Щодо стану виконання Рішення Комісії по контролю за файлами Інтерпол від 02.07.2019 року щодо Калюжного В.А. в зв’язку із політичним характером переслідування

Володимир БОГАТИР

Доброго дня!

Прокуратура України становить єдину систему, яка в порядку, передбаченому Законом України «Про прокуратуру», здійснює встановлені Конституцією України функції з метою захисту прав і свобод людини, загальних інтересів суспільства та держави. Генеральна прокуратура України є держателем Єдиного реєстру досудових розслідувань.

✵ ✵ ✵

Системна дискредитація України у світі та таких міжнародних організаціях, як Інтерпол у зв’язку з політично мотивованими кримінальними переслідуваннями є предметом чисельних публікацій в засобах масової інформації в Україні та за кордоном. Питання належного розслідування кримінального провадження щодо «чорної бухгалтерії» Партії Регіонів має високий суспільний інтерес та є предметом широкої суспільної дискусії.

Співробітниками Генеральної прокуратури України систематично здійснюється розголошення відомостей кримінального провадження, які відносяться до таємниці слідства та можуть бути розголошені лише з дозволу слідчого або прокурора.

Чисельні, безпідставні і необгрунтовані публічні заяви співробітників Генеральної прокуратури України мають виключно політичний характер та містить відомості щодо прізвищ підозрюваних, відносно яких не було постановлено вироків, що в свою чергу порушує принцип презумпції невинуватості та вимоги частини 1 статті 222 Кримінально процесуального кодексу України.

✵ ✵ ✵

Рішенням Комісії по контролю за файлами Інтерполу від 02.07.2019 року, прийнятим на 109-му засіданні, встановлено, що міжнародне співробітництво за каналами Інтерпол по Калюжному Віталію Анатолійовичу у кримінальному провадженні № 42017000000003293 внесеного до ЄРДР 18.10.2017 року, — має політичний характер, внаслідок чого його дані були видалені з файлів Інтерполу 26.07.2019 року.

Рішення Комісії по контролю за файлами Інтерполу було направлено до Генерального секретаріату ІНТЕРПОЛУ, який видалив відповідні дані з файлів Інтерполу та проінформував про прийняте Рішення всі Національні центральні бюро Інтерполу.

Відповідно до загальних принципів та засад використання правоохоронними органами можливостей Національного центрального бюро Інтерпол передбачених Інструкцією «Про порядок використання правоохоронними органами можливостей Національного центрального бюро Інтерполу в Україні у попередженні, розкритті та розслідуванні злочинів» затвердженою Наказом № 3/1/2/5/2/2 від 09.01.1997, інформація, що має політичний характер та яка внаслідок цього була видалена з файлів Інтерполу на підставі прийнятого Комісією по контролю за файлами Інтерполу відповідного Рішення – є підставою для перегляду та скасування постанови про оголошення особи у розшук.

Відповідно до частини 1, статті 3 Європейської конвенції про видачу правопорушників від 13 грудня 1957 року, видача не здійснюється, якщо правопорушення, у зв'язку з яким вона запитується, розглядається запитуваною стороною як політичне правопорушення або правопорушення, пов'язане з політичним правопорушенням. Частина 2, статті 3 цієї Конвенції зазначає, що таке ж правило застосовується, що і в частині 1, якщо запитувана сторона має достатньо підстав вважати, що запит про видачу правопорушника за вчинення звичайного кримінального правопорушення був зроблений з метою переслідування або покарання особи на підставі політичних переконань або що становище такої особи може бути зашкоджене з такої причини.

Згідно з частиною 1 статті 28 Європейської конвенції про видачу правопорушників, конвенція, щодо тих країн, до яких вона застосовується, замінює положення будь-яких двосторонніх договорів, конвенцій або угод, які регулюють видачу правопорушників між будь-якими двома договірними сторонами. Україна підписала цю конвенцію 29 травня 1997 року.

Згідно зі статтею 3 Конституції Інтерполу, організації категорично забороняється здійснювати будь-яке втручання або будь-яку діяльність політичного, військового, релігійного чи расового характеру.

Наведені обставини були предметом чисельних публікацій та телевізійних репортажів у українських та іноземних засобах масової інформації.

ПРОШУ:


(1) Надати інформацію, які заходи процесуального керівництва вживаються органами прокуратури в зв’язку із Рішенням Комісії по контролю за файлами Інтерполу від 02.07.2019 року, прийнятим на 109-му засіданні щодо Калюжного Віталія Анатолійовича.

З повагою,

Володимир БОГАТИР

Від: public
Генеральна Прокуратура України

Посилання