Запит на публічну інформацію. Установчі документи.

Доброго дня!

На підставі статей 1, 13, 19, 20 Закону України «Про доступ до публічної інформації» від 13 січня 2011 року, які надають право звертатись із запитами до розпорядників інформації щодо надання публічної інформації, прошу надати наступну інформацію (наступні документи):

Запит (№ 4/21) про надання публічної інформації за Законом України
"Про доступ до публічної інформації"

Згідно з положеннями Конституції в Україні визнається і діє принцип верховенства права. Конституція України має найвищу юридичну силу. Закони та інші нормативно-правові акти приймаються на основі Конституції України і повинні відповідати їй. Норми Конституції України є нормами прямої дії.
Згідно до положень статті 6. КУ державна влада в Україні здійснюється на засадах її поділу на законодавчу, виконавчу та судову. Органи законодавчої, виконавчої та судової влади здійснюють свої повноваження у встановлених цією Конституцією межах і відповідно до законів України.
Відповідно до частини третьої статті 5. Конституції України ніхто не може узурпувати державну владу.
Відповідно до затвердженого постановою Кабінету Міністрів України, від 28 жовтня 2015 р. № 877 ПОЛОЖЕННЯ про Національну поліцію, в пункті 14 чітко вказано: «Національна поліція є юридичною особою публічного права, має печатку із зображенням Державного Герба України та своїм найменуванням, власні бланки, рахунки в органах Казначейства».
Враховуючи вищезазначене, керуючись положеннями Конституції України, Положенням про Національну поліцію, Законом України «Про доступ до публічної інформації» та «Про інформацію», для встановлення правосуб’єктності (легітимності) органу державної влади та підтвердження його компетенції і компетентності, у визначений законом термін (5 днів),

ПРОШУ:

1. Надати завірену належним чином (згідно вимог чинного ДСТУ 4163-2003 та Постанови Верховного Суду від 08 травня 2019 року, справа № 160/7887/18, провадження № К/9901/8838/19) фотокопію з оригіналу Розпорядчого акту про утворення установи з назвою «Головне управління Національної поліції в Тернопільській області»;
2. Надати завірену належним чином копію Свідоцтва про державну реєстрацію органу з назвою «Головне управління Національної поліції в Тернопільській області»;
3. Надати завірену належним чином копію витягу (виписки) з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань про орган з назвою «Головне управління Національної поліції в Тернопільській області»;
4. Надати фотокопію з оригіналів – зразка власного бланку установи з назвою «Головне управління Національної поліції в Тернопільській області».
5. Надати копію з оригіналів – зразка відбитку (відтиску) гербової печатки установи з назвою «Головне управління Національної поліції в Тернопільській області».
6. Надати копію з оригіналів – відомості стосовно того - ким, коли, і на підставі якого документу (надати копію документа) була замовлена гербова печатка установи з назвою «Головне управління Національної поліції в Тернопільській області»
7. Надати копію з оригіналів – відомості стосовно того - ким, коли, і на підставі якого документу (надати копію документа) була виготовлена гербова печатка установи з назвою «Головне управління Національної поліції в Тернопільській області».
8. Надати копію з оригіналів – відомості про реквізити для обслуговування в Казначействі установи з назвою «Головне управління Національної поліції в Тернопільській області».
Відповідь прошу надати у повному обсязі, у хронологічній послідовності відповідно до вищевикладених пунктів прохальної частини запиту.
У випадку, якщо з якихось причин не можливо надати відповідь – письмово вказати причину, або перенаправити (переадресувати) запит за належністю до розпорядника відповідної інформації, згідно до вимог Закону України «Про доступ до публічної інформації».
Зміст відповіді на запит, публікуватиметься на сайті «БАГНЕТ НАЦІЇ»: http://bagnetnacii.blogspot.com

З повагою,

Ігор Шпак