Щодо Реєстру кластерних груп суб’єктів господарювання на 2019 рік.

Володимир БОГАТИР

Доброго дня!

Питання відкритих даних, прозорості діяльності державних органів та дотримання законодавства кластерними об’єднаннями (групами суб’єктів господарювання – юридичних осіб з централізованим управлінням виробничою, фінансовою та комерційною діяльністю) мають високий суспільний інтерес, є предметом широкої суспільної дискусії та чисельних публікацій в засобах масової інформації.

✵ ✵ ✵

На Єдиному державному веб-порталі відкритих даних розміщено Звіт про виконання Плану роботи Державної фіскальної служби України на друге півріччя 2018 року.

Згідно пункту 1.22 вказаного Звіту Департаментом моніторингу доходів та обліково-звітних систем постійно проводився моніторинг діяльності кластерних груп суб’єктів господарювання та відповідна інформація надавалася керівництву ДФС для прийняття управлінських рішень, а за результатами такого моніторингу були внесені зміни до Реєстру кластерних груп суб’єктів господарювання на 2019 рік.

На Єдиному державному веб-порталі відкритих даних відсутній Реєстр кластерних груп суб’єктів господарювання на 2019 рік. Відсутній вказаний Реєстр і на офіційному порталі Державної фіскальної служби України.

Інформація про кластерні об’єднання має статичний характер та впливає на порядок формування плану-графіка проведення документальних планових перевірок платників податків, який визначено Наказом Міністерства фінансів України від № 524 від 02.06.2015.

✵ ✵ ✵

Відповідно до статті 19 Загальної декларації прав людини, прийнятої і проголошеної резолюцією 217 A (III) Генеральної Асамблеї ООН від 10 грудня 1948 року кожна людина має право безперешкодно шукати, одержувати і поширювати інформацію та ідеї будь-якими засобами і незалежно від державних кордонів.

Відповідно до статті 19 Конституції України органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов'язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України. Статтею 68 Конституції України передбачено, що кожен зобов'язаний неухильно додержуватися Конституції України та законів України, не посягати на права і свободи, честь і гідність інших людей.

Згідно до статті 40 Конституції України усі мають право направляти індивідуальні чи колективні письмові звернення або особисто звертатися до органів державної влади, органів місцевого самоврядування та посадових і службових осіб цих органів, що зобов'язані розглянути звернення і дати обґрунтовану відповідь у встановлений законом строк.

Відповідно статті 5 Закону України «Про інформацію» кожен має право на інформацію, що передбачає можливість вільного одержання, використання, поширення, зберігання та захисту інформації, необхідної для реалізації своїх прав, свобод і законних інтересів.

На підставі наведеного та керуючись статтею 34 Конституції України, статтями 1, 3, 4, 5, 13, 19, 20 Закону України «Про доступ до публічної інформації», статей 5, 9, 28, 29, 32, 33 Закону України «Про інформацію», які надають право звертатись із запитами до розпорядників інформації щодо надання публічної інформації,—

ПРОШУ:

(1) Надати інформацію щодо документу, яким затверджено Реєстр кластерних груп суб’єктів господарювання на 2019 рік та надати скан-копію такого документу.

(2) Надати електронну копію Реєстру кластерних груп суб’єктів господарювання на 2019 рік.

З повагою,

Адвокат
Володимир БОГАТИР

Publishinfo, Кабінет Міністрів України

1 Attachment

Відповідь у вкладеному файлі.

показати цитоване

3 Attachments