Щодо відсутності інформації про юридичну особу «Кабінет міністрів України» (код ЄДРПОУ 00031101) в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань

Володимир БОГАТИР

Доброго дня!

Користуючись нагодою, висловлюю Вам свою глибоку повагу та звертаюсь до Вас з приводу наступного.

Діяльність Кабінету Міністрів України (01008, місто Київ, вулиця Грушевського, будинок 12/2, код ЄДРПОУ 00031101) — є предметом широкої суспільної дискусії та стала темою чисельних публікацій в засобах масової інформації. Не дивлячись на впровадження міжнародної ініціативи «Партнерство «Відкритий Уряд» у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань відсутня інформація і можливість пошуку юридичної особи «Кабінет Міністрів України» (код ЄДРПОУ 00031101). Наведене суттєво ускладнює доступ до інформації.

✵ ✵ ✵

Відповідно, до статті 19 Загальної декларації прав людини, прийнятої і проголошеної резолюцією 217 A (III) Генеральної Асамблеї ООН від 10 грудня 1948 року та статті 10 Конвенції з прав людини і основоположних свобод від 04 листопада 1950 року кожна людина має право безперешкодно шукати, одержувати і поширювати інформацію та ідеї будь-якими засобами і незалежно від державних кордонів.

Керуючись правом на доступ до офіційних документів визначеного Конвенцією Ради Європи про доступ до офіційних документів (Конвенція Тромсе), ратифікованої Законом України № 631-IX від 20.05.2020.

Згідно до статті 40 Конституції України усі мають право направляти індивідуальні чи колективні письмові звернення або особисто звертатися до органів державної влади, органів місцевого самоврядування та посадових і службових осіб цих органів, що зобов'язані розглянути звернення і дати обґрунтовану відповідь у встановлений законом строк.

Згідно статті 34 Конституції України кожен має право вільно збирати, зберігати, використовувати і поширювати інформацію усно, письмово або в інший спосіб – на свій вибір.

Відповідно до статті 19 Конституції України органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов'язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України. Статтею 68 Конституції України передбачено, що кожен зобов'язаний неухильно додержуватися Конституції України та законів України, не посягати на права і свободи, честь і гідність інших людей.

Відповідно статті 5 Закону України «Про інформацію» кожен має право на інформацію, що передбачає можливість вільного одержання, використання, поширення, зберігання та захисту інформації, необхідної для реалізації своїх прав, свобод і законних інтересів.

✵ ✵ ✵

На підставі наведеного та керуючись статтями 19, 34, 40, 68 Конституції України, статей 5, 9, 28, 29, 32, 33 Закону України «Про інформацію», статтями 1, 3, 4, 5, 13, 19, 20 Закону України «Про доступ до публічної інформації», які надають право звертатись із запитами до розпорядників інформації щодо надання публічної інформації, —

ПРОШУ:

(1) Надати інформацію чи зареєстрована в Україні юридична особа «Кабінет Міністрів України» (код ЄДРПОУ 00031101).

(2) Надати інформацію про орган, який є держателем реєстраційної справи юридичної особи «Кабінет Міністрів України» (код ЄДРПОУ 00031101).

(3) Надати інформацію про причини відсутності інформації про юридичну особу «Кабінет міністрів України» (код ЄДРПОУ 00031101) в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

З повагою,

Володимир БОГАТИР

Publishinfo, Кабінет Міністрів України

Відповідь у вкладеному файлі

Кабінет Міністрів України

[ Email has no body, please see attachments ]