Щодо матеріалів конституційного провадження за поданням 47 народних депутатів України від 19.09.2006 року

У цього запиту дуже багато відповідей, тому вони розміщені на кількох сторінках:

Володимир БОГАТИР

Доброго дня!

Користуючись нагодою, висловлюю Вам свою глибоку повагу та звертаюсь до Вас з приводу наступного.

Конституційний Суд України є органом конституційної юрисдикції, який забезпечує верховенство Конституції України, вирішує питання про відповідність Конституції України законів України та у передбачених Конституцією України випадках інших актів, здійснює офіційне тлумачення Конституції України, а також інші повноваження відповідно до Конституції України

Діяльність Конституційного Суду України — є предметом широкої суспільної дискусії та стала темою чисельних публікацій в засобах масової інформації.

✯ ✯ ✯

Відповідно, до статті 19 Загальної декларації прав людини, прийнятої і проголошеної резолюцією 217 A (III) Генеральної Асамблеї ООН від 10 грудня 1948 року та статті 10 Конвенції з прав людини і основоположних свобод від 04 листопада 1950 року кожна людина має право безперешкодно шукати, одержувати і поширювати інформацію та ідеї будь-якими засобами і незалежно від державних кордонів.

Керуючись правом на доступ до офіційних документів визначеним Конвенцією Ради Європи про доступ до офіційних документів (Конвенція Тромсе), ратифікованої Законом України № 631-IX від 20.05.2020 року, яка надає право кожному, без дискримінації за будь-якою ознакою, на доступ, за вимогою, до офіційних документів, що знаходяться в розпорядженні державних органів. Під поняттям «офіційні документи» розуміється будь-яка інформація, записана в будь-якій формі, складена або отримана, та яка перебуває у розпорядженні державних органів.

Згідно до статті 40 Конституції України усі мають право направляти індивідуальні чи колективні письмові звернення або особисто звертатися до органів державної влади, органів місцевого самоврядування та посадових і службових осіб цих органів, що зобов'язані розглянути звернення і дати обґрунтовану відповідь у встановлений законом строк.

Згідно статті 34 Конституції України кожен має право вільно збирати, зберігати, використовувати і поширювати інформацію усно, письмово або в інший спосіб – на свій вибір.

Відповідно до статті 19 Конституції України органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов'язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України. Статтею 68 Конституції України передбачено, що кожен зобов'язаний неухильно додержуватися Конституції України та законів України, не посягати на права і свободи, честь і гідність інших людей.

Відповідно статті 5 Закону України «Про інформацію» кожен має право на інформацію, що передбачає можливість вільного одержання, використання, поширення, зберігання та захисту інформації, необхідної для реалізації своїх прав, свобод і законних інтересів.

✯ ✯ ✯

На підставі наведеного та керуючись статтями 19, 34, 40, 68 Конституції України, статей 5, 9, 28, 29, 32, 33 Закону України «Про інформацію», статтями 1, 3, 4, 5, 13, 19, 20 Закону України «Про доступ до публічної інформації», які надають право звертатись із запитами до розпорядників інформації щодо надання публічної інформації, —

ПРОШУ:

(1) Надати скан-копію конституційного подання 47 народних депутатів України від 19.09.2006 року щодо відповідності Конституції України (конституційності) положення підпункту 1 пункту 3 розділу IV Закону України «Про Конституційний Суд України» (в редакції Закону України від 04.08.2006 року № 79-V).

(2) Надати скан-копію матеріалів конституційного провадження, які були отримані/складені/підготовлені в процесі розгляду Конституційним Судом України конституційного подання 47 народних депутатів України від 19.09.2006 року.

(3) Надати скан-копі Рішення Конституційного Суду України від 26.06.2008 року у справі № 13-рп/2008 за конституційним поданням 47 народних депутатів України щодо відповідності Конституції України (конституційності) положення підпункту 1 пункту 3 розділу IV Закону України «Про Конституційний Суд України» (в редакції Закону України від 04.08.2006 року № 79-V).

З повагою,

Володимир БОГАТИР

Конституційний Суд України

1 Attachment

Добрий день!
Надсилаємо відповідь на запит
Прохання підтвердити отримання листа

показати цитоване

Володимир БОГАТИР

Доброго дня!

Дякую Вам за надану Вами відповідь на мій інформаційний запит від 23.03.2021 року щодо розгляду справ про конституційність створення та діяльності Державного бюро розслідувань.

В той же час 25.03.2021 року мною було направлено ще 2 інформаційні запити:

Щодо матеріалів конституційного провадження за поданням 47 народних депутатів України від 19.09.2006 року;
Щодо матеріалів конституційного провадження за поданням 102 народних депутатів України від 28.03.2007 року.

З повагою,

Володимир БОГАТИР

Конституційний Суд України

1 Attachment

Конституційний Суд України

1 Attachment

Конституційний Суд України

1 Attachment

Конституційний Суд України

1 Attachment

!

3-

[ Повідомлення сайту: вищенаведений текст неправильний закодований, тож невідомі символи було вилучено.]

Конституційний Суд України

8 Attachments

Конституційний Суд України

8 Attachments

Конституційний Суд України

10 Attachments

Служба судових розпорядників КСУ, Конституційний Суд України

3 Attachments

 

 

.:(044) 238-10-45

 

 

 

[ Повідомлення сайту: вищенаведений текст неправильний закодований, тож невідомі символи було вилучено.]

Служба судових розпорядників КСУ, Конституційний Суд України

1 Attachment

.:(044) 238-10-45

 

 

 

[ Повідомлення сайту: вищенаведений текст неправильний закодований, тож невідомі символи було вилучено.]