Щодо статусу Голови та членів Вищої кваліфікаційної комісії судів України

Володимир БОГАТИР

Доброго дня!

Національне агентство України з питань державної служби є центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізацію державної політики у сфері державної служби.

Відповідно до статті 19 Конституції України органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов'язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України. Статтею 68 Конституції України передбачено, що кожен зобов'язаний неухильно додержуватися Конституції України та законів України, не посягати на права і свободи, честь і гідність інших людей.

Відповідно до статті 40 Конституції України усі мають право направляти індивідуальні чи колективні письмові звернення або особисто звертатися до органів державної влади, органів місцевого самоврядування та посадових і службових осіб цих органів, що зобов'язані розглянути звернення і дати обґрунтовану відповідь у встановлений законом строк.

Згідно статті 5 Закону України «Про інформацію» кожен має право на інформацію, що передбачає можливість вільного одержання, використання, поширення, зберігання та захисту інформації, необхідної для реалізації своїх прав, свобод і законних інтересів.

Виходячи з наведеного та керуючись статтями 1, 13, 19, 20 Закону України «Про доступ до публічної інформації» від 13 січня 2011 року, які надають право звертатись із запитами до розпорядників інформації щодо надання публічної інформації, —

ПРОШУ:

(1) Надати інформацію чи є державним службовцем Голова та члени Вищої кваліфікаційної комісії судів України.

(2) Надати інформацію до якої категорії посад державної служби відносяться Голова та члени Вищої кваліфікаційної комісії судів України.

(3) Надати інформацію чи розповсюджується на Голову та членів Вищої кваліфікаційної комісії судів України вимоги встановлені Законом України «Про запобігання корупції».

(4) Надати інформацію чи проводились службові розслідування щодо діючого складу (Голови та членів) Вищої кваліфікаційної комісії судів України, а в разі якщо вони проводились надати скан-копії висновків за результатами таких службових розслідувань.

(5) Надати інформацію чи можуть продовжувати державну службу члени Вищої кваліфікаційної комісії судів України у яких закінчився 4-х річний термін здійснення ними повноважень члена Вищої кваліфікаційної комісії судів України, зокрема Козьяков Сергій Юрійович (дата закінчення повноважень — 24 жовтня 2018 року), Щотка Станіслав Олексійович (дата закінчення повноважень — 5 грудня 2018 року), Весельська Тетяна Федорівна (дата закінчення повноважень — 19 грудня 2018 року).

З повагою,

Володимир БОГАТИР