Щодо судді Обухівського районного суду Київської області Зінченка Олександра Миколайовича

Володимир БОГАТИР

Доброго дня!

Вища кваліфікаційна комісія суддів України - постійно діючий орган у системі судоустрою України, відповідальний за формування суддівського корпусу, переведення суддів, забезпечення їх належного кваліфікаційного рівня.

Відповідно до статей 85 та 93 Закону України «Про судоустрій і статус суддів» вміст суддівського досьє і його ведення забезпечує Вища кваліфікаційна комісія суддів України. Суддівське досьє має містити зокрема копії всіх рішень прийнятих щодо судді Вищою кваліфікаційною комісією суддів України, Вищою радою правосуддя, Вищою радою юстиції, органами суддівського самоврядування, Президентом України або іншими органами, які приймали відповідні рішення.

Відповідно до статті 19 Конституції України органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов'язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України. Статтею 68 Конституції України передбачено, що кожен зобов'язаний неухильно додержуватися Конституції України та законів України, не посягати на права і свободи, честь і гідність інших людей.

Згідно до статті 34 Конституції України кожен має право вільно збирати, зберігати, використовувати і поширювати інформацію усно, письмово або в інший спосіб - на свій вибір.

Відповідно до статті 40 Конституції України усі мають право направляти індивідуальні чи колективні письмові звернення або особисто звертатися до органів державної влади, органів місцевого самоврядування та посадових і службових осіб цих органів, що зобов'язані розглянути звернення і дати обґрунтовану відповідь у встановлений законом строк.

Частиною 1 статті 5 Закону України «Про інформацію» передбачено, що кожен має право на інформацію, що передбачає можливість вільного одержання, використання, поширення, зберігання та захисту інформації, необхідної для реалізації своїх прав і свобод.

Згідно зі статтею 3 Закону України «Про доступ до публічної інформації» публічна інформація - це відображена та задокументована будь-якими засобами та на будь-яких носіях інформація, що була отримана або створена в процесі виконання суб'єктами владних повноважень своїх обов'язків, передбачених чинним законодавством, або яка знаходиться у володінні суб'єктів владних повноважень, інших розпорядників публічної інформації, визначених цим Законом.

Статтею 19 цього Закону визначено, що запит на інформацію – це прохання особи до розпорядника інформації надати публічну інформацію, що знаходиться у його володінні, а Запитувач має право звернутися до розпорядника інформації із запитом на інформацію незалежно від того, стосується ця інформація його особисто чи ні, без пояснення причини подання запиту.

Виходячи з наведеного та керуючись статтями 1, 13, 19, 20 Закону України «Про доступ до публічної інформації» від 13 січня 2011 року, які надають право звертатись із запитами до розпорядників інформації щодо надання публічної інформації, —

ПРОШУ:

(1) Надати інформацію чи проводилось Вищою кваліфікаційною комісією суддів України кваліфікаційне оцінювання судді Обухівського районного суду Київської області Зінченка Олександра Миколайовича.

(2) Надати інформацію чи відкривались Вищою кваліфікаційною комісією суддів України дисциплінарні справи щодо судді Обухівського районного суду Київської області Зінченка Олександра Миколайовича. та які їх результати.

(3) Надати інформацію чи притягувався до дисциплінарної відповідальності та які дисциплінарні стягнення застосовувались щодо судді Обухівського районного суду Київської області Зінченка Олександра Миколайовича.

З повагою,

Володимир БОГАТИР

Від: Паблік
Вища кваліфікаційна комісія суддів України

Посилання

Володимир БОГАТИР

Доброго дня!

З метою уточнення, прошу Вас надати інформацію про розгляд звернення дисциплінарної секції Вищої ради юстиції, яка 26 січня 2016 року на своєму засідані прийняла наступне рішення:

"Розглянувши матеріали перевірки, проведеної членом Вищої ради юстиції Гречківським П.М. за депутатським зверненням народного депутата України VII скликання Пилипенка В.П. від 11 вересня 2012 року стосовно суддів Обухівського районного суду Київської області КРАВЧЕНКА Максима Володимировича, ЗІНЧЕНКА Олександра Миколайовича, секція дійшла висновку рекомендувати Вищій раді юстиції прийняти рішення про направлення матеріалів за депутатським зверненням народного депутата України VII скликання Пилипенка В.П. стосовно суддів Обухівського районного суду Київської області КРАВЧЕНКА Максима Володимировича, ЗІНЧЕНКА Олександра Миколайовича до Вищої кваліфікаційної комісії суддів України."

В зв'язку з наведеним прошу надати інформацію про результати розгляду данного звернення та направлених матеріалів.

Посилання на Повідомлення Вищої Ради Юстиції: http://www.vru.gov.ua/news/1294

З повагою,

Володимир БОГАТИР

Від: Паблік
Вища кваліфікаційна комісія суддів України

Посилання