Щодо умов співпраці Міністерства юстиції України з юридичними радниками в зв'язку розглядом справи щодо громадянина Італії в суді іноземної юрисдикції

Володимир БОГАТИР

Доброго дня!

Користуючись нагодою, висловлюю Вам свою глибоку повагу та звертаюсь до Вас з приводу наступного.

Міністерство юстиції України є центральним органом виконавчої влади та головним органом у системі центральних органів виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну правову політику, державну політику з питань банкрутства, у сфері нотаріату, організації примусового виконання рішень судів та інших органів (посадових осіб), державної реєстрації актів цивільного стану, державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень, державної реєстрації обтяжень рухомого майна, державної реєстрації юридичних осіб, громадських формувань, що не мають статусу юридичної особи, та фізичних осіб - підприємців, реєстрації статуту територіальної громади м. Києва, реєстрації статутів Національної академії наук та національних галузевих академій наук, державної реєстрації друкованих засобів масової інформації та інформаційних агентств як суб’єктів інформаційної діяльності, у сфері виконання кримінальних покарань та пробації, у сфері правової освіти населення; забезпечує формування державної політики у сфері архівної справи і діловодства та створення і функціонування державної системи страхового фонду документації.

✵ ✵ ✵

Діяльність Міністерство юстиції України — є предметом широкої суспільної дискусії та численних публікацій в засобах масової інформації, що свідчить про високий суспільний інтерес.

За чисельними повідомленнями засобів масової інформації представництво інтересів держави Україна у суді іноземної юрисдикції в зв’язку з розглядом справи щодо громадянина Італії Марківа Віталія Михайловича за обвинуваченням у вбивстві італійського фотокореспондента Андреа Роккеллі – здійснювало адвокатське об’єднання «Сергій Козьяков та Партнери».

✵ ✵ ✵

Відповідно, до статті 19 Загальної декларації прав людини, прийнятої і проголошеної резолюцією 217 A (III) Генеральної Асамблеї ООН від 10 грудня 1948 року та статті 10 Конвенції з прав людини і основоположних свобод від 04 листопада 1950 року кожна людина має право безперешкодно шукати, одержувати і поширювати інформацію та ідеї будь-якими засобами і незалежно від державних кордонів.

Керуючись правом на доступ до офіційних документів визначеним Конвенцією Ради Європи про доступ до офіційних документів (Конвенція Тромсе), ратифікованої Законом України № 631-IX від 20.05.2020 року, яка надає право кожному, без дискримінації за будь-якою ознакою, на доступ, за вимогою, до офіційних документів, що знаходяться в розпорядженні державних органів.

Згідно до статті 40 Конституції України усі мають право направляти індивідуальні чи колективні письмові звернення або особисто звертатися до органів державної влади, органів місцевого самоврядування та посадових і службових осіб цих органів, що зобов'язані розглянути звернення і дати обґрунтовану відповідь у встановлений законом строк.

Згідно статті 34 Конституції України кожен має право вільно збирати, зберігати, використовувати і поширювати інформацію усно, письмово або в інший спосіб – на свій вибір.

Відповідно до статті 19 Конституції України органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов'язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України. Статтею 68 Конституції України передбачено, що кожен зобов'язаний неухильно додержуватися Конституції України та законів України, не посягати на права і свободи, честь і гідність інших людей.

Відповідно статті 5 Закону України «Про інформацію» кожен має право на інформацію, що передбачає можливість вільного одержання, використання, поширення, зберігання та захисту інформації, необхідної для реалізації своїх прав, свобод і законних інтересів.

✵ ✵ ✵

На підставі наведеного та керуючись статтями 19, 34, 40, 68 Конституції України, статей 5, 9, 28, 29, 32, 33 Закону України «Про інформацію», статтями 1, 3, 4, 5, 13, 19, 20 Закону України «Про доступ до публічної інформації», які надають право звертатись із запитами до розпорядників інформації щодо надання публічної інформації,—

ПРОШУ:

(1) Надати інформацію та копії документів на підставі яких адвокатське об’єднання «Сергій Козьяков та Партнери» здійснювало представництво держави Україна у суді іноземної юрисдикції в зв’язку з розглядом справи щодо громадянина Італії Марківа Віталія Михайловича за обвинуваченням у вбивстві італійського фотокореспондента Андреа Роккеллі.

(2) Надати інформацію про правові підстави участі держави Україна у суді іноземної юрисдикції в зв’язку з розглядом справи щодо громадянина Італії Марківа Віталія Михайловича за обвинуваченням у вбивстві італійського фотокореспондента Андреа Роккеллі.

(3) Надати інформацію про фінансові умови надання правової допомоги адвокатським об’єднанням «Сергій Козьяков та Партнери» та іншими юридичними радниками у цій справі, чи проводились публічні закупівлі та надати скан-копії укладених договорів.

З повагою,

Володимир БОГАТИР

Міністерство юстиції України

Доброго дня!

у відповідь на Ваш запит на отримання публічної інформації щодо умов
співпраці Міністерства юстиції України з юридичними радниками у зв’язку
із розглядом справи щодо громадянина Італії в суді іноземної юрисдикції,
Міністерство юстиції України надсилає відповідь.

з повагою

Марія