43дп18ПрацівникиКМУ

Щербата Анастасія Віталіївна

Доброго дня!

Прошу підтвердити отримання цього електронного листа за призначенням відповідно до приписів ст.7 Розділу ІІІ «Порядку роботи з електронними документами у діловодстві та їх підготовки до передавання на архівне зберігання», затвердженого Наказом Міністерства юстиції України від 11.11.2014 № 1886/5.
Цей лист містить запити на доступ до публічної інформації.
Цей лист є заявою на отримання інформації, необхідної мені для реалізації моїх прав людини.
Цей лист є заявою з метою реалізації моїх прав людини.
Цей лист містить запити на доступ до моїх персональних даних та їх захист.
У цьому листі я об’єднала вимоги, право на які передбачене законами України «Про інформацію», «Про звернення громадян», «Про доступ до публічної інформації», «Про захист персональних даних», а саме: а) ЗАПИТИ в порядку закону України «Про доступ до публічної інформації»; б) ЗАЯВУ в порядку закону України «Про інформацію» в сукупності із законом України «Про звернення громадян»; в) ЗАЯВУ в порядку закону України «Про звернення громадян» та інших релевантних законів про реалізацію моїх прав людини; г) ЗАПИТИ в порядку закону України «Про захист персональних даних»
При об’єднанні кількох звернень в одному листі я керуюся приписами ст.19.1 Конституції України, яка дозволяє мені, які і будь-якій іншій людині, робити все, що прямо не заборонене законом. Оскільки жодним законом України ні прямо, ні опосередковано не заборонене об’єднання в одному документі кількох таких вимог, я скористалася своїм конституційним правом, і подаю їх в одному листі.
Офіційно повідомляю, що цей письмовий електронний лист підписаний мною простим електронним підписом відповідно до нормативних приписів шляхом додавання до електронних даних, що складають текст листа, текстових даних в електронній формі, призначених для ідентифікації мене як підписувача листа – а саме власноручного підпису у вигляді тексту мого власного та моєї матері прізвищ та ініціалів друкованими літерами такого вигляду: «А.В. Щербата» та, відповідно: «Н.М. Щербата». Для особливо обдарованих: власне підпису передує підказка у вигляді слова «Підпис» з наступною двокрапкою. Щоб зрозуміти, що це означає, прошу залучити до прочитання цього листа письменних співробітників, які ходили в школу і вчили правила української пунктуації.
P.S. Роз'яснюю, що при підписуванні цього листа я керувалася приписами ст.19.1 Конституції України, яка дозволяє мені, які і будь-якій іншій людині, робити все, що прямо не заборонене законом. Форма та спосіб мого електронного підпису під цим листом вільно обрані мною серед запроваджених в реальне життя можливостей, наданих сучасними науковими досягненнями в галузі електроніки, в межах доступних опцій комп’ютерної техніки.
Відповідно до ст.ст.8, 10 Європейської Конвенції про захист прав людини, ст.с.32, 34.2 Конституції України, законів України «Про інформацію», «Про доступ до публічної інформації», «Про захист персональних даних», «Про звернення громадян», прошу надати мені інформацію, необхідну мені для реалізації моїх прав людини, мої персональні дані, публічну інформацію, ЩО Є ПРЕДМЕТОМ СУСПІЛЬНОГО ІНТЕРЕСУ, необхідну мені для виявлення порушень прав людини, зловживання владою, ризиків для здоров'я людей, і яку я маю намір оприлюднити для суспільства, а саме:
1. Загальну штатну чисельність працівників Департаменту інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату Кабінету Міністрів України станом на 23.08.2018 року.
1.1. Загальну фактичну чисельність працівників Департаменту інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату Кабінету Міністрів України станом на 23.08.2018 року.
2. Персональний склад у формі прізвища, імені та по-батькові, найменування посади кожної посадової (службової) особи Департаменту інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату Кабінету Міністрів України станом на 23.08.2018 року.
2.1. Службові електронні адреси кожної посадової (службової) особи Департаменту інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату Кабінету Міністрів України.
2.2. Джерела оприлюднення (прямі інтернет-лінки) службових адрес електронної пошти кожної посадової (службової) особи Департаменту інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату Кабінету Міністрів України на офіційному веб-сайті КМУ.
2.3. Дати оприлюднення службових адрес електронної пошти кожної посадової (службової) особи Департаменту інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату Кабінету Міністрів України на офіційному веб-сайті КМУ.
2.4. Інформацію про наявність чи відсутність на офіційному веб-сайті КМУ дат оприлюднення службових адрес електронної пошти кожної посадової (службової) особи Департаменту інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату Кабінету Міністрів України.
2.5. Дати оновлення службових адрес електронної пошти кожної посадової (службової) особи Департаменту інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату Кабінету Міністрів України на офіційному веб-сайті КМУ.
2.6. Інформацію про наявність чи відсутність на офіційному веб-сайті КМУ дат оновлення службових адрес електронної пошти кожної посадової (службової) особи Департаменту інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату Кабінету Міністрів України.
3. Суми нарахованих в КМУ до сплати в 2018 році, в розрізі місяців, коштів кожній посадовій (службовій) особі Департаменту інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату Кабінету Міністрів України, включно і окремо з фонду оплати праці.
4. Суми отриманих в КМУ в 2018 році, в розрізі місяців, коштів кожною посадовою (службовою) особою Департаменту інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату Кабінету Міністрів України, включно і окремо з фонду оплати праці.
5. Вхідний реєстраційний номер та дату вхідної реєстрації КМУ цього листа.
6. Належно засвідчену цифрову факсимільну копію (фотокопію оригіналу) цього листа з реквізитами його вхідної реєстрації КМУ.
Роз’яснюю, що, відповідно до 5.6,7 закону України «Про звернення громадян», «Письмове звернення також може бути надіслане з використанням мережі Інтернет, засобів електронного зв’язку (електронне звернення). У зверненні має бути зазначено прізвище, ім’я, по батькові, місце проживання громадянина, викладено суть порушеного питання, зауваження, пропозиції, заяви чи скарги, прохання чи вимоги. Письмове звернення повинно бути підписано заявником (заявниками) із зазначенням дати. В електронному зверненні також має бути зазначено електронну поштову адресу, на яку заявнику може бути надіслано відповідь, або відомості про інші засоби зв’язку з ним. Застосування електронного цифрового підпису при надсиланні електронного звернення не вимагається».
Роз’яснюю, що, відповідно до ст.3 закону України «ПРО СВОБОДУ ПЕРЕСУВАННЯ ТА ВІЛЬНИЙ ВИБІР МІСЦЯ ПРОЖИВАННЯ В УКРАЇНІ», «…місце проживання - житло, розташоване на території адміністративно-територіальної одиниці, в якому особа проживає…». Місцем мого проживання є житло в м. Вінниці. Законом України «Про звернення громадян» надання заявниками адреси місця проживання не вимагається.
Роз’яснюю, що, відповідно до ст.2.2 закону України «Про доступ до публічної інформації», вказаний закон «…не поширюється… на ВІДНОСИНИ у сфері звернень громадян, які регулюються спеціальним законом», тобто, на стосунки суб’єктів звернень – заявників та скаржників, з одного боку, і юридичних осіб-адресатів звернень та їх посадових осіб, протягом часу процедури звернення та з приводу цієї процедури. Це обмеження не поширюється на будь-які інші, крім ВІДНОСИН, аспекти звернень, в тому числі і на ДОКУМЕНТАЦІЮ звернень. Навпаки, відповідно до ст.1 закону України «Про доступ до публічної інформації», «1. Публічна інформація - це відображена та задокументована будь-якими засобами та на будь-яких носіях інформація, що була отримана або створена в процесі виконання суб'єктами владних повноважень своїх обов'язків, передбачених чинним законодавством, або яка знаходиться у володінні суб'єктів владних повноважень, інших розпорядників публічної інформації…» Це означає, що всі ДОКУМЕНТИ звернень громадян, що містять відображену та задокументовану будь-якими засобами та на будь-яких носіях інформацію, що була отримана або створена в процесі виконання суб'єктами владних повноважень своїх обов'язків з прийняття та розгляду звернень, передбачених чинним законодавством, є ПУБЛІЧНОЮ інформацією, а тому на усі документи щодо усіх звернень громадян поширюються усі релевантні правила закону України «Про доступ до публічної інформації».
Роз’яснюю, що, відповідно до ст.7 закону України «Про інформацію», «2. Ніхто не може обмежувати права особи у виборі ФОРМ і ДЖЕРЕЛ одержання інформації, за винятком випадків, передбачених законом».
Відповідь та запитану інформацію прошу надати на електронну адресу, з якої отриманий цей лист, в запитаних мною формах. Я не даю згоди на використання будь-яких інших моїх контактних даних для мети переписки за цим листом.
19.09.18
Підпис: А.В. Щербата
Від імені неповнолітньої дитини Щербатої А.В. (ст.154.2 СК України) мати Щербата Наталя Михайлівна
Підпис: Н.М. Щербата

З повагою,

Щербата Анастасія Віталіївна

Publishinfo, Кабінет Міністрів України

1 Attachment

Відповідь у вкладеному файлі

 

 

показати цитоване

Publishinfo, Кабінет Міністрів України

1 Attachment

А. В. ЩЕРБАТІЙ
Н. М. ЩЕРБАТІЙ
[FOI #39756 email]
Шановна Анастасіє Віталіївно та Наталю Михайлівно!

За результатами опрацювання Вашого запиту від 19.09.2018 (копія додається), що надійшов до Секретаріату Кабінету Міністрів електронною поштою, в межах компетенції повідомляємо.
Станом на 23.08.2018 чисельність працівників Департаменту інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату Кабінету Міністрів (далі – Департамент) становила: штатна – 36 осіб, фактична – 33 особи (список із зазначенням прізвища, ім’я, по батькові та посади додається).
Одночасно повідомляємо, що відповідно до статті 19 Конституції України органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов’язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України.
Згідно із статтею 15 Закону України «Про доступ до публічної інформації» розпорядники інформації зобов’язані оприлюднювати інформацію про діяльність суб’єктів владних повноважень, зокрема про адреси електронної пошти керівників структурних підрозділів.
Визначення та оприлюднення адрес електронної пошти працівників структурних підрозділів Секретаріату Кабінету Міністрів законодавством не передбачено.
З огляду на зазначене, надаємо номер телефону та адресу електронної пошти в. о. директора Департаменту Стадник Роксолани Ігорівни: (044) 256-75-39; [email address].
Із вказаною інформацією Ви також можете ознайомитися на Урядовому веб-порталі (www.kmu.gov.ua) у розділі «Структура Секретаріату Кабінету Міністрів України» за посиланням: https://www.kmu.gov.ua/ua/struktura-sekr....
Працівникам Департаменту у період з 1 січня по 31 серпня 2018 року було нараховано заробітну плату у розмірі: за січень – 634532,67 грн.; за лютий – 742841,79 грн.; за березень – 685908,68 грн.; за квітень – 1211283,3 грн.; за травень – 941314,36 грн.; за червень – 1011835,64 грн.; за липень –1099277,65 грн.; за серпень – 1159741,22 гривень.
Фактично отримана працівниками Департаменту заробітна плата у вказаний період: за січень – 505666,54 грн.; за лютий – 592182,21 грн.; за березень – 555284,81 грн.; за квітень – 952691,92 грн.; за травень –752455,05 грн.; за червень – 804230,97 грн.; за липень – 890781,94 грн.; за серпень – 930659,3 гривень.
Також інформуємо, що відповідно до частини першої статті 1 Закону України «Про доступ до публічної інформації» (далі – Закон) публічна інформація – відображена та задокументована будь-якими засобами та на будь-яких носіях інформація, яка була отримана або створена у процесі виконання суб’єктами владних повноважень своїх обов’язків, передбачених чинним законодавством або яка знаходиться у володінні суб’єктів владних повноважень, інших розпорядників публічної інформації, визначених цим Законом.
Частиною п’ятою статті 19 Закону визначено, що запит на інформацію має містити загальний опис інформації або вид, назву, реквізити чи зміст документа, щодо якого зроблено запит, якщо запитувачу це відомо.
Крім того, відповідно до пункту 1 постанови Кабінету Міністрів від 25.05.2011 № 583 «Питання виконання Закону України «Про доступ до публічної інформації» в Секретаріаті Кабінету Міністрів України, центральних та місцевих органах виконавчої влади» Секретаріат Кабінету Міністрів не є розпорядником інформації за запитами щодо інформації, яка може бути отримана шляхом узагальнення, аналітичної обробки даних або яка потребує створення в інший спосіб.

Додаток: на 4 арк.

Департамент інформації та комунікацій з громадськістю
Секретаріату Кабінету Міністрів України

показати цитоване