Щодо звільнення Директора Національного антикорупційного бюро України Ситника А. С. в зв’язку з вчиненням ним корупційного правопорушення

Володимир БОГАТИР

Доброго дня!

Відповідно до статті 6 Закону України «Про Національне антикорупційне бюро України» керівництво діяльністю Національного бюро здійснює його Директор, який призначається на посаду та звільняється з посади Президентом України.

Директор Національного антикорупційного бюро України Ситник Артем Сергійович включений до Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення на підставі Рішення Рівненського апеляційного суду № 86363442 від 13.12.2019 по справі № 572/2133/19 та притягнутий до адміністративної відповідальності за вчинення корупційного або пов’язаного з корупцією правопорушення згідно до ч. 1 ст. 172-5 Кодексу України про адміністративні правопорушення, яка передбачає відповідальність за порушення встановлених законом обмежень щодо одержання подарунків.

Згідно Закону України «Про запобігання корупції» посада Директора Національного антикорупційного бюро України передбачає зайняття відповідального або особливо відповідального становища.

✵ ✵ ✵

Інформація про притягнення судом до адміністративної відповідальності Директора Національного антикорупційного бюро України Ситника Артема Сергійовича в зв’язку з вчиненням ним корупційного правопорушення має високий суспільний інтерес, є предметом широкої суспільної дискусії і стала темою чисельних публікацій в засобах масової інформації.

✵ ✵ ✵

Відповідно до статті 19 Загальної декларації прав людини, прийнятої і проголошеної резолюцією 217 A (III) Генеральної Асамблеї ООН від 10 грудня 1948 року кожна людина має право безперешкодно шукати, одержувати і поширювати інформацію та ідеї будь-якими засобами і незалежно від державних кордонів.

Відповідно до статті 19 Конституції України органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов'язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України. Статтею 68 Конституції України передбачено, що кожен зобов'язаний неухильно додержуватися Конституції України та законів України, не посягати на права і свободи, честь і гідність інших людей.

Згідно до статті 40 Конституції України усі мають право направляти індивідуальні чи колективні письмові звернення або особисто звертатися до органів державної влади, органів місцевого самоврядування та посадових і службових осіб цих органів, що зобов'язані розглянути звернення і дати обґрунтовану відповідь у встановлений законом строк.

Відповідно статті 5 Закону України «Про інформацію» кожен має право на інформацію, що передбачає можливість вільного одержання, використання, поширення, зберігання та захисту інформації, необхідної для реалізації своїх прав, свобод і законних інтересів.

На підставі наведеного та керуючись статтею 34 Конституції України, статтями 1, 3, 4, 5, 13, 19, 20 Закону України «Про доступ до публічної інформації», статей 5, 9, 28, 29, 32, 33 Закону України «Про інформацію», які надають право звертатись із запитами до розпорядників інформації щодо надання публічної інформації, —

ПРОШУ:

(1) Надати інформацію які заходи вживаються Президентом України щодо звільнення Директора Національного антикорупційного бюро України Ситника Артема Сергійовича в зв’язку з вчиненням ним корупційного правопорушення.

З повагою,

Володимир БОГАТИР

Офіс Президента України

Delivery has failed to these recipients or groups:

[1]FOI requests at ([Офіс Президента України request email])
Your message can't be delivered because you do not have permissions to
send to this email address. Ask the recipients e-mail administrator to
grant you permissions and then try again. For more information about this
issue see [2]DSN code 5.7.1 in Exchange Online.

Diagnostic information for administrators:

Generating server: S-EX2.int.apu

[Офіс Президента України request email]
Remote Server returned '550 5.7.1 RESOLVER.RST.NotAuthorized; not
authorized'

Original message headers:

Received: from S-EX2.int.apu (10.3.0.26) by S-EX2.int.apu (10.3.0.26) with
Microsoft SMTP Server (TLS) id 15.0.1497.2; Sun, 8 Mar 2020 10:09:42 +0200
Received: from esa.apu.gov.ua (10.3.0.125) by S-EX2.int.apu (10.3.0.26) with
Microsoft SMTP Server (TLS) id 15.0.1497.2 via Frontend Transport; Sun, 8 Mar
2020 10:09:42 +0200
Authentication-Results: mail.apu.gov.ua; spf=Pass smtp.mailfrom=[FOI #64984 email]; spf=Pass smtp.helo=[email address]
Received-SPF: Pass (mail.apu.gov.ua: domain of
[FOI #64984 email] designates
144.76.92.108 as permitted sender) identity=mailfrom;
client-ip=144.76.92.108; receiver=mail.apu.gov.ua;
envelope-from="[FOI #64984 email]";
x-sender="[FOI #64984 email]";
x-conformance=spf_only; x-record-type="v=spf1";
x-record-text="v=spf1 a mx ~all"
Received-SPF: Pass (mail.apu.gov.ua: domain of
[email address] designates 144.76.92.108 as
permitted sender) identity=helo; client-ip=144.76.92.108;
receiver=mail.apu.gov.ua;
envelope-from="[FOI #64984 email]";
x-sender="[email address]";
x-conformance=spf_only; x-record-type="v=spf1";
x-record-text="v=spf1 a mx ~all"
X-Ironport-Dmarc-Check-Result: validskip
IronPort-SDR: 5gNLuaTdR9p8Wu+0W83FB6q9Ly7gTiP2YcHTslg5eYU01pQ7xJIe1i+CEonyQ4Sg14SUTEcU68
RW474mZ0FQu7MDSLwV/C2V2mH4RBT9iyz9ZC+88UOWX0eTrLQ7Uh7q1Zxg4TmR3iHDWKv6YdZt
PENZ7bm+ALFh0jhR6GGCEJ7NzCFH3dKn2EUQegZRZ0BeiyjnC/w6Q84CyMn73gwXz4uGIGwodq
pEgpJME/N7fSmn9W2Dv/38PNn+khboWjtc8FjQM1AFfNV9k5dUvu9DKFiouyQf3jfuPY3R0nCk
H3IhlNrcGyGOvcQrer07mlh6
X-IronPort-AV: E=Sophos;i="5.70,529,1574114400";
d="scan'";a="3027904"
DKIM-Signature: v=1; a=rsa-sha256; q=dns/txt; c=relaxed/relaxed;
d=dostup.pravda.com.ua; s=mail; h=Content-Transfer-Encoding:Content-Type:
Mime-Version:Subject:Message-ID:To:From:Date:Sender:Reply-To:Cc:Content-ID:
Content-Description:Resent-Date:Resent-From:Resent-Sender:Resent-To:Resent-Cc
:Resent-Message-ID:In-Reply-To:References:List-Id:List-Help:List-Unsubscribe:
List-Subscribe:List-Post:List-Owner:List-Archive;
bh=SXXWxnmqO4vKjUw05k5KZ0i42mPLZCuPPb4bOOUjaAQ=; b=qiIql1hBPDnN8ARC3C2xZfqLqZ
hn+CfazG7AwZw0szSsND88BKCXdqyQlmErcgUSUE1FVui9O7HzynD21oiH86cC29Ymwo4xRlASJ2T
t1HU8S7j/cjxduPQLByjKEx4iUdVNDVtXdSk8lithlbF5rDg1HIQpbt6P8tdjugGEauI=;
Received: from alaveteli by dostup.pravda.com.ua with local (Exim 4.89)
(envelope-from <[FOI #64984 email]>)
id 1jAr0K-0000G5-3M
for [Офіс Президента України request email]; Sun, 08 Mar 2020 10:09:44 +0200
Date: Sun, 8 Mar 2020 10:09:44 +0200
From: =?UTF-8?B?0JLQvtC70L7QtNC40LzQuNGAINCR0J7Qk9CQ0KLQmNCg?=
<[FOI #64984 email]>
To: =?UTF-8?B?Rk9JIHJlcXVlc3RzIGF0INCe0YTRltGBINCf0YDQtdC30LjQtNC10L3RgtCw?=
=?UTF-8?B?INCj0LrRgNCw0ZfQvdC4?= <[Офіс Президента України request email]>
Message-ID: <[email address]>
Subject: =?UTF-8?Q?=D0=86=D0=BD=D1=84=D0=BE=D1=80=D0=BC=D0=B0=D1=86=D1=96=D0=B9=D0=BD=D0=B8=D0=B9?=
=?UTF-8?Q?_=D0=B7=D0=B0=D0=BF=D0=B8=D1=82_-_=D0=A9=D0=BE=D0=B4=D0=BE?=
=?UTF-8?Q?_=D0=B7=D0=B2=D1=96=D0=BB=D1=8C=D0=BD=D0=B5=D0=BD=D0=BD=D1=8F?=
=?UTF-8?Q?_=D0=94=D0=B8=D1=80=D0=B5=D0=BA=D1=82=D0=BE=D1=80=D0=B0?=
=?UTF-8?Q?_=D0=9D=D0=B0=D1=86=D1=96=D0=BE=D0=BD=D0=B0=D0=BB=D1=8C=D0=BD=D0=BE=D0=B3=D0=BE?=
=?UTF-8?Q?_=D0=B0=D0=BD=D1=82=D0=B8=D0=BA=D0=BE=D1=80=D1=83=D0=BF=D1=86=D1=96=D0=B9=D0=BD=D0=BE=D0=B3=D0=BE?=
=?UTF-8?Q?_=D0=B1=D1=8E=D1=80=D0=BE?=
=?UTF-8?Q?_=D0=A3=D0=BA=D1=80=D0=B0=D1=97=D0=BD=D0=B8?=
=?UTF-8?Q?_=D0=A1=D0=B8=D1=82=D0=BD=D0=B8=D0=BA=D0=B0_=D0=90._=D0=A1.?=
=?UTF-8?Q?_=D0=B2_=D0=B7=D0=B2=E2=80=99=D1=8F=D0=B7=D0=BA=D1=83_=D0=B7?=
=?UTF-8?Q?_=D0=B2=D1=87=D0=B8=D0=BD=D0=B5=D0=BD=D0=BD=D1=8F=D0=BC?=
=?UTF-8?Q?_=D0=BD=D0=B8=D0=BC?=
=?UTF-8?Q?_=D0=BA=D0=BE=D1=80=D1=83=D0=BF=D1=86=D1=96=D0=B9=D0=BD=D0=BE=D0=B3=D0=BE?=
=?UTF-8?Q?_=D0=BF=D1=80=D0=B0=D0=B2=D0=BE=D0=BF=D0=BE=D1=80=D1=83=D1=88=D0=B5=D0=BD=D0=BD=D1=8F?=
MIME-Version: 1.0
Content-Type: text/plain; charset="UTF-8"
Content-Transfer-Encoding: base64
Return-Path: [FOI #64984 email]

References

Visible links
1. mailto:[Офіс Президента України request email]
2. https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=...

[ Повідомлення сайту: вищенаведений текст неправильний закодований, тож невідомі символи було вилучено.]

Посилання