витяг ЄРДР

Нам невідомо, чи відповідь на цей запит була інформативною. Якщо ви Ксенія Шанчева, будь ласка, авторизуйтесь і вкажіть, наскільки успішним був запит.
Ксенія Шанчева

Доброго дня!

На підставі статей 1, 13, 19, 20 Закону України «Про доступ до публічної інформації» від 13 січня 2011 року, які надають право звертатись із запитами до розпорядників інформації щодо надання публічної інформації, прошу надати наступну інформацію (наступні документи):

25.10.2020 Шанчевим Віктором Валентиновичем була складена заява за правопорушенням шахрайство за статтею 190 УК.
Прошу надати іформацію про реєстрацію заяви в ЄРДР та номер і копію реєстрації у ЄРДР за електронною поштою: [email address]

З повагою,

Ксенія Шанчева

Сервіс автоматизованої обробки та контролю вхідної кореспонденції, Національна Поліція

-- відповідь пишіть над цим рядком --

Доброго дня, Ксенія Шанчева!

Створен запит #545771 до Сервіс вхідної електронної кореспонденції НПУ .

Ви можете [1]подивитися прогрес цієї заявки онлайн .

--------------------------------------------------------------------------

Цей лист згенеровано автоматично системою.
Не відповідайте на нього.

References

Visible links
1. https://ticket.np.gov.ua/view.php?auth=o...

Сервіс автоматизованої обробки та контролю вхідної кореспонденції, Національна Поліція

-- відповідь пишіть над цим рядком --

Доброго дня, Ксенія Шанчева

На ваше звернення #545771 надана відповідь:

Шановний(а) Ксенія Шанчева!

Інформуємо, що публічна інформація – це відображена та задокументована
будь-якими засобами та на будь-яких носіях інформація, що була отримана
або створена в процесі виконання суб’єктами владних повноважень своїх
обов’язків, передбачених чинним законодавством, або яка знаходиться у
володінні суб’єктів владних повноважень, інших розпорядників публічної
інформації, визначених цим Законом.

Відповідно до вимог Закону України Про доступ до публічної інформації»
запит має містити:
1) ім'я (найменування) запитувача, поштову адресу або адресу електронної
пошти, а також номер засобу зв'язку, якщо такий є;
(Відповідно до статті 28 Цивільного кодексу України ім'я фізичної особи,
яка є громадянином України, складається із прізвища, власного імені та по
батькові, якщо інше не випливає із закону або звичаю національної меншини,
до якої вона належить».)
2) загальний опис інформації або вид, назву, реквізити чи зміст документа,
щодо якого зроблено запит, якщо запитувачу це відомо;
3) підпис і дату за умови подання запиту в письмовій формі.

Зразок форми для запиту ви можете [1]отримати тут.

частиною четвертою статті 16 Закону України Про звернення громадян»
зокрема передбачено, що громадянин може подати скаргу особисто, або через
уповноважену на це іншу особу.

У зв’язку з тим, що Ваше звернення стосується Шанчева В.В. зазначаємо, що
Закон України Про захист персональних даних» (далі – Закон) регулює
правові відносини, пов'язані із захистом і обробкою персональних даних, і
спрямований на захист основоположних прав і свободлюдини і громадянина,
зокрема права на невтручання в особисте життя, у зв'язку з обробкою
персональних даних.

Так, Закон ставить за мету гарантувати недоторканність приватного життя в
контексті обігу та обробки персональних даних та визначає суб'єкти
правовідносин щодо персональних даних, до яких відносить і третіх осіб, що
беруть участь у відносинах з використання персональної інформації.

Відповідно до статті 16 Закону порядок доступу до персональних даних
третіх осіб визначається умовами згоди суб'єкта персональних даних,
наданої володільцю персональних даних на обробку цих даних, або відповідно
до вимог закону.

При цьому, згідно з пунктом 1.12 розділу І Положення про обробку та захист
персональних даних фізичних осіб громадян України, іноземців, осіб без
громадянства або осіб, які діють в їхніх інтересах, що звертаються до
Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини(далі – Уповноважений)
щодо додержання прав і свобод людини і громадянина відповідно до [2]Закону
України Про звернення громадян», затвердженого наказом Уповноваженого
Верховної Ради України з прав людини № 5/0213 від 17.01.2013 (зі змінами і
доповненнями, внесеними наказом Уповноваженоговід 10 січня 2014 року №
2/02-14 ), третіми особами є особи, котрі мають стосунки до вирішення
справи, яким персональні дані особи, що звертається, передаються
відповідно до законодавства (ст. 10 Закону України Про звернення
громадян»).

У НПУ не обліковуються матеріальні носії інформації щодо наявності згоди
Шанчева В.В. на обробку його персональних даних, письмового документа,
який видано ним іншій особі для представництва перед третіми особами або
інші документи, які б засвідчували право таких осіб на отримання
персональних даних Шанчева В.В відповідно до законодавства.

[3]Перейти для ознайомлення з відповіддю.

--------------------------------------------------------------------------

Цей лист згенеровано автоматично системою.
Не відповідайте на нього.

References

Visible links
1. http://www.npu.gov.ua/uk/publish/article...
2. http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/li...
3. https://ticket.np.gov.ua/view.php?auth=o...