Щодо списання нематеріальних активів

Доброго дня!

На підставі статей 1, 13, 19, 20 Закону України «Про доступ до публічної інформації» від 13 січня 2011 року, які надають право звертатись із запитами до розпорядників інформації щодо надання публічної інформації, прошу надати наступну інформацію (наступні документи):

1) інформацію щодо порядку та правил списання нематеріальних активів на балансі державних підприємств;

2) порядок та правила списання компакт дисків з фільмами чи програмним забезпеченням;

3) порядок та правила списання навчальних фільмів.

З повагою,

Bogdan Dolintse

Publishinfo, Кабінет Міністрів України

[FOI #42155 email]

Шановний пане Богдане!

За результатами опрацювання Вашого запиту від 08.11.2018, що надійшов до Секретаріату Кабінету Міністрів з веб-сайту “Доступ до правди”, в межах компетенції повідомляємо.
Згідно із частиною другою статті 19 Конституції України органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов’язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України.
Відповідно до Закону України “Про Кабінет Міністрів України” та згідно із § 1 Регламенту Кабінету Міністрів України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів від 18.07.2007 № 950, Кабінет Міністрів є колегіальним органом, який здійснює виконавчу владу безпосередньо та через міністерства, інші центральні та місцеві органи виконавчої влади. Питання діяльності, зокрема міністерств, у Кабінеті Міністрів представляють відповідні міністри, які забезпечують формування та реалізацію державної політики у відповідній сфері.
Положенням про Міністерство фінансів, затвердженим постановою Кабінету Міністрів від 20.08.2014, № 375, визначено, що Мінфін є головним органом у системі центральних органів виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику, зокрема у сфері бухгалтерського обліку.
Згідно з Положенням про Міністерство економічного розвитку і торгівлі, затвердженим постановою Кабінету Міністрів від 20.08.2014 № 459, одним з основних завдань Мінекономрозвитку є забезпечення формування та реалізація, зокрема державної політики у сфері інтелектуальної власності.
Відповідно до підпункту 2 пункту 1 постанови Кабінету Міністрів від 25.05.2011 № 583 “Питання виконання Закону України “Про доступ до публічної інформації” в Секретаріаті Кабінету Міністрів України, центральних та місцевих органах виконавчої влади” Секретаріат Кабінету Міністрів не є розпорядником інформації за запитами стосовно інформації інших державних органів України, а також щодо інформації, яка може бути отримана шляхом узагальнення, аналітичної обробки даних або яка потребує створення в інший спосіб.
Ураховуючи викладене, Ваш запит відповідно до частини третьої статті 22 Закону України “Про доступ до публічної інформації” надіслано до Мінфіну та Мінекономрозвитку для розгляду та надання Вам інформації в установленому порядку.

Департамент інформації та комунікацій з громадськістю
Секретаріату Кабінету Міністрів України

показати цитоване