Щодо судді Вищого антикорупційного суду Хамзіна Тимура Рафаїловича

Володимир БОГАТИР

Доброго дня!

Питання дотримання суддями законодавства під час здійснення правосуддя є предметом широкої суспільної дискусії і стали темою чисельних публікацій в засобах масової інформації.

* * *

Хамзін Тимур Рафаїлович з 2019 року суддя Вищого антикорупційного суду (раніше з 2016 по 2019 рік суддя Куйбишевського районного суду Запорізької області).

Питання дотримання суддями законодавства під час здійснення правосуддя є предметом широкої суспільної дискусії і стали темою чисельних публікацій в засобах масової інформації:

- Хамзін Т.Р. Суддя-неуч з дивними нападами амнезії і параної
https://proisvol.info/2020/01/05/xamzin-...

- Суддя Хамзін Т.Р. Безграмотний і брехливий або божевільний
https://proisvol.info/2019/11/23/suddya-...

- Хамзін Т.Р. на службі в ЛДНР або чому не реагує Зеленський?
https://proisvol.info/2019/10/27/xamzin-...

- Хамзін Т.Р. протидіє доступу до правосуддя, вчиняє підроблення
https://proisvol.info/2019/10/13/xamzin-...

* * *

Відповідно до статті 19 Загальної декларації прав людини, прийнятої і проголошеної резолюцією 217 A (III) Генеральної Асамблеї ООН від 10 грудня 1948 року кожна людина має право безперешкодно шукати, одержувати і поширювати інформацію та ідеї будь-якими засобами і незалежно від державних кордонів.

Відповідно до статті 19 Конституції України органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов'язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України. Статтею 68 Конституції України передбачено, що кожен зобов'язаний неухильно додержуватися Конституції України та законів України, не посягати на права і свободи, честь і гідність інших людей.

Згідно до статті 40 Конституції України усі мають право направляти індивідуальні чи колективні письмові звернення або особисто звертатися до органів державної влади, органів місцевого самоврядування та посадових і службових осіб цих органів, що зобов'язані розглянути звернення і дати обґрунтовану відповідь у встановлений законом строк.

Відповідно статті 5 Закону України «Про інформацію» кожен має право на інформацію, що передбачає можливість вільного одержання, використання, поширення, зберігання та захисту інформації, необхідної для реалізації своїх прав, свобод і законних інтересів.

На підставі наведеного та керуючись статтею 34 Конституції України, статтями 1, 3, 4, 5, 13, 19, 20 Закону України «Про доступ до публічної інформації», статей 5, 9, 28, 29, 32, 33 Закону України «Про інформацію», які надають право звертатись із запитами до розпорядників інформації щодо надання публічної інформації, —

ПРОШУ:

(1) Надати відомості, про наявність повноважень щодо здійснення правосуддя у судді Вищого антикорупційного суду (раніше судді Куйбишевського районного суду Запорізької області) Хамзіна Тимура Рафаїловича та з якого періоду.

(2) Надати інформацію чи проводилась службова перевірка дій судді Вищого антикорупційного суду (раніше судді Куйбишевського районного суду Запорізької області) Хамзіна Тимура Рафаїловича за фактами викладеними в ЗМІ і які результати такої перевірки.

(3) Надати інформацію чи було ініційовано питання щодо дострокового звільнення судді Вищого антикорупційного суду (раніше судді Куйбишевського районного суду Запорізької області) Хамзіна Тимура Рафаїловича.

(4) Надати завірені належним чином відомості про всі дисциплінарні стягнення (погашені/непогашені) щодо судді Вищого антикорупційного суду (раніше судді Куйбишевського районного суду Запорізької області) Хамзіна Тимура Рафаїловича.

(5) Надати інформацію чи здійснювались будь які види заохочення, виплата грошових премій, нагорода державними нагородами, спеціальними званнями судді Вищого антикорупційного суду (раніше судді Куйбишевського районного суду Запорізької області) Хамзіна Тимура Рафаїловича.

(6) Надати інформацію відносно відпусток та лікарняних в яких перебував суддя Вищого антикорупційного суду Хамзін Тимур Рафаїлович.

(7) Надати скан-копії Присяги судді, Мотиваційного листа у якому викладаються мотиви бути суддєю, Подання Вищої ради правосуддя (або іншого уповноваженого органу) до Президента України про призначення вперше на посаду судді Вищого антикорупційного суду (раніше судді Куйбишевського районного суду Запорізької області) Хамзіна Тимура Рафаїловича.

(8) Надати відомості відносно судді Вищого антикорупційного суду (раніше судді Куйбишевського районного суду Запорізької області) Хамзіна Тимура Рафаїловича із останніми результатами проходження відповідної підготовки у Національній школі суддів України, а також відомості Вищої кваліфікаційної комісії суддів України щодо результатів проходження останньою кваліфікаційного іспиту.

(9) Надати скан-копію з підписами підписантів трудового договору/контракту підписаного суддею Вищого антикорупційного суду (раніше судді Куйбишевського районного суду Запорізької області) Хамзіним Тимуром Рафаїловичем.

(10) Надати скан-копію витягу з трудової книжки або відділу кадрів з постійного місця роботисудді Вищого антикорупційного суду (раніше судді Куйбишевського районного суду Запорізької області) Хамзіна Тимура Рафаїловича.

З повагою,

Володимир БОГАТИР

Державна судова адміністрація України

1 Attachment

Державна судова адміністрація України

1 Attachment

!

 

20.01.2020 03.11-06/9/2020

 

 

 
( )
. 585-59-43

 

[ Повідомлення сайту: вищенаведений текст неправильний закодований, тож невідомі символи було вилучено.]

Державна судова адміністрація України

2 Attachments

!

07.02.2020 03.11-06/27/2020.

 

 

 
( )
. 585-59-43

 

[ Повідомлення сайту: вищенаведений текст неправильний закодований, тож невідомі символи було вилучено.]

Державна судова адміністрація України

1 Attachment