Зменшення кількості депутатів

Доброго дня!

На підставі статей 1, 13, 19, 20 Закону України «Про доступ до публічної інформації» від 13 січня 2011 року, які надають право звертатись із запитами до розпорядників інформації щодо надання публічної інформації, прошу надати наступну інформацію (наступні документи):

Пане ПРЕЗИДЕНТЕ скажіть будь ласка що ВАМ як господарю земель УКРАЇНСЬКИХ заважае пропіаритися , та отримати більшість в УКРАЇНСЬКОМУ парламенті де буде 300 депутатів, замість 450!!!

Нагадую
сторінка верховної ради про проведення референдуму http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/65/2...
та уривок з ціеї сторінки
4) "Чи згодні Ви із зменшенням загальної кількості народних
депутатів України з 450 до 300 і пов'язаною з цим заміною у
частині першій статті 76 Конституції України слів "чотириста
п'ятдесят" на слово "триста", а також внесенням відповідних змін
до виборчого законодавства ?"

Так.

Ні".

та нагадую результати ЦВК

3. Кількість громадян України, які взяли участь у голосуванні з питання:

"Чи згодні Ви із зменшенням загальної кількості народних депутатів України з 450 до 300 і пов'язаною з цим заміною у частині першій статті 76 Конституції України слів "чотириста п'ятдесят" на слово "триста", а також внесенням відповідних змін до виборчого законодавства?",

становить 29694861

3.1. Кількість громадян України, які голосували за схвалення зазначеного питання, - 26730432

3.2. Кількість громадян України, які голосували проти схвалення зазначеного питання, - 2597915

3.3. Кількість бюлетенів, визнаних недійсними, - 366514

3.4. Відповідно до частини сьомої статті 41 Закону України "Про всеукраїнський та місцеві референдуми" зазначене питання вважається ухваленим громадянами, оскільки за нього було подано більшість (вісімдесят дев'ять цілих і дев'яносто одна сота відсотка) голосів громадян України від числа тих, хто взяв участь у референдумі.

Прошу в відповіді не направляти мене В ... та НА ..., а надати конкретну відповідь що заважає пану президенту виконати ВОЛЮ ВЕЛИКОГО ТА МОГУТНЬОГО УКРАЇНСЬКОГО НАРОДУ (та ПРОПІАРИТИСЯ).

Відповідно до п.1 ч.5 ст.19 запит має містити ім’я (наймеування) запитувача (Валентин) , поштову адресу, або адресу електронної пошти ([email address]), а також номер засобу зв’язку, якщо такий є (Допоможіть матеріально на придбання засобу звязку).
Підпису немає тому лист не підписую!!!

З повагою,

Валентин

Відкритість, Офіс Президента України

 

 

п. Валентину

 

 

Шановний пане Валентин!

 

На Ваш лист, що надійшов 24 червня 2014 року на електронну адресу
Головного управління забезпечення доступу до публічної інформації
Адміністрації Президента України через сайт «Доступ до правди»,
повідомляємо, що він не може розглядатися як запит на інформацію, оскільки
не відповідає нормам Закону України «Про доступ до публічної інформації».

Згідно з пунктом 1 статті 19 Закону України «Про доступ до публічної
інформації» запит на інформацію – це прохання особи до розпорядника
інформації надати публічну інформацію, що знаходиться у його володінні.
Відповідно до статті 1 згаданого Закону публічна інформація – це
відображена та задокументована будь-якими засобами та на будь-яких носіях
інформація, що була отримана або створена в процесі виконання суб'єктами
владних повноважень своїх обов'язків, передбачених чинним законодавством,
або яка знаходиться у володінні суб'єктів владних повноважень, інших
розпорядників публічної інформації, визначених цим Законом.

Ваш лист, шановний пане Валентине, за змістом є зверненням та має
розглядатися відповідно до Закону України «Про звернення громадян». Згідно
зі статтею 5 цього Закону звернення адресуються органам державної влади і
місцевого самоврядування, підприємствам, установам, організаціям незалежно
від форм власності, об'єднанням громадян або посадовим особам, до
повноважень яких належить вирішення порушених у зверненнях питань.

У зверненні має бути зазначено прізвище, ім'я, по батькові, місце проживання громадянина, викладено суть порушеного питання, зауваження, пропозиції, заяви чи скарги,
 прохання чи вимоги. Письмове звернення повинно бути підписано заявником із зазначенням дати. Законом України «Про звернення громадян» не передбачено листування
електронною поштою.

Розгляд звернень громадян не належить до компетенції Головного управління
забезпечення доступу до публічної інформації Адміністрації Президента
України.

Організацію розгляду звернень громадян до Президента України та
Адміністрації Президента України здійснює Управління з питань звернень
громадян Адміністрації Президента України (поштова адреса: 01220, м.
Київ, вул. Банкова, 11).

Дякуємо за Ваш лист.

 

З повагою

 

Керівник Головного управління

забезпечення доступу до публічної інформації

Адміністрації Президента України                                          
О.Кошелєв

 

Link: [1]File-List
Link: [2]themeData
Link: [3]colorSchemeMapping

References

Visible links
1. file:///C:%5CUsers%5CSTELMA%7E1%5CAppData%5CLocal%5CTemp%5Cmsohtmlclip1%5C01%5Cclip_filelist.xml
2. file:///C:%5CUsers%5CSTELMA%7E1%5CAppData%5CLocal%5CTemp%5Cmsohtmlclip1%5C01%5Cclip_themedata.thmx
3. file:///C:%5CUsers%5CSTELMA%7E1%5CAppData%5CLocal%5CTemp%5Cmsohtmlclip1%5C01%5Cclip_colorschememapping.xml

Валентин залишив коментар ()

Как обычно направили в ПОПУ