Штатний розпис

Нам невідомо, чи відповідь на цей запит була інформативною. Якщо ви АО "Національна правова палата", будь ласка, авторизуйтесь і вкажіть, наскільки успішним був запит.
АО "Національна правова палата"

Доброго дня!

На підставі статей 1, 13, 19, 20 Закону України «Про доступ до публічної інформації» від 13 січня 2011 року, які надають право звертатись із запитами до розпорядників інформації щодо надання публічної інформації, прошу надати наступну інформацію (наступні документи):

Постановою Кабінету Міністрів України №442 від 10.09.2014 року «Про оптимізацію системи центральних органів виконавчої влади» було утворено Державну службу України з лікарських засобів та контролю за наркотиками, реорганізувавши шляхом злиття Державну службу з лікарських засобів та Державну службу України з контролю за наркотиками, і поклавши на Службу, що утворюється, функції з реалізації державної політики, які виконували органи, що припиняються (крім функцій із забезпечення формування державної політики з питань обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів, протидії їх незаконному обігу, а також координації діяльності органів виконавчої влади із зазначених питань).
Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 18.02.2015 року № 107-р утворено Комісію з реорганізації Державної служби України з контролю за наркотиками та затверджено Головою Комісії начальника Управління ліцензування квот та дозволів Державної служби з контролю за наркотиками Дзісяка Олега Петровича.
Даним Розпорядженням Голову Комісії зобов’язано:
• затвердити її персональний склад;
• забезпечити здійснення заходів, пов’язаних з реорганізацією Державної служби з контролю за наркотиками;
• поінформувати у шестимісячний строк Кабінет Міністрів України про результати проведеної роботи.
Відповідно до п. 1 Положення про Державну службу України з лікарських засобів та контролю за наркотиками, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України № 647 від 12 серпня 2015 року, Державна служба України з лікарських засобів та контролю за наркотиками (Держлікслужба) є центральним органом виконавчої влади, діяльність якого спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України через Міністра охорони здоров’я, який реалізує державну політику у сферах контролю якості та безпеки лікарських засобів, у тому числі медичних імунобіологічних препаратів (далі - лікарські засоби), медичної техніки і виробів медичного призначення (далі - медичні вироби), та обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, протидії їх незаконному обігу.
Відповідно до п. 14 зазначеного вище Положення граничну чисельність державних службовців та працівників Держлікслужби затверджує Кабінет Міністрів України.
Структуру апарату Держлікслужби затверджує Голова Держлікслужби за погодженням з Міністром охорони здоров’я.
Штатний розпис, кошторис апарату Держлікслужби затверджує Голова Держлікслужби за погодженням з Мінфіном.

Відповідно до п. 1 Положення про Міністерство фінансів України, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України № 375 від 20 серпня 2014 року, Міністерство фінансів України (Мінфін) є центральним органом виконавчої влади, діяльність якого спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України. Мінфін є головним органом у системі центральних органів виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну фінансову, бюджетну та боргову політику, державну політику у сфері міжбюджетних відносин та місцевих бюджетів, державну політику у сфері державного пробірного контролю, бухгалтерського обліку та аудиту, випуску і проведення лотерей, а також забезпечує формування та реалізацію державної політики у сфері контролю за дотриманням бюджетного законодавства, державного фінансового контролю, державного внутрішнього фінансового контролю, казначейського обслуговування бюджетних коштів, коштів клієнтів відповідно до законодавства, запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення тощо.
Відповідно до підпункту 82 пункту 4 даного Положення Міністерство фінансів України погоджує кошториси та штатні розписи Секретаріату Кабінету Міністрів України, центральних органів виконавчої влади, президій національних академій наук.

У зв’язку з викладеним вище, відповідно до ст. 34 Конституції України, ст. ст. 1, 3, 19 Закону України «Про доступ до публічної інформації» прошу надати наступну інформацію:
- про чисельність та штатний розпис Державної служби України з лікарських засобів та контролю за наркотиками за період 2014-2020рр.

З повагою,

АО "Національна правова палата"

publishinfo, Міністерство фінансів України