91-1дп18На_догляд

Щербатий Михайло Федорович

Доброго дня!
1. Головне управління Пенсійного фонду України в Вінницькій області (ВОПФУ)
2. Керівнику ВОПФУ

Прошу підтвердити отримання цього електронного листа за призначенням відповідно до приписів ст.7 Розділу ІІІ «Порядку роботи з електронними документами у діловодстві та їх підготовки до передавання на архівне зберігання», затвердженого Наказом Міністерства юстиції України від 11.11.2014 №1886/5.
NB! Офіційно повідомляю, що цей письмовий електронний лист підписаний мною простим електронним підписом відповідно до приписів закону шляхом додавання до електронних даних, що складають текст листа, даних в текстовій електронній формі, призначених для ідентифікації мене як підписувача листа – а саме власноручного підпису у вигляді мого власного прізвища та ініціалів друкованими літерами такого вигляду: «М.Ф. Щербатий». Для особливо обдарованих: власне підпису передує підказка у вигляді слова «Підпис» з наступною двокрапкою. Щоб зрозуміти, що це означає, прошу залучити до прочитання цього листа письменних співробітників, які ходили в школу і вчили правила української пунктуації.
Роз'яснюю, що при підписуванні цього листа я керувався приписами ст.19.1 Конституції України, яка дозволяє мені, які і будь-якій іншій людині, робити все, що прямо не заборонене законом. Оскільки жодним законом України не заборонене вільне обрання особою форми та способу вчинення простого електронного підпису під зверненням та запитом (що розумно), форма та спосіб вчинення мною мого електронного підпису під цим листом вільно обрані мною як такі, що найчастіше застосовуються в електронному документообігові України, з використанням наданих сучасними науковими досягненнями в галузі електроніки і запроваджених в реальне життя можливостей, в межах доступних технічних опцій комп’ютерної техніки.
Цей лист є зверненням з метою реалізації моїх прав людини в порядку закону України «Про звернення громадян».
Цей лист включає запити на доступ до публічної інформації.
Цей лист є запитами на доступ до моїх персональних даних та їх захист.
Цей лист є заявою на отримання інформації, необхідної мені для реалізації моїх прав людини.
У цьому листі я об’єднав вимоги, право на які передбачене законами України «Про доступ до публічної інформації», «Про захист персональних даних», «Про інформацію», «Про звернення громадян», а саме: а) ЗАЯВУ, в порядку закону України «Про звернення громадян» та інших релевантних законів з метою реалізації моїх прав людини; б) ЗАПИТИ в порядку закону України «Про доступ до публічної інформації»; в) ЗАПИТИ в порядку закону України «Про захист персональних даних»; г) ЗАЯВУ, в порядку закону України «Про інформацію» в сукупності із законом України «Про звернення громадян»; д) СКАРГУ в порядку закону України «Про звернення громадян».
При об’єднанні кількох звернень в одному листі я керувався приписами ст.19.1 Конституції України, яка дозволяє будь-якій людині робити все, що прямо не заборонене законом. Оскільки жодним законом України ні прямо, ні опосередковано не заборонене об’єднання в одному документі кількох таких вимог, я користуюся своїм конституційним правом, і подаю їх в одному листі.
І. Факти
1. Я є важким інвалідом 1А групи. 11.09.18 я через свою представницю та законну представницю доньку Щербату Наталю Михайлівну звернувся на особистий прийом до Управління Пенсійного фонду України в місті Вінниці (далі – ВМПФУ) з усним зверненням, об’єднаним із запитом на доступ до публічної інформації та із запитом на доступ до моїх персональних даних. Серед іншого, донька просила поінформувати, що таке доплата до пенсії на догляд і яким законом вона передбачена, чи виплачується мені така доплата, якщо так, за який період і в якому розмірі, чи наявна моя заява про виплату такої доплати, чи роз’яснював мені пенсійний фонд порядок призначення і виплати такої доплати.
2. Працівниця, яка обслуговувала доньку, повідомила, що мені як інваліду, так само, як і моїй дружині, дійсно виплачується доплата до пенсії в розмірі 50 грн., яка передбачена законом України «Про пенсійне забезпечення». На той час працівниця не пам’ятала точно, якими саме статтями закону передбачена виплата такої допомоги та її розмір. Рішення про виплату, додала вона, ухвалював пенсійний фонд без моєї заяви, в односторонньому порядку.
3. Хоча донька повідомила на особистому прийомі, що діє і від мого імені, та надала оригінал документального підтвердження повноважень на такі дії, станом на сьогодні жодної відповіді та повної запитаної інформації з цього питання, додатково до наданої, я не отримав. Так само її не отримувала донька.
4. Наведені факти доводяться до відома Головного управління Пенсійного фонду України в Вінницькій області (далі – ВОПФУ) для належного реагування.
ІІ. Вимоги
5. ВИМОГИ ПРО НАДАННЯ ПЕРВИННОЇ ПРАВОВОЇ ДОПОМОГИ
5.1. Прошу ВОПФУ надати мені в розумний строк, а не в строк, передбачений релевантним законом, первинну правову допомогу у вигляді складення у формі 4 окремих документів та надсилання на електронну адресу, з якої отриманий цей лист, правової інформації та роз’яснень законодавства, з посиланням на українські національні та міжнародні приписи права, про:
5.1.1. законодавче врегулювання призначення та виплати доплати до пенсії на догляд інвалідам, включно точні номери статей конкретних законів;
5.1.2. права потерпілого та про відповідальність порушників у випадку ненадання доступу до інформації на звернення в порядку закону України «Про інформацію» за інформацією, необхідною людині для реалізації її прав людини;
5.1.3. права потерпілого та про відповідальність порушників у випадку ненадання доступу до публічної інформації на звернення за публічною інформацією;
5.1.4. права потерпілого та про відповідальність порушників у випадку протиправної обробки персональних даних на звернення за наданням доступу до власних персональних даних.
5.2. При цьому прошу роз’яснити мені, з посиланням на приписи національного та міжнародного права, порядок захисту та поновлення кожного порушеного мого права, вказаного в цьому листі та встановленого перевіркою скарги.
З урахуванням офіційних нормативів часу, які застосовуються для праці публічних адвокатів при виконанні аналогічних завдань, розумний строк для складення запитаних мною 4 письмових консультацій (довідок по праву) складає не більше 2-3 днів. При неможливості надання мені ВОПФУ запитаної правової допомоги прошу негайно сплатити мені компенсацію – середньоринкову вартість складення 4 письмових консультацій (довідок по праву) адвокатом для уможливлення своєчасного залучення для цієї праці адвоката як альтернативного способу отримання мною потрібної правової допомоги. За відкритими даними, орієнтовна мінімальна вартість складення адвокатом письмової консультації, з посиланням на норми права, складає від 1 000 грн. Середня вартість такої письмової консультації з одного питання складатиме не менше 1 500 грн.
6. ВИМОГИ ЗАПИТІВ НА ПУБЛІЧНУ ІНФОРМАЦІЮ, ОБ’ЄДНАНІ ІЗ ЗАПИТОМ НА ДОСТУП ДО МОЇХ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ ТА ЇХ ЗАХИСТ, ТА ІЗ ЗАЯВОЮ ПРО НАДАННЯ ІНФОРМАЦІЇ
Відповідно до ст.ст.8, 10 Європейської Конвенції про захист прав людини, ст.ст.32, 34.2 Конституції України, законів України «Про інформацію», «Про доступ до публічної інформації», «Про захист персональних даних», «Про звернення громадян» прошу надати мені інформацію, необхідну мені для реалізації моїх прав людини; мої персональні дані; публічну інформацію, ЩО Є ПРЕДМЕТОМ СУСПІЛЬНОГО ІНТЕРЕСУ, необхідну мені для виявлення порушень прав людини, зловживання владою, ризиків для здоров'я людей, і яку я маю намір оприлюднити для суспільства, а саме:
6.1. Рішення про призначення мені як інваліду доплати до пенсії на догляд.
6.2. Усі документи, якими УПФУ, з власної ініціативи, інформував мене про правові підстави, розмір та порядок виплати мені доплати до пенсії на догляд.
6.3. Усі документи, якими УПФУ, з власної ініціативи, інформував мене про факт призначення та виплати мені доплати до пенсії на догляд.
6.4. Розмір та дати виплати мені доплати до пенсії на догляд за весь період виплати, з обґрунтуванням правових підстав факту та розміру кожної виплати у формі наведення точних номерів статей конкретних законів.
6.5. Перелік усіх посадових осіб ВОПФУ (найменування посади та підрозділу, прізвище, ім’я та по-батькові), які мають доступ до електронних пенсійних справ, включно до моєї пенсійної справи.
6.6. Усі акти реагування ВОПФУ на викладені в цьому листі факти.
6.7. Вхідний реєстраційний номер та дату вхідної реєстрації в ВОПФУ цього листа.
6.8. Належну факсимільну копію (фотокопію оригіналу) цього листа з реквізитами його вхідної реєстрації в ВОПФУ.
6.9. Прошу надати мені усі запитані документи, включно за усіма викладеними тут запитами, у формі оригіналів чи належно засвідчених цифрових (електронних) факсимільних копій (фотокопій з оригіналів) на електронну адресу, з якої отриманий цей лист. Я не даю згоди на використання інших засобів комунікації зі мною за цим листом.
Роз’яснюю, що, відповідно до ст. 3 закону України «ПРО СВОБОДУ ПЕРЕСУВАННЯ ТА ВІЛЬНИЙ ВИБІР МІСЦЯ ПРОЖИВАННЯ В УКРАЇНІ», «…місце проживання - житло, розташоване на території адміністративно-територіальної одиниці, в якому особа проживає…». Ні законом України «Про звернення громадян», ні жодним іншим законом не передбачено обов’язку заявників звернення надавати адресу місця проживання, яка, також, визнана законом КОНФІДЕНЦІЙНОЮ інформацією. Місцем мого проживання є житло (квартира) в м. Вінниці.
Роз’яснюю, що, відповідно до ст.2.2 закону України «Про доступ до публічної інформації», вказаний закон «…не поширюється… на ВІДНОСИНИ у сфері звернень громадян, які регулюються спеціальним законом», тобто, на стосунки суб’єктів звернень – заявників та скаржників, з одного боку, і юридичних осіб-адресатів звернень та їх посадових осіб, протягом часу процедури звернення та з приводу цієї процедури. Це обмеження не поширюється на будь-які інші, крім ВІДНОСИН, аспекти звернень, в тому числі і на ДОКУМЕНТАЦІЮ звернень. Навпаки, всі ДОКУМЕНТИ звернень, що містять відображену та задокументовану будь-якими засобами та на будь-яких носіях інформацію, що була отримана або створена в процесі виконання суб'єктами владних повноважень своїх обов'язків з прийняття та розгляду звернень, передбачених чинним законодавством, за приписами ст.1 закону України «Про доступ до публічної інформації», є ПУБЛІЧНОЮ інформацією, а тому на усі документи щодо усіх звернень громадян поширюються усі релевантні правила закону України «Про доступ до публічної інформації».
Роз’яснюю, що, відповідно до ст.7 закону України «Про інформацію», «2. Ніхто не може обмежувати права особи у виборі ФОРМ і ДЖЕРЕЛ одержання інформації, за винятком випадків, передбачених законом».
Я не даю згоди на використання будь-якої інформації стосовно мене та моїх персональних даних, включно будь-яких контактних даних, для будь-якої мети і в будь-який спосіб, включаючи і для комунікації зі мною, за виключенням мети, вказаної в цьому зверненні.
Відповідь та запитану інформацію в оригіналах чи в цифрових (електронних) факсимільних копіях (фотокопіях з оригіналів), належно засвідчених відповідно до приписів ст.1 Указу Президії Верховної Ради СРСР від 4 серпня 1983 року №9779-X „Про порядок видачі та засвідчення підприємствами, установами, організаціями копій документів, що стосуються прав громадян“ (Відомості Верховної Ради (ВВР), 1983, N32, ст.492), який діє в Україні відповідно до ст.3 Закону України „Про правонаступництво України“, пунктів 5.26, 5.27 Національного стандарту України Державної уніфікованої системи документації, Уніфікованої системи організаційно-розпорядчої документації ”Вимоги до оформлювання документів” (ДСТУ 4163-2003, затвердженого наказом Держспоживстандарту України від 07.04.2003 № 55), прошу надати мені в установлений законом строк на електронну адресу, з якої отриманий цей лист. Я не даю згоди на використання будь-яких інших моїх контактних даних для мети переписки за цим листом.
Я не даю згоди на протиправну передачу моїх персональних даних щодо цього листа будь-яким третім особам, за виключенням випадків, передбачених ЗАКОНОМ.
28.12.18
З повагою,
Підпис: М.Ф. Щербатий

З повагою,

Щербатий Михайло Федорович

Від: gu
Головне управління Пенсійного фонду України у Вінницькій області

Посилання