Щодо перевірки декларацій члена Вищої кваліфікаційної комісії суддів України Луцюка Павла Сергійовича

Володимир БОГАТИР

Доброго дня!

Правові та організаційні засади функціонування системи запобігання корупції в Україні, зміст та порядок застосування превентивних антикорупційних механізмів, правила щодо усунення наслідків корупційних правопорушень визначає Закон України «Про запобігання корупції» від 14 жовтня 2014 року № 1700-VII.

Відповідно до частини 1 статті 4 названого Закону, Національне агентство з питань запобігання корупції (далі – Національне агентство) є центральним органом виконавчої влади зі спеціальним статусом, який забезпечує формування та реалізує державну антикорупційну політику.

* * *

Відповідно до Підпункту "ґ" пункту 1 частини першої статті 3 Закону України «Про запобігання корупції», суб’єктами, на яких поширюється дія цього Закону, є судді, судді Конституційного Суду України, Голова, заступник Голови, члени, інспектори Вищої ради правосуддя, посадові особи секретаріату Вищої ради правосуддя, Голова, заступник Голови, члени, інспектори Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, посадові особи секретаріату цієї Комісії, посадові особи Державної судової адміністрації України, присяжні (під час виконання ними обов’язків у суді).

Луцюк Пало Сергійович (далі – Луцюк П.С.) є адвокатом відповідно до свідоцтва від 25.12.1993 р. Згідно із наказом Голови Ради адвокатів Рівненської області Луцюка П.С. №1 від 06.06.2013, який виданий на виконання рішення установчої конференції адвокатів Рівненської області від 14.10.2012 року і рішення про державну реєстрацію Ради адвокатів Рівненської області від 06.06.2013, Луцюк П.С. приступив до обов’язків голови Ради адвокатів Рівненської області.

Членом Вищої кваліфікаційної комісії суддів України Луцюк П.С. обраний Рішенням ІІІ з’їзду адвокатів України від 3 липня 2015 року .

Відповідно до абзацу 3 частини 10 статті 94 Закону України «Про судоустрій і статус суддів», члени Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, які є адвокатами, на час виконання повноважень членів Комісії повинні зупинити адвокатську діяльність та участь в органах адвокатського самоврядування.

Відповідно до статті 25 Закону України «Про запобігання корупції», особам, зазначеним у пункті 1 частини першої статті 3 цього Закону, забороняється займатися іншою оплачуваною (крім викладацької, наукової і творчої діяльності, медичної практики, інструкторської та суддівської практики із спорту) або підприємницькою діяльністю, якщо інше не передбачено Конституцією або законами України.

Поряд з цим, як вбачається з відкритих джерел адвокат Луцюк Павло Сергійович будучи членом ВККС брав участь у конференції адвокатів Рівненської області, виступаючи зі звітом як голова Ради адвокатів Рівненської області. Окрім того, виступаючи перед адвокатами на публічному заході 08.07.2017 року Луцюк П.С. повідомив, що незабаром зробить вибір де йому бути, в Комісії чи адвокатурі, оскільки зараз він цей вибір для себе ще не зробив (https://www.youtube.com/watch?v=WugSK_nB... на відео з 24 хвилина 50 секунда).

Окрім того, в мережі Інтернет розміщено статтю «Член ВККС Луцюк та його син-прокурор "загубили один одного" під час декларування доходів» (https://ukranews.com/ua/news/599224-chle...), що містить виклад обставин про допущення порушень Луцюком П.С. порядку декларування майна.

Згідно із статті 50 Закону України «Про запобігання корупції», повна перевірка декларації полягає у з’ясуванні достовірності задекларованих відомостей, точності оцінки задекларованих активів, перевірці на наявність конфлікту інтересів та ознак незаконного збагачення і може здійснюватися у період здійснення суб’єктом декларування діяльності, пов’язаної з виконанням функцій держави або місцевого самоврядування, а також протягом трьох років після припинення такої діяльності.

Національне агентство проводить перевірку декларації на підставі інформації, отриманої від фізичних та юридичних осіб, із засобів масової інформації та інших джерел, про можливе відображення у декларації недостовірних відомостей.

* * *

Відповідно до статті 19 Загальної декларації прав людини, прийнятої і проголошеної резолюцією 217 A (III) Генеральної Асамблеї ООН від 10 грудня 1948 року кожна людина має право безперешкодно шукати, одержувати і поширювати інформацію та ідеї будь-якими засобами і незалежно від державних кордонів.

Відповідно до статті 19 Конституції України органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов'язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України. Статтею 68 Конституції України передбачено, що кожен зобов'язаний неухильно додержуватися Конституції України та законів України, не посягати на права і свободи, честь і гідність інших людей.

Згідно до статті 40 Конституції України усі мають право направляти індивідуальні чи колективні письмові звернення або особисто звертатися до органів державної влади, органів місцевого самоврядування та посадових і службових осіб цих органів, що зобов'язані розглянути звернення і дати обґрунтовану відповідь у встановлений законом строк.

Відповідно статті 5 Закону України «Про інформацію» кожен має право на інформацію, що передбачає можливість вільного одержання, використання, поширення, зберігання та захисту інформації, необхідної для реалізації своїх прав, свобод і законних інтересів.
На підставі наведеного та керуючись статтями 1, 13, 19, 20 Закону України «Про доступ до публічної інформації» від 13 січня 2011 року, які надають право звертатись із запитами до розпорядників інформації щодо надання публічної інформації, —

ПРОШУ:

(1) Надати інформацію чи проводились Національним агентством з питань запобігання корупції повні перевірки декларацій члена Вищої кваліфікаційної комісії суддів України Луцюка Павла Сергійовича за 2015-2018 роки, якщо так, то коли, за чиїм зверненням розпочато перевірки, які рішення з даного приводу приймались.

З повагою,

Володимир БОГАТИР

Національне агентство з питань запобігання корупції

1 Attachment

Доброго дня!
Надсилаємо скан-копію відповіді на Ваш запит.

З повагою
Ірина Щекатуріна
Сектор з питань доступу до публічної інформації
Управління документального забезпечення та контролю