Щодо надання інформації про результати перевірки стану організації роботи у Департаменту спеціальних розслідувань ГПУ та інформації щодо начальника Департаменту Сергія Горбатюка

Володимир БОГАТИР

Доброго дня!

Правові засади організації і діяльності прокуратури України, статус прокурорів, порядок здійснення прокурорського самоврядування, а також систему прокуратури України визначено Законом України «Про прокуратуру».

ПІДСТАВИ ДЛЯ ЗВЕРНЕННЯ:

На офіційному сайту Генеральної прокуратури 11 липня 2018 року було розміщено повідомлення про те, що керівник Департаменту спеціальних розслідувань 02 липня 2018 року не допустив комісію Генеральної прокуратури до проведення планової перевірки Департаменту спеціальних розслідувань, яка діяла на підставі наказу Генерального прокурора України від 16.05.2018 № 91 «Про перевірку стану організації роботи у Департаменті спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України», виданий на підставі та на виконання п. 4.2 плану першочергових заходів Генеральної прокуратури України на II квартал 2018 року» зі змінами внесеними наказами Генерального прокурора від 24 червня 2018 та 7 липня 2018 року.

Згідно зі статтею 1 Закону України «Про прокуратуру» прокуратура України становить єдину систему, яка в порядку, передбаченому цим Законом, здійснює встановлені Конституцією України функції з метою захисту прав і свобод людини, загальних інтересів суспільства та держави. Відповідно до статті 5 Закону України "Про прокуратуру" функції прокуратури України здійснюються виключно прокурорами.

Частиною п'ятою статті 7 Закону України «Про прокуратуру» єдність системи прокуратури України забезпечується:

1) єдиними засадами організації та діяльності прокуратури;
2) єдиним статусом прокурорів;
3) єдиним порядком організаційного забезпечення діяльності прокурорів;
4) фінансуванням прокуратури виключно з Державного бюджету України;
5) вирішенням питань внутрішньої діяльності прокуратури органами прокурорського самоврядування.

Відповідно до частини першої статті 17 Закону України «Про прокуратуру» прокурори здійснюють свої повноваження у межах, визначених законом, і підпорядковуються керівникам виключно в частині виконання письмових наказів адміністративного характеру, пов'язаних з організаційними питаннями діяльності прокурорів та органів прокуратури.

Згідно з частиною другою статті 17 Закону України «Про прокуратуру» Генеральний прокурор має право видавати письмові накази адміністративного характеру, що є обов'язковими до виконання всіма прокурорами.

Перші заступники та заступники керівників органів прокуратури відповідно до розподілу обов'язків мають право видавати письмові накази адміністративного характеру, що є обов'язковими до виконання підлеглими прокурорами відповідного органу прокуратури.

Прокурори вищого рівня мають право давати вказівки прокурору нижчого рівня, погоджувати прийняття ним певних рішень та здійснювати інші дії, що безпосередньо стосуються реалізації цим прокурором функцій прокуратури, виключно в межах та порядку, визначених законом. Генеральний прокурор має право давати вказівки будь-якому прокурору.

Прокурором вищого рівня для прокурора Генеральної прокуратури України є Генеральний прокурор чи його перший заступник або заступник відповідно до розподілу обов'язків.

Відповідно до частини четвертої статті 17 Закону України «Про прокуратуру» накази адміністративного характеру, а також вказівки, що прямо стосуються реалізації прокурором функцій прокуратури, видані (віддані) в письмовій формі в межах повноважень, визначених законом, є обов'язковими до виконання відповідним прокурором. Прокурору, якому віддали наказ чи вказівку в усній формі, надається письмове підтвердження такого наказу чи вказівки.

Відповідно до частини третьої статті 2 Закону України «Про прокуратуру» у структурі Генеральної прокуратури України утворюються департаменти, управління, відділи, а також Генеральна інспекція. Управління та відділи можуть бути самостійними або входити до складу департаменту (управління). Положення про самостійні структурні підрозділи Генеральної прокуратури України затверджуються Генеральним прокурором.

Наказом Генеральної прокуратури України від 03.02.2017 № 37 затверджено Положення про Департамент спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України.

Повноваження начальника Департаменту спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України були передбачені пунктом 5.1 Положення про Департамент спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України.

Згідно Керівних принців ООН щодо ролі обвинувачів (Прийнятих восьмим Конгресом Організації̈ Об’єднаних Націй з профілактики злочинності і поводження з правопорушниками. Гавана, Куба, 27 серпня – 7 вересня 1990 року)

Особи, відібрані як обвинувачі, повинні мати високі моральні якості і здібності, а також відповідну підготовку і кваліфікацію.

Держави забезпечують, щоб:

a) критерії̈ відбору обвинувачів включали гарантії̈ проти призначень, заснованих на упередженості або забобонах, і виключали будь-яку дискримінацію щодо будь-якої̈ особи за ознакою раси, кольору шкіри, статі, мови, релігії̈, політичних чи інших переконань, національного, соціального чи етнічного походження, майнового, станового, матеріального чи іншого положення, притому виключення, що не повинно розглядатися як дискримінація, вимога призначати кандидатом на посаду обвинувача, громадянина відповідної̈ країни;

b) обвинувачі мали відповідну освіту та підготовку, усвідомлювали ідеали й етичні норми, властиві цій посаді, і були інформовані про конституційні і нормативні заходи з охорони прав обвинувачених осіб і жертв, а також про права людини та основоположні свободи, визнані національним і міжнародним правом.

На підставі статей 1, 13, 19, 20 Закону України «Про доступ до публічної інформації» від 13 січня 2011 року, які надають право звертатись із запитами до розпорядників інформації щодо надання публічної інформації, —

ПРОШУ:

(1) Надати інформацію про результати перевірки Департаменту спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України, яка проводилась на підставі Наказу Генерального прокурора України від 16.05.2018 № 91 «Про перевірку стану організації роботи у Департаменті спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України», виданого на підставі та на виконання п. 4.2 плану першочергових заходів Генеральної прокуратури України на II квартал 2018 року» та надати скан-копії результатів цієї перевірки.

(2) Повідомити чи враховувалась під час перевірки інформація оприлюднена на офіційному сайті Вищої ради правосуддя про повідомлення судді Печерського районного суду міста Києва Писанця Віталія Анатолійовича про втручання у діяльність судді щодо здійснення правосуддя подане 23.10.2017 року та зареєстроване за вхідним № 2785/0/6-17, в якій йшла мова про ініціювання Департаментом спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури кримінального переслідування судді з метою незаконного впливу на суд, що призвело до прямого та грубого порушення положень статті 48 Закону України «Про судоустрій і статус суддів», якими передбачено, суддя у своїй діяльності щодо здійснення правосуддя є незалежним від будь-якого незаконного впливу, тиску або втручання, а отже містить ознаки злочину передбаченого статтею 376 Кримінального кодексу України (втручання у здійснення правосуддя).

(3) Повідомити які дисциплінарні стягнення накладались на Горбатюка Сергія Вікторовича за період його роботи в Генеральній прокуратурі України.

(4) Надати інформацію щодо розміру заробітної плати та інших виплат, які були здійснені Горбатюку Сергію Вікторовичу протягом 2014 – 2018 років.

ДОДАТКОВІ МАТЕРІАЛИ:

Посилання на офіційне повідомлення з сайту Генеральної прокуратури України: https://www.gp.gov.ua/ua/news.html?_m=pu...

Посилання на Ухвалу Окружного адміністративного суду міста Києва про відкриття провадження за позовом Горбатюка С.М. до Генерального прокурора України Луценка Юрія Віталійовича (01011, м. Київ, вул. Різницька, 13/15) про визнання протиправними дій, скасування Наказу N 91 від 16.05.2018: http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/7...

Посилання на Закон України «Про прокуратуру»: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1697-18

Посилання на Закон України «Про судоустрій і статус суддів»: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1402-...

Посилання на Кримінальний кодекс України: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2341-...

З повагою,

Володимир БОГАТИР

public, Генеральна Прокуратура України

1 Attachment