щодо застосування українського правопису під час друку бланків паспортів громадянина України

Хоменко Володимир Миколайович

Доброго дня!

На підставі вимог Закону України "Про звернення громадян" прошу надати розяснення.
Згідно із Технічним Описом бланка паспорта громадянина України з безконтактним електронним носієм (пункт 5), який наведений в додатку № 2 до постанови Кабінету Міністрів України від 25 березня 2015 р. № 302 (далі - технічний опис) визначено, що "на лицьовому боці паспорта містяться п’ять обов’язкових зон візуальної перевірки (I-V):

зона I. Одним рядком надруковано назву держави “УКРАЇНА” “UKRAINE”, малий Державний Герб України.

Нижче одним рядком надруковано назву документа “ПАСПОРТ ГРОМАДЯНИНА УКРАЇНИ”, “PASSPORT OF THE CITIZEN OF UKRAINE”;

зона II. Послідовно, згори донизу, надруковано назви полів:

“Прізвище/Surname”;

“Ім’я/Name”;

“По батькові/Patronymic”;

зона III. Продовження назв полів, які надруковано у такому ж порядку, як у зоні II:

“Стать/Sex”, “Громадянство/Nationality”;

“Дата народження/Date of birth”, “Запис №/Record No”; "

Пунктом 14 техніченого опису передбачено, що у паспорті прізвище, ім’я особи, її місце народження зазначаються українською мовою та латинськими літерами відповідно до правил транслітерації. По батькові особи зазначається українською мовою.

Разом з тим, на сьогодні прізвище, ім'я особи та по-батькові під час лазерного гравіювання наносять капітелями (великими літерами - символи верхнього регістру - UPPERCASE), що не відповідає українському правопису . Українські прізвища вимовляються і пишуться за правилами вимови та за загальними нормами українського правопису. Згідно із параграфом § 141 Українського правопису, схваленого Кабінетом Міністрів України (Постанова № 437 від 22 травня 2019 р.) українські прізвища передаємо на письмі відповідно до вимови за загальними нормами українського правопису: Березíвський, Біловéрхий, Ведмéдів, Зáєць, Кривонíс, Миколáєнко, Олексíєнко, Олександрóвич, Швець, тощо

Тобто, замість запису у паспорті (для прикладу) "Іващенко Петро Олегович" - перша літера з великої букви (верхній регістр) - решта літер мають записуватись з нижньому регістрі (з малої букви), у паспорті здійснюється запис (лазерне гравіювання) "ІВАЩЕНКО ПЕТРО ОЛЕГОВИЧ", тобто усі літери записуються (гравіюються) капітелями - великами літерами, що не відповідає українському правопису.

1. Прошу надати роз'яснення чому на практиці друк (гравіювання) ПІБ особи в паспорті громадянина України (наразі у формі ід-картки) здійснюється виключно великими літерами (капітелями), а не згідно українського правопису.

2. Чи має право громадянин України вимагати від структурного підрозділу ДМС виготовлення паспорту із зазначенням прізвища, ім'я та по-батькові особи громадянина за правилами українського правопису ?
На сьогодні в країнах Європи, в т. ч. нейтральних не застосовується практика такого друку (гравіювання) у внутрішніх паспортах, паспортах для виїзду за кордон (за межі ЄС), в т. ч. ФРН та Швейцарській конфедерації.

З повагою,

Хоменко Володимир Миколайович

riabova, Державна міграційна служба України

Відповідно до Закону України "Про звернення громадян" у зверненні має бути зазначено Прізвище Ім’я по Батькові, адресу, суть питання, дату.
Звернення оформлене без дотримання вимог Закону України "Про звернення громадян" - вважається анонімним і розгляду не підлягає.

показати цитоване