Щодо юридичних радників, які залучались Урядом України у 2014 - 2018 роках

У цього запиту дуже багато відповідей, тому вони розміщені на кількох сторінках:

Володимир БОГАТИР

Доброго дня!

Кабінет Міністрів України є вищим органом у системі органів виконавчої влади і здійснює виконавчу владу безпосередньо та через міністерства, інші центральні органи виконавчої влади, Раду міністрів Автономної Республіки Крим та місцеві державні адміністрації, спрямовує, координує та контролює діяльність цих органів.

Відповідно до статті 19 Конституції України органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов'язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України. Статтею 68 Конституції України передбачено, що кожен зобов'язаний неухильно додержуватися Конституції України та законів України, не посягати на права і свободи, честь і гідність інших людей.

Відповідно до статті 40 Конституції України усі мають право направляти індивідуальні чи колективні письмові звернення або особисто звертатися до органів державної влади, органів місцевого самоврядування та посадових і службових осіб цих органів, що зобов'язані розглянути звернення і дати обґрунтовану відповідь у встановлений законом строк.

Згідно статті 5 Закону України «Про інформацію» кожен має право на інформацію, що передбачає можливість вільного одержання, використання, поширення, зберігання та захисту інформації, необхідної для реалізації своїх прав, свобод і законних інтересів.

На підставі наведеного та керуючись статтями 1, 13, 19, 20 Закону України «Про доступ до публічної інформації» від 13 січня 2011 року, які надають право звертатись із запитами до розпорядників інформації щодо надання публічної інформації, —

ПРОШУ:

(1) Надати інформацію які українські та іноземні юридичні радники (фізичні та юридичні особи), як в Україні, так і закордоном надавали юридичні послуги та представляли Уряд України з 2014 року і по теперішній час. Вказану інформацію прошу надати у вигляді у вигляді таблиці із зазначенням періоду надання та виду юридичних послуг, умов оплати, підстав та порядку відбору юридичних радників, рішення про вибір юридичного радника та документів на підставі якого діяли юридичні радники (угоди, договори, довіреності, тощо).

(2) Надати інформацію яким юристам, юридичним фірмам, адвокатам та адвокатським об’єднанням видавались доручення на представництво інтересів Уряду України в період з 2014 року і по теперішній час.

(3) Надати інформацію про розмір коштів була передбачена Державним Бюджетом України та яка витрачена на залучення українських юридичних радників Урядом України в 2014, 2015, 2016, 2017 та 2018 роках.

(4) Надати інформацію про розмір коштів була передбачена Державним Бюджетом України та яка витрачена на залучення іноземних юридичних радників Урядом України в 2014, 2015, 2016, 2017 та 2018 роках.

(5) Надати інформацію яка чисельність посад юристів передбачена в центральних органах виконавчої влади на даний час, по кожному органу.

З повагою,

Володимир БОГАТИР

Publishinfo, Кабінет Міністрів України

В. БОГАТИРЮ
[FOI #48279 email]

Шановний пане Володимире!

За результатами опрацювання Вашого запиту від 11.04.2019, що надійшов до Секретаріату Кабінету Міністрів з веб-сайту «Доступ до правди», в межах компетенції повідомляємо.
За інформацією Департаменту кадрового забезпечення Секретаріату Кабінету Міністрів, посади юридичних радників в штатному розписі Секретаріату Кабінету Міністрів не передбачені.
Згідно з інформацією Господарсько-фінансового департаменту Секретаріату Кабінету Міністрів (далі – ГФД СКМУ), у період з 2014 року по теперішній час Секретаріатом Кабінету Міністрів договори з українськими та іноземними юридичними радниками (фізичними та юридичними особами) не укладалися, Державним бюджетом України на 2014-2019 роки кошти ГФД СКМУ не передбачалися та не витрачалися.
Одночасно повідомляємо, що згідно з частиною другою статті 19 Конституції України органи державної влади, їх посадові особи зобов’язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України.
Відповідно до Закону України «Про Кабінет Міністрів України» та згідно із § 1 Регламенту Кабінету Міністрів України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів від 18.07.2007 № 950, Кабінет Міністрів є колегіальним органом, який здійснює виконавчу владу безпосередньо та через міністерства, інші центральні та місцеві органи виконавчої влади. Кабінет Міністрів в межах компетенції видає постанови і розпорядження, обов’язкові до виконання.
Положенням про Міністерство юстиції, затвердженим постановою Кабінету Міністрів від 02.07.2014 № 228, визначено, що Мін’юст відповідно до покладених на нього завдань, зокрема представляє інтереси Кабінету Міністрів України у судах загальної юрисдикції, залучає юридичних радників, зокрема іноземних, для захисту прав та інтересів держави в закордонних юрисдикційних органах під час урегулювання спорів, розгляду в закордонних юрисдикційних органах справ за участю іноземного суб’єкта та України, а також забезпечення представництва України в Європейському суді з прав людини.
Згідно з Положенням про Міністерство фінансів, затвердженим постановою Кабінету Міністрів від 20.08.2014 № 375, Мінфін є головним органом у системі центральних органів виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує, зокрема державну фінансову та бюджетну політику.
Крім того, Типовим положення про службу управління персоналом державного органу, затвердженим наказом Національного агентства з питань державної служби від 03.03.2016 № 47, служба управління персоналом відповідно до покладених на неї завдань, зокрема веде встановлену звітно-облікову документацію, готує статистичну звітність з кадрових питань.
Пунктом 1 постанови Кабінету Міністрів від 25.05.2011 № 583 «Питання виконання Закону України «Про доступ до публічної інформації» в Секретаріаті Кабінету Міністрів України, центральних та місцевих органах виконавчої влади» визначено, що Секретаріат Кабінету Міністрів не є розпорядником інформації за запитами стосовно інформації інших державних органів України, а також щодо інформації, яка може бути отримана шляхом узагальнення, аналітичної обробки даних або яка потребує створення в інший спосіб.
Ураховуючи викладене, Ваш запит відповідно до частини третьої статті 22 Закону України «Про доступ до публічної інформації» надіслано до Мін’юсту, Мінфіну та інших центральних органів виконавчої влади для розгляду та інформування Вас в установленому порядку.

Департамент інформації та комунікацій з громадськістю
Секретаріату Кабінету Міністрів України

показати цитоване

Юридична служба,

2 Attachments

[1][FOI #48279 email]

References

Visible links
1. mailto:[email address]

Канцелярія Держенергоефективності,

1 Attachment

Чумак Ксенія Олександрівна,

1 Attachment

Гонтар Марина Трохимівна,

1 Attachment

Доброго дня!
Надсилаємо листа з приводу продовження терміну розгляду надісланого вами
запиту на отримання інформації.
З пов. головний спеціаліст ДК МВС
Олена ГАНЗЕНКО
(044) 254 1194

Кабінет Міністрів України

1 Attachment

.

 

!

 

18.04.2019 - -, .

 

.

 

,

..

,

, . (044) 287-12-33

 

 

 

[ Повідомлення сайту: вищенаведений текст неправильний закодований, тож невідомі символи було вилучено.]

Малюкіна В.О.,

1 Attachment

.

[ Повідомлення сайту: вищенаведений текст неправильний закодований, тож невідомі символи було вилучено.]

2 Attachments

 

 

 

 

 

[1]SAAU_logo_v1

 

- , 14, , 01135
+38 044 351 53 99
[2]www.avia.gov.ua

 

Please consider the environment before printing this e-mail

 

 

References

Visible links
2. http://www.avia.gov.ua/

[ Повідомлення сайту: вищенаведений текст неправильний закодований, тож невідомі символи було вилучено.]

Держрибагентство України,

1 Attachment

!

--
,

/: (044) 272 20 32 mailto:[email address]

[ Повідомлення сайту: вищенаведений текст неправильний закодований, тож невідомі символи було вилучено.]

Гнатюк Олексій Борисович,

1 Attachment

Кабінет Міністрів України

1 Attachment

, Foi+request-48279-aaeee27c.

--
,
Zvernennja mailto:[email address]

[ Повідомлення сайту: вищенаведений текст неправильний закодований, тож невідомі символи було вилучено.]

Кабінет Міністрів України

1 Attachment1 Attachment

[ Email has no body, please see attachments ]

Кабінет Міністрів України

1 Attachment

[ Email has no body, please see attachments ]

Капелюшна Ольга Борисівна,

1 Attachment

Доброго дня! Направляємо скановану копію відповіді на Ваш запит щодо
юридичних радників, які залучались Урядом України у 2014-2018 роках

Відділ звернень громадян та доступу до публічної інформації - Центральний апарат,

1 Attachment

Держекспортконтроль,

1 Attachment

 

04080, . , . , 19-21

: (044) 482-58-34

: (044) 462-49-70

[1]www.dsecu.gov.ua

 

References

Visible links
1. http://www.dsecu.gov.ua/

[ Повідомлення сайту: вищенаведений текст неправильний закодований, тож невідомі символи було вилучено.]

Держаудитслужба,

1 Attachment

Кабінет Міністрів України

1 Attachment

[ Email has no body, please see attachments ]

Костюк Я.Р.,

1 Attachment

:

.pdf

[ Повідомлення сайту: вищенаведений текст неправильний закодований, тож невідомі символи було вилучено.]

Кабінет Міністрів України

1 Attachment

[ Email has no body, please see attachments ]

Олександра Акіменко,

2 Attachments

1 Attachment

 

 

234-63-47

 

[ Повідомлення сайту: вищенаведений текст неправильний закодований, тож невідомі символи було вилучено.]