Вчинення кримінального правопорушення

Лешко Костянтин Сергійович, 01.12.1998 р.н., прож. Харківська область, Нововодолазький район, смт. Нова Водолага, вулиця Безіменна, будинок № 5-А, інп 3612904972

Лешко Олексій Сергійович, 02.02.1992 р.н., прож. Харківська область, Кегичівський район, с. Вовківка, іпн 3363517298

Безлюдна Оксана Василівна, 10.06.1979 р.н., прож. Харківська область, Кегичівський район, с. Вовківка, іпн 2901506362

З А Я В А
про вчинення кримінального правопорушення

Шановний Володимире Олександровича, звертаємося до Вас, як до гаранту Конституції України, збереження законності та не порушення чинного законодавства усіма громадянами України.
Громадяни які звертаються до Вас, а саме Лешко К.С., Лешко О.С., Безлюдна О.В. є спадкоємцями покійного Лешка Сергія Володимировича, який помер 14 квітня 2010 року. Вказані спадкоємці признані такими, на підставі рішення Кегичівського районного суду Харківської області від 27.12.2010 року, справа № 2-1416/10. Під час життя Лешко Сергій Володимирович володів часткою статутного фонду сільськогосподарського товариства з обмеженою відповідальністю «НАДІЯ» ідентифікаційний код юридичної особи 00851146, в розмірі 40% (сорок відсотків) інші 60% (шістдесят відсотків) належали Лешко Миколі Володимировичу, його рідному брату. На підставі рішення Кегичівського районного суду Харківської області від 27.12.2010 року, справа № 2-1416/10, після смерті Лешко С.В., частка статутного фонду сільськогосподарського товариства з обмеженою відповідальністю «НАДІЯ» ідентифікаційний код юридичної особи 00851146, в розмірі 40% (сорок відсотків) розподілилася так: за Лешко К.С. признали 15% (п’ятнадцять відсотків) статутного фонду сільськогосподарського товариства з обмеженою відповідальністю «НАДІЯ» ідентифікаційний код юридичної особи 00851146; за Лешко О.С. признали 15% (п’ятнадцять відсотків) статутного фонду сільськогосподарського товариства з обмеженою відповідальністю «НАДІЯ» ідентифікаційний код юридичної особи 00851146; за Безлюдною О.В. признали 10% (десять відсотків) статутного фонду сільськогосподарського товариства з обмеженою відповідальністю «НАДІЯ» ідентифікаційний код юридичної особи 00851146. Враховуючи те, що на момент смерті Лешка С.В. його син Лешко К.С. був неповнолітнім, його опікуном та уповноваженою особою на вчинення будь-яких правомірних дій виступала його мати Калашник К.А., він (Лешко К.С.) не усвідомлював своїх дій та намірів, оскільки був неповнолітнім.
Після отримання вказаного рішення Кегичівського районного суду Харківської області від 27.12.2010 року, справа № 2-1416/10, вказані спадкоємці звернулися до керівництва СТОВ «НАДІЯ», а саме до Лешка Миколи Володимировича з проханням включити їх до складу підприємства. На що їм було запропоновано написати заяви про включення до засновників СТОВ «НАДІЯ». Проте Лешко Микола Володимирович запропонував та наполягав на тому, щоб спадкоємці написали відмови про включення їх до складу засновників СТОВ «НАДІЯ», мотивуючи тим, що він сам буде здійснювати фінансово – господарську діяльність на вказаному підприємстві, а прибуток буде розподіляти між спадкоємцями в тих частках, як признав суд. Знаходячись в стані душевного хвилювання та переживаючи втрату близької людини, а саме батька та чоловіка Калашник К.А., все ж таки написала відмову про включення до складу засновників СТОВ «НАДІЯ» Лешка К.С., оскільки він був неповнолітнім, а вона виступала його опікуном, вказана заява написана 09.12.2011 року. Лешко О.С. та Безлюдна О.В. написали заяви про включення їх, до складу засновників СТОВ «НАДІЯ» 19.11.2011 року, на підставі рішення Кегичівського районного суду Харківської області від 27.12.2010 року, справа № 2-1416/10. Про те, тією ж датою 19.11.2011 року СТОВ «НАДІЯ» складає протокол позачергових зборів учасників СТОВ «НАДІЯ» № 1 від 19.11.2011 року, з присутніми в особі Лешка Миколи Володимировича та запрошеними Лешко Олексієм Сергійовичем, Лешко Костянтином Сергійовичем та Безлюдною Оксаною Василівною, в якому на порядку денному по першому питанню: розгляд заяв Лешко О.С., Лешко К.С., Безлюдної О.В.; по другому питанню: організаційні питання. Саме по першому питанню слухали лише Лешка М.В., після чого, було відмовлено Лешко О.С., Лешко К.С., Безлюдній О.В., у внесенні їх до складу засновників СТОВ «НАДІЯ», згідно рішення Кегичівського районного суду Харківської області від 27.12.2010 року, справа № 2-1416/10, та виплатити спадкоємцям покійного учасника товариства Лешка С.В. долю в статутному фонді, для чого створили комісію в складі: голови комісії Амелін В.А.; члени комісії – Мазур Є.Є., Калугін Б.Т. По другому питанню: організаційні питання, вирішили – у зв’язку зі смертю учасника СТОВ «НАДІЯ» Лешка С.В. внести зміни в статут СТОВ «НАДІЯ», залишивши в складі учасників одноосібно Лешка Миколу Володимировича. У вказаному протоколі розписався та скріпив печаткою свій підпис лише Лешко Микола Володимирович. Про те, на вказаних позачергових зборах учасників СТОВ «НАДІЯ» Лешко О.С., Лешко К.С. та Безлюдна О.В. не були присутні та дізналися про це, лише згодом. Чому саме на зборах був присутній неповнолітній Лешко К.С. без опікуна залишається загадкою, з друкованого протоколу позачергових зборів учасників СТОВ «НАДІЯ».
Згодом, а саме: 23.08.2012 року, 23.08.2012 року, 09.12.2011 року, 25.06.2013 року, 07.06.2011 року, згідно видаткових касових ордерів спадкоємці отримали грошові кошти, загальна сума – 20 625 грн. (двадцять тисяч шістсот двадцять п’ять гривен 00 копійок) начеб то за їх частки у статутному фонді СТОВ «НАДІЯ». Згідно Статуту сільськогосподарського товариства з обмеженою відповідальністю «НАДІЯ» в новій редакції 02.04.2009 року, номер запису – 14611050005000046, на підставі протоколу загальних зборів № 2 від 04.03.2008 року за підписом Лешка М.В., в розділі 6. «Статутний капітал» вказаного статуту, в п. 6.3.2. зазначена частка Лешка Сергія Володимировича – в сумі 20 600 грн. (двадцять тисяч шістсот гривен 00 копійок), що дорівнює 40% (сорок відсотків) статутного фонду підприємства. Вказані грошові кошти, дійсно отримувалися спадкоємцями Лешка С.В., про те, коли вони отримували грошові кошти, жоден зі співробітників не довів спадкоємцям, за що саме вони отримують грошові кошти. Як вбачається з хронології подій, спадкоємці вважали, що отримують грошові кошти, саме з прибутку СТОВ «НАДІЯ», як і обіцяв Лешко Микола Володимирович і ніхто не міг передбачити те, за взявши ці грошові кошти, вони позбавляться свої законних прав, згідно рішення Кегичівського районного суду Харківської області від 27.12.2010 року, справа № 2-1416/10.
Згідно протоколу №1 загальних зборів сільськогосподарського товариства з обмеженою відповідальністю «НАДІЯ» від 06.06.2012 року, про затвердження нового складу учасників товариства та визначення розміру часток у Статутному капіталі товариства, за вказаним питанням виступив особисто Лешко Микола Володимирович та повідомив, що у зв’язку зі смертю учасника СТОВ «НАДІЯ» Лешка С.В. та відмовою товариства у прийняті до нього спадкоємців Лешка С.В., а також у прийняті рішення щодо виплати частки у майні, яка належала спадкодавцю, нагальним стало питання затвердження нового складу учасників товариства, з наступним розподілом часток у Статутному капіталі товариства, а саме Лешко Микола Володимирович – 100% (сто відсотків). Виникає питання, як саме були проведенні вказані збори та прийнятий одноосібний учасник товариства, якщо на момент зборів були й інші учасники товариства? Оскільки ті документи, які сфальсифікував Лешко М.В., в яких начеб то вбачається отримання грошових коштів, отриманих спадкоємцями, за виключення їх зі складу учасників СТОВ «НАДІЯ» мають наступні дати – 23.08.2012 року Лешко О.С. отримав 3700 грн., 23.08.2012 року Лешко О.С. отримав 3650 грн, 25.06.2013 року 5150 грн. отримала Безлюдна О.В., а протокол №1 загальних зборів сільськогосподарського товариства з обмеженою відповідальністю «НАДІЯ» від 06.06.2012 року, про затвердження нового складу учасників товариства та визначення розміру часток у Статутному капіталі товариства, укладений заздалегідь до отримання спадкоємцями, начеб то грошових коштів за відмову у вступ до учасників товариства, хоча вони таких заяв не писали.
На сьогоднішній момент, спадкоємці Лешка С.В., жодних грошових коштів від СТОВ «НАДІЯ» в розрізі вказаної проблеми не отримували, та про те що їх виключили зі складу засновників СТОВ «НАДІЯ» вони дізналися випадково, в діях Лешка Миколи Володимировича, що мешкає в с. Вовківка, Кегичівського району, Харківської області, паспорт МК № 657484, виданого Кегичівським РВ УМВС України в Харківській області, 04.02.1998 року, іпн 2182801214 та у групи невстановлених осіб, але причетність яких треба вподобати, а саме: Амелін В.А., Мазур Є.Є., Калугін Б.Т., які викривають Лешка М.В. та є його посібниками, вбачаються склади кримінальних правопорушень, передбачених ст. ст. 190 ч. 3 КК України, 358 ч. 2 КК України, 364-1 ч. 2 КК України, 368-3 ч. 2 КК України.
Прошу Вас, на підставі ст. 214 КПК України внести відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за обставинами, викладеними в заяві.

Департамент доступу до публічної інформації, Офіс Президента України

1 Attachment

Звернення громадян, Офіс Президента України

1 Attachment