницю, то до розгляду бажано залучити суб’єкта – у даному разі розробника проєкту, чиїх інтересів вона стосується, і вислухати його аргументи. Попри клопотання запитувачів, попередні інстанції розробників проєкту не залучили.

По-третє, навіть якщо запитуваний документ й містить інформацію, що становить комерційну таємницю, завжди необхідно пам’ятати, що цю інформацію можна вилучити з документа і надати його з рештою інформації. Цього вимагає принцип пропорційності.

Раніше цей же запитувач програв дві справи і в першій інстанції, і в апеляції: він звертався з аналогічними позовними вимогами про надання проєктно-кошторисної документації з ремонту приміщень у Шаповальській та Миколаївській ЗОШ (справа № 730/145/15-а).

Комерційну таємницю, на думку розпорядника та підрядчика становлять відомості: що розкривають показники фінансового плану; про майнове становище підприємця; про стан банківського рахунку підприємця; цінову політику підприємця; про завдання, які виконує підприємець; про постачальників, продавців та замовників підприємця; про рівень доходів підприємця (крім даних, необхідних для перевірки обчислення і сплати податків та інших обов'язкових платежів); про ресурси підприємця; про розміри знижок; про технічні та технологічні рішення, кількісні та якісні показники у діяльності підприємця; технічні завдання, технічні умови, регламенти, що містять відомості, які не складають державну таємницю, але розголошення яких може завдати економічних збитків; зміст та характер договорів та контрактів, у яких однією із сторін виступає підприємець; інші відомості, пов'язані з виробничою, економічною, фінансовою, управлінською та іншою діяльністю підприємця, які не становлять державної таємниці і розголошення яких може призвести до заподіяння шкоди підприємцю, спричинити матеріальні збитки і завдати шкоди його діловій репутації.

«Доступ до правди»

Читайте також:

Верховний Суд: Без трискладового тесту обмеження інформації є незаконним

Термін має значення: аналіз рішень Верховного Суду про своєчасне надання інформації

Верховний Суд: Прізвища нагороджених іменною зброєю є «інформацією з обмеженим доступом»

Верховний Суд: Імена працівників ВНЗ, що отримують зарплати з бюджету, є публічною інформацією