Щодо можливості відкриття розрахункових рахунків у іноземних банках українським підприємствам та фізичним особам-підприємцям

Володимир БОГАТИР

Доброго дня!

Питання валютної лібералізації має високий суспільний інтерес, є предметом широкої суспільної дискусії та чисельних публікацій в засобах масової інформації. Наведено спричинено прийняттям Закону України «Про валюту та валютні операції», а також ряду нових Постанов Національного банку України в сфері валютного регулювання.

Розрахунковий рахунок у іноземному банку – зручний та ефективний інструмент у роботі підприємств та підприємців, особливо у випадку здійснення ними міжнародної комерційної діяльності.

Відповідно до статті 19 Конституції України органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов'язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України.

Згідно статті 34 Конституції України кожен має право вільно збирати, зберігати, використовувати і поширювати інформацію усно, письмово або в інший спосіб – на свій вибір.

Відповідно до статті 40 Конституції України усі мають право направляти індивідуальні чи колективні письмові звернення або особисто звертатися до органів державної влади, органів місцевого самоврядування та посадових і службових осіб цих органів, що зобов'язані розглянути звернення і дати обґрунтовану відповідь у встановлений законом строк.

Статтею 68 Конституції України передбачено, що кожен зобов’язаний неухильно додержуватися Конституції України та законів України, не посягати на права і свободи, честь і гідність інших людей.

Відповідно статті 5 Закону України «Про інформацію» кожен має право на інформацію, що передбачає можливість вільного одержання, використання, поширення, зберігання та захисту інформації, необхідної для реалізації своїх прав, свобод і законних інтересів.

На підставі наведеного та керуючись статтями 1, 13, 19, 20 Закону України «Про доступ до публічної інформації» від 13 січня 2011 року, які надають право звертатись із запитами до розпорядників інформації щодо надання публічної інформації, —

ПРОШУ:

(1) Надати інформацію чи може фізична особа-підприємць відкрити розрахунковий рахунок у іноземному банку для здійснення розрахунків з іноземними контрагентами, чи потрібно і в який термін повідомляти про це податкові органи, які особливості декларування доходів по такому рахунку та чи потрібно попередньо отримувати ліцензію або дозвіл Національного банку України, в який термін і в якому випадку.

(2) Надати інформацію чи може фізична особа підприємець на спрощеній системі оподаткування відкрити розрахунковий рахунок у іноземному банку для здійснення розрахунків з іноземними контрагентами, чи потрібно і в який термін повідомляти про це податкові органи, які особливості декларування доходів по такому рахунку та чи потрібно попередньо отримувати ліцензію або дозвіл Національного банку України, в який термін і в якому випадку.

(3) Надати інформацію чи може українське підприємство відкрити розрахунковий рахунок у іноземному банку для здійснення розрахунків з іноземними контрагентами, чи потрібно і в який термін повідомляти про це податкові органи, які особливості декларування доходів по такому рахунку та чи потрібно попередньо отримувати ліцензію або дозвіл Національного банку України, в який термін і в якому випадку.

(4) Надати інформацію чи існують особливості в разі здійснення розрахунків українським підприємством або фізичною особою-підприємцем з використанням розрахунковий рахунок у іноземному банку не лише з з іноземними контрагентами а й з українськими.

З повагою,

Володимир БОГАТИР