Щодо введення в експлуатацію мостового пішохідно-велосипедного переходу між парками «Володимирська гірка» та «Хрещатий» в місті Києві

Володимир БОГАТИР

Доброго дня!

Питання введення в експлуатацію мостового пішохідно-велосипедного переходу між парками «Володимирська гірка» та «Хрещатий» в місті Києві має високий суспільний інтерес, є предметом широкої суспільної дискусії та чисельних публікацій в засобах масової інформації.

* * *

Відповідно до статті 19 Загальної декларації прав людини, прийнятої і проголошеної резолюцією 217 A (III) Генеральної Асамблеї ООН від 10 грудня 1948 року кожна людина має право безперешкодно шукати, одержувати і поширювати інформацію та ідеї будь-якими засобами і незалежно від державних кордонів.

Відповідно до статті 19 Конституції України органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов'язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України. Статтею 68 Конституції України передбачено, що кожен зобов'язаний неухильно додержуватися Конституції України та законів України, не посягати на права і свободи, честь і гідність інших людей.

Згідно до статті 40 Конституції України усі мають право направляти індивідуальні чи колективні письмові звернення або особисто звертатися до органів державної влади, органів місцевого самоврядування та посадових і службових осіб цих органів, що зобов'язані розглянути звернення і дати обґрунтовану відповідь у встановлений законом строк.

Відповідно статті 5 Закону України «Про інформацію» кожен має право на інформацію, що передбачає можливість вільного одержання, використання, поширення, зберігання та захисту інформації, необхідної для реалізації своїх прав, свобод і законних інтересів.

На підставі наведеного та керуючись статтями 1, 13, 19, 20 Закону України «Про доступ до публічної інформації» від 13 січня 2011 року, які надають право звертатись із запитами до розпорядників інформації щодо надання публічної інформації, —

ПРОШУ:

(1) Надати інформацію чи введений в експлуатацію мостовий пішохідно-велосипедний перехід між парками «Володимирська гірка» та «Хрещатий» в місті Києві та надати скан-копію відповідного документу.

З повагою,

Володимир БОГАТИР

Від: PUBLIC
Державна архітектурно-будівельна інспекція України

Доброго дня. Відповідь знаходиться в прикріпленому файлі.

Посилання