Щодо розміру премій і надбавок працівників ДСА Украхни та працівників апарату секретаріату ВРП за грудень 2020 та січень 2021

Нам невідомо, чи відповідь на цей запит була інформативною. Якщо ви Ярослава Геннадіївна Нида, будь ласка, авторизуйтесь і вкажіть, наскільки успішним був запит.
Ярослава Геннадіївна Нида

Доброго дня!

Відповідно до ч.1 ст. 1 Закону України «Про доступ до публічної інформації» публічна інформація - це відображена та задокументована будь-якими засобами та на будь-яких носіях інформація, що була отримана або створена в процесі виконання суб'єктами владних повноважень своїх обов'язків, передбачених чинним законодавством, або яка знаходиться у володінні суб'єктів владних повноважень, інших розпорядників публічної інформації, визначених цим Законом.

Разом з тим, частиною 5 статті 6 Закону України «Про доступ до публічної інформації» визначено, що не може бути обмежено доступ до інформації про розпорядження бюджетними коштами, володіння, користування чи розпорядження державним, комунальним майном, у тому числі до копій відповідних документів, умови отримання цих коштів чи майна, прізвища, імена, по батькові фізичних осіб та найменування юридичних осіб, які отримали ці кошти або майно.

Розпорядження бюджетними коштами включає здійснення витрат з державного чи місцевого бюджету. Заробітна плата та інші виплати (премії, матеріальна допомога тощо) посадовим та службовим особам є витратами з бюджету.
Відповідно до ст. 148 Закону України «Про судоустрій і статус суддів» № 1402-VIII від 02.06.2016 функції розпорядника бюджетних коштів здійснюють:

Державна судова адміністрація України - щодо фінансового забезпечення діяльності всіх інших судів, діяльності Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, органів суддівського самоврядування, Національної школи суддів України, Служби судової охорони та Державної судової адміністрації України;

Вища рада правосуддя - щодо фінансового забезпечення її діяльності.

В зв’язку з вищевикладеним, прошу надати інформацію із зазначенням посади та посадового окладу:

1. Про розмір розрахованої премії у грудні 2020 та січні 2021 року працівників ДСА України;
2. Про розмір розрахованої надбавки у грудні 2020 та січні 2021 року працівників ДСА України;
3. Про розмір розрахованої премії працівникам апарату/секретаріату ВРП у грудні 2020 та січні 2021 року;
4. Про розмір розрахованої надбавки працівникам апарату/секретаріату ВРП у грудні 2020 та січні 2021 року;

Додатково прошу запит не переадресовувати до ДСА України у зв'язку із постійними відмовами та ігноруваннями запитів на публічну інформацію, а витребувати необхідні відомості відповідно до ЗУ "Про доступ до публічної інформації" та направити на вказану електронну пошту.

З повагою,

Ярослава Геннадіївна Нида

Вища рада правосуддя

1 Attachment

Державна Судова Адміністрація України,

1 Attachment

Державна Судова Адміністрація України,

1 Attachment