вiдповiдальнiсть за неефективне використання бюджетних коштiв

Нам невідомо, чи відповідь на цей запит була інформативною. Якщо ви олександр, будь ласка, авторизуйтесь і вкажіть, наскільки успішним був запит.

Доброго дня!

На підставі статей 1, 13, 19, 20 Закону України «Про доступ до публічної інформації» від 13 січня 2011 року, які надають право звертатись із запитами до розпорядників інформації щодо надання публічної інформації, прошу надати наступну інформацію (наступні документи):

У Мистецькому арсеналi проведено перевiрку дiяльностi (доручення Рахунковоii палати 04-564, вiд 29.08.2014) використання коштiв державного бюджету, передбачених на створення Мистецького арсеналу. метою перевiрки е встановлення фактичного стану справ щодо ефективностi використання коштiв Державного бюджету. Перевiрка закiнчена 11 листопада 2014 року. 25 листопада мало вiдбутися засiдання колегii рахунковоii палати про результати перевiрки. акт понад 300 сторiнок. В резулятивнiй частинi акту ревiзii встановлено наявнiсть порушень закону про державний бюджет, порядок використання бюджетних коштiв, закон про закупiвлi , неефективне та нецiльове використання бюджетних коштiв. Встановлено також взяття генеральним директором Мистецького арсеналу позик у Державного пiдприемства Зал офiцiйних делегацiй понад 125 млн. грн, проведення взаемозалiку коштами евро та фiнансовоii допомоги в рахунок погашення боргу за рiшенням суду Тов Основа-Солсиф. 1) Чи буде оприлюднено звiт Рахунковоi палати за результатами перевiрки Систецького арсеналу? 2) Державним управлiнням справами, як органом управлiння майном буде вжито адмiнiстративних дисциплiнарних та iнших заходiв по вiдношенню до Генерального директора? 3) Подальшi дii Державного управлiння справами щодо дiяльностi Генерального директора Заболотноi? 4) Хто нестиме вiдповiдальнicть за неефективне та нерацiональне використання бюджетнихкоштiв? 5) Справу за результатами перевiрки буде передано до Генеральноi прокуратури, або у звязку iз самостiйним позiоцiонуванням Генерального директора Заболотноi iз iмям дружини Президента буде закрито? 6) У актi ревiзii вказано про закупiвлю будiвельних матерiалiв компанii Ремерс Украiна у 2011 роцi, якi втратили термi н придатностi, що призвело до втрати бюджетних коштiв (евро кошти) у розмiрi 11 млн. грн? 7) якi подальшi дii державного управлiння справами по вiдношенню до Генерального директора Заболотноi? 8) у 2012 роцi cкладено протокол комicii Державного управлiння справами щодо неефективного та непрофесiйного керiвництва Герального директора, що призвело до блокування роботи та невиконання плану будiвництва та звiльнення дирекцii Мистецького арсеналу, яка вiдмов лася виконувати злочиннi накази Заболотноi що було повязано iз пiдготочкою до бiенале? 8) Генеральнийдиректор нестиме вiдповiдальнicть за зафарбовування картини Кузнецова?

З повагою,

олександр

Від: vidkrytist
Державне управління справами

Link: [1]File-List
Link: [2]themeData

Шановний пане Олександре!

 

 

         Державне управління справами розглянуло Ваш інформаційний запит
від 27 листопада 2014 року, надісланий електронною поштою, щодо окремих
питань діяльності Державного підприємства «Національний
культурно-мистецький та музейний комплекс «Мистецький арсенал».

Повідомляємо, що згідно з пунктом 1 частини п’ятої статті 19 Закону
України «Про доступ до публічної інформації» запит на інформацію повинен
містити, зокрема, ім’я запитувача.

Відповідно до статті 28 Цивільного кодексу України ім’я фізичної особи,
яка є громадянином України, складається із прізвища, власного імені та по
батькові, якщо інше не випливає із закону.

Пунктом 4 частини першої статті 22 вищевказаного Закону визначено, що
розпорядник інформації має право відмовити в задоволенні запиту в разі
недотримання вимог до запиту на інформацію, передбачених частиною п’ятою
статті 19 цього Закону.

Враховуючи недотримання Вами вимог до запиту, згідно з нормами
вищевказаного Закону в Державного управління справами немає правових
підстав для його розгляду.

Крім того, статтею 23 Закону «Про доступ до публічної інформації»
передбачено право запитувача інформації на оскарження рішень, дій чи
бездіяльності розпорядників інформації до суду.

 

 

З повагою

 

 

Керівник

Державного управління справами                                          
С. І. БЕРЕЗЕНКО

References

Visible links
1. file://localhost/Users/initabas/Library/Caches/TemporaryItems/msoclip/0/clip_filelist.xml
2. file://localhost/Users/initabas/Library/Caches/TemporaryItems/msoclip/0/clip_themedata.xml

Посилання