Щодо зауважень спеціального доповідача ООН з питань незалежності суддів та адвокатів до змісту законопроекту «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» № 9055

Володимир БОГАТИР

Доброго дня!

Міністерство юстиції України є головним органом у системі центральних органів виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну правову політику.

6 вересня 2018 року відповідно до статті 93 Конституції України Президент України вніс на розгляд проект Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» визначивши цей законопроект як невідкладний для позачергового розгляду Верховною Радою України.

28 січня 2019 року Спеціальний доповідач ООН з питань незалежності суддів та адвокатів Дієго Гарсія-Саян звернувся до Президента України з листом щодо змісту законопроекту «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» № 9055. У листі зазначено, що законопроект  включає низку положень, що можуть поставити під загрозу вільне та незалежне здійснення юридичної професії і здатність національної асоціації адвокатів захищати інтереси своїх членів і незалежність адвокатської професії в цілому.

Відповідно до статті 19 Конституції України органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов'язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України. Статтею 68 Конституції України передбачено, що кожен зобов'язаний неухильно додержуватися Конституції України та законів України, не посягати на права і свободи, честь і гідність інших людей.

Відповідно до статті 40 Конституції України усі мають право направляти індивідуальні чи колективні письмові звернення або особисто звертатися до органів державної влади, органів місцевого самоврядування та посадових і службових осіб цих органів, що зобов'язані розглянути звернення і дати обґрунтовану відповідь у встановлений законом строк.

Згідно статті 5 Закону України «Про інформацію» кожен має право на інформацію, що передбачає можливість вільного одержання, використання, поширення, зберігання та захисту інформації, необхідної для реалізації своїх прав, свобод і законних інтересів.

На підставі статей 1, 13, 19, 20 Закону України «Про доступ до публічної інформації» від 13 січня 2011 року, які надають право звертатись із запитами до розпорядників інформації щодо надання публічної інформації, —

ПРОШУ:

(1) Надати інформацію про заходи які вживаються Міністерством юстиції України по врахуванню пропозицій Спеціального доповідача ООН з питань незалежності суддів та адвокатів.

Посилання на Лист Спеціального доповідача ООН з питань незалежності суддів та адвокатів: https://www.ohchr.org/Documents/Issues/I...

З повагою,

Володимир БОГАТИР