Запит щодо розпаювання земельних ділянок

Доброго дня!

На підставі статей 1, 13, 19, 20 Закону України «Про доступ до публічної інформації» від 13 січня 2011 року, які надають право звертатись із запитами до розпорядників інформації щодо надання публічної інформації, прошу надати наступну інформацію (наступні документи):

1. Яким чином відбувається розпаювання земельної ділянки державної власності сільськогосподарського призначення припустимо орієнтовною площею 40 га на земельні ділянки орієнтовною площею 2га кожна для надання у власність учасникам АТО?
2. Ким (яким підрозділом, підприємством, установою чи організацією) проводиться вищезазначене розпаювання?
3. За яким розпорядчим документом (наказ, договір чи ін..)?
4. Хто є замовником розпаювання?
5. Процедура розпаювання проводиться безкоштовно чи за бюджетні кошти?
6. Якщо на платній основі, то прошу повідомити яка вартість розпаювання земельної ділянки орієнтовною площею 40 га?
7. Яким чином оформляється результат розпаювання?

З повагою,

Павло
[email address]

Відділ розгляду звернень та прийому громадян, Державна служба України з питань геодезії, картографії та кадастру

3 Attachments

Ангелина залишив коментар ()

Розпорядник інформації Державна служба України з питань геодезії, картографії та кадастру вважає, що означений запит є зверненням і регулюється Законом України «Про звернення громадян». Проте згідно до ст. 3 Закону України «Про звернення громадян» під зверненнями громадян слід розуміти викладені в письмовій або усній формі пропозиції (зауваження), заяви (клопотання) і скарги. Пропозиція (зауваження) - звернення громадян, де висловлюються порада, рекомендація щодо діяльності органів державної влади і місцевого самоврядування, депутатів усіх рівнів, посадових осіб, а також висловлюються думки щодо врегулювання суспільних відносин та умов життя громадян, вдосконалення правової основи державного і громадського життя, соціально-культурної та інших сфер діяльності держави і суспільства. Заява (клопотання) - звернення громадян із проханням про сприяння реалізації закріплених Конституцією та чинним законодавством їх прав та інтересів або повідомлення про порушення чинного законодавства чи недоліки в діяльності підприємств, установ, організацій незалежно від форм власності, народних депутатів України, депутатів місцевих рад, посадових осіб, а також висловлення думки щодо поліпшення їх діяльності. Клопотання - письмове звернення з проханням про визнання за особою відповідного статусу, прав чи свобод тощо. Скарга - звернення з вимогою про поновлення прав і захист законних інтересів громадян, порушених діями (бездіяльністю), рішеннями державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій, об'єднань громадян, посадових осіб.
Означений запит не є ані пропозицією, ані заявою, ані клопотанням, ані скаргою і за своїм змістом є запитом на доступ до публічної інформації. Закон України «Про звернення громадян», застосований розпорядником інформації, регулює питання практичної реалізації громадянами України наданого їм Конституцією України права вносити в органи державної влади, об'єднання громадян відповідно до їх статуту пропозиції про поліпшення їх діяльності, викривати недоліки в роботі, оскаржувати дії посадових осіб, державних і громадських органів, і не поширюється на відносини, які регулюються Законом України «Про доступ до публічної інформації». Таким чином, розпорядник інформації Державна служба України з питань геодезії, картографії та кадастру не надав інформацію на запит, за що передбачено відповідальність згідно до ст. 24 Закону України «Про доступ до публічної інформації».