щодо надання відомостей про ухвалення відповідного закону – ВРУ

Нам невідомо, чи відповідь на цей запит була інформативною. Якщо ви Наталія Михайлівна Ведмеденко, будь ласка, авторизуйтесь і вкажіть, наскільки успішним був запит.
Наталія Михайлівна Ведмеденко

Доброго дня!

ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ
вул. Михайла Грушевського, 5,
м. Київ, Київська область, 01008

З А П И Т Вих. №: 5/11321 від 11 березня 2021 року
про надання публічної інформації за Законом України
«Про доступ до публічної інформації»

Згідно положень пункту 24 частини першої статті 85. Конституції України до повноважень Верховної Ради України належить, зокрема, встановлення державних символів України.
Відповідно до положень статті 20. Конституції України: «Державними символами України є Державний Прапор України, Державний Герб України і Державний Гімн України».
Державний Прапор України - стяг із двох рівновеликих горизонтальних смуг синього і жовтого кольорів.
Великий Державний Герб України встановлюється з урахуванням малого Державного Герба України та герба Війська Запорізького законом (!), що приймається не менш як двома третинами від конституційного складу Верховної Ради України.
Головним елементом великого Державного Герба України є Знак Княжої Держави Володимира Великого (малий Державний Герб України).
Державний Гімн України - національний гімн на музику М. Вербицького із словами, затвердженими законом, що приймається не менш як двома третинами від конституційного складу Верховної Ради України.
Опис державних символів України та порядок їх використання встановлюються законом, що приймається не менш як двома третинами від конституційного складу Верховної Ради України.
Частиною першою статті 65. Основного закону закріплено, що захист Вітчизни, незалежності та територіальної цілісності України, шанування її державних символів є обов'язком громадян України.
Пунктом 4 частини другої статті 92. Конституції України (Документ 254к/96-ВР) закріплено, що виключно законами України встановлюються, зокрема: порядок використання і захисту державних символів.
Керуючись положеннями статті 34. і 40. Конституції України та нормами Законів України «Про доступ до публічної інформації» та Закону України «Про інформацію», у визначений законом строк (п’ять днів),

П Р О С И М О:
1. Надати достовірну інформацію стосовно прийняття (або не прийняття) Верховною Радою України Закону України «Про порядок використання і захисту державних символів», який відповідає змісту чинної Конституції України;
2. Надати достовірну інформацію стосовно того, чи вносився відповідний проект закону «Про порядок використання і захисту державних символів» до Верховної Ради України;
3. Відповідь надати у повному обсязі, у хронологічній послідовності відповідно до вищевикладених пунктів прохальної частини запиту, та надіслати в електронному вигляді на наші електронні адреси (e-mail: [email address]).
У випадку, якщо з якихось причин не можливо надати відповідь – письмово вказати причину, або перенаправити (переадресувати) запит за належністю, відповідно до вимог Закону «Про доступ до публічної інформації», до розпорядника відповідної інформації.
Зміст відповіді на запит, публікуватиметься на сайті «БАГНЕТ НАЦІЇ»: http://bagnetnacii.blogspot.com

З повагою,

Наталія Михайлівна Ведмеденко

ЗАПИТ ДО ПУБЛІЧНОЇ ІНФОРМАЦІЇ, Верховна Рада України

1 Attachment