Щодо результатів розгляду повідомлення про втручання співробітників Департаменту спеціальних розслідувань ГПУ у діяльність судді Писанця Віталія Анатолійовича з метою незаконного пливу на суд.

Володимир БОГАТИР

Доброго дня!

Провідним органом, уповноваженим на забезпечення незалежності судової влади, її функціонування на засадах відповідальності, підзвітності перед суспільством, формування доброчесного та високопрофесійного корпусу суддів є Вища рада правосуддя.

ПІДСТАВИ ДЛЯ ЗВЕРНЕННЯ:

Відповідно до частини 1 статті 3 Закону України «Про Вищу раду правосуддя» до повноважень Вищої ради правосуддя віднесено вжиття заходів щодо забезпечення авторитету правосуддя та незалежності суддів, а також забезпечення здійснення дисциплінарним органом дисциплінарного провадження щодо суддів.

Частиною 1 статті 108 Закону України «Про судоустрій і статус суддів» передбачено, що дисциплінарне провадження щодо судді здійснюють дисциплінарні палати Вищої ради правосуддя у порядку, визначеному Законом України "Про Вищу раду правосуддя" та з урахуванням вимог цього Закону.

Виключний перелік підстав за якими суддю може бути притягнуто до дисциплінарної відповідальності передбачено частиною 1 статті 106 Закону України «Про судоустрій і статус суддів». Право на звернення зі скаргою щодо дисциплінарного проступку судді (дисциплінарною скаргою) має будь-яка особа.

На офіційному сайті Вищої ради правосуддя було розміщено повідомлення судді Печерського районного суду міста Києва Писанця Віталія Анатолійовича про втручання у діяльність судді щодо здійснення правосуддя подане 23.10.2017 року та зареєстроване за вхідним № 2785/0/6-17.

У повідомленні йдеться про ініціювання Управлінням (Департаментом) спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України кримінального переслідування судді з метою незаконного пливу на суд. Такі дії правоохоронного органу призвели до прямого та грубого порушення положень статті 48 Закону України «Про судоустрій і статус суддів», якими передбачено, суддя у своїй діяльності щодо здійснення правосуддя є незалежним від будь-якого незаконного впливу, тиску або втручання.

На підставі статей 1, 13, 19, 20 Закону України «Про доступ до публічної інформації» від 13 січня 2011 року, які надають право звертатись із запитами до розпорядників інформації щодо надання публічної інформації, —

ПРОШУ:

(1) Надати інформацію про кількість скарг поданих внаслідок вчинення суддею Печерського районного суду міста Києва Писанцем Віталієм Анатолійовичем дисциплінарних проступків у період 2014-2018 років.

(2) Надати інформацію про кількість рішень, якими суддю Печерського районного суду міста Києва Писанця Віталія Анатолійовича було притягнуто до дисциплінарної відповідальності (із зазначенням виду дисциплінарного стягнення) у період 2014-2018 років.

(3) Надати інформацію про те, які були вжиті заходи реагування на повідомлення судді Печерського районного суду міста Києва Писанця Віталія Анатолійовича щодо втручання у діяльність судді подане до Вищої ради правосуддя 23.10.2017 року вхідний № 2785/0/6-17, та які рішення приймалися з цього приводу.

(4) Надати інформацію про те, чи було подане відповідне повідомлення щодо втручання у діяльність судді до Генеральної прокуратури України на підставі частини 4 статті 48 Закону України «Про судоустрій і статус суддів» та чи зверталась Вища рада правосуддя з відповідним повідомленням про злочин передбачений статтею 376 Кримінального кодексу України (втручання у здійснення правосуддя) до Генеральної прокуратури України.

ДОДАТКОВІ МАТЕРІАЛИ:

Посилання на Закон України «Про Вищу раду правосуддя»:
http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1798-19

Посилання на Закон України «Про судоустрій і статус суддів»: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1402-...

Посилання на повідомлення судді Печерського районного суду міста Києва Писанця Віталія Анатолійовича про втручання у діяльність судді щодо здійснення правосуддя подане 23.10.2017 року вхідний № 2785/0/6-17: http://www.vru.gov.ua/content/file/2785-...

З повагою,

Володимир БОГАТИР

Вища рада правосуддя

1 Attachment