Щодо колишнього співробітника органів прокуратури Яблонського Артема Станіславовича

Володимир БОГАТИР

Доброго дня!

Прокуратура України становить єдину систему, яка в порядку, передбаченому Законом України «Про прокуратуру», здійснює встановлені Конституцією України функції з метою захисту прав і свобод людини, загальних інтересів суспільства та держави.

✵ ✵ ✵

Діяльність колишніх співробітників Генеральної прокуратури України, які перейшли до Державного бюро розслідувань є предметом численних публікацій в засобах масової інформації, що свідчить про високий суспільний інтерес до її діяльності.

За повідомленням MIND.UA під заголовком "Рябошапка повернув і посилив групу прокурорів, що розслідували «справи Майдану». Оприлюднено перелік слідчих, що займатимуться розслідуванням цих справ" до групи слідчих яких переведено з ГПУ до ДБР увійшов Яблонський Артем Станіславович. https://mind.ua/news/20207076-ryaboshapk...

За даними Єдиного державного реєстру судових рішень за участю прокурора Яблонського Артема Станіславовича, який підтримував чисельні обвинувачення у справах щодо учасників масових протестів у 2013-2014 роках, та наполягав на застосуванні щодо учасників масових протестів у 2013-2014 роках застосування запобіжних заходів у вигляді тримання під вартою. Зокрема, прокурора Яблонський Артем Станіславович підтримував чисельні обвинуваченняу кримінальному провадженні № 12014100030000711 від 20.01.2014 року. http://reyestr.court.gov.ua/Review/36968...

Оскільки дії колишніх прокурорів, які діючи у змові зі своїми керівниками, а також слідчими міліції, безпідставно погоджували повідомлення про підозру у масових заворушеннях незаконно затриманим учасникам «Євромайдану» мали поширену практику, а Яблонський Артем Станіславович був фігурантом кримінального провадження № 42014100070000020, що створює реальний конфлікт інтересів в його діях під час роботи, як в Управлінні (раніше – Департаменті) спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України та Управлінні з розслідування злочинів, вчинених у зв’язку із масовими протестами у 2013-2014 роках Державного бюро розслідувань.

Відповідно до частини 1 статті 28 Закону України «Про запобігання корупції», посадові та службові особи органів прокуратури, зобов'язані вживати заходів щодо недопущення виникнення реального, потенційного конфлікту інтересів.

Відповідно до положень частини 1 статті 77 Кримінального процесуального кодексу України, прокурор не має права брати участь у кримінальному провадженні, окрім іншого, якщо він особисто, заінтересований в результатах кримінального провадження або існують інші обставини, які викликають обґрунтовані сумніви в його неупередженості.

✵ ✵ ✵

Відповідно до статті 19 Загальної декларації прав людини, прийнятої і проголошеної резолюцією 217 A (III) Генеральної Асамблеї ООН від 10 грудня 1948 року кожна людина має право безперешкодно шукати, одержувати і поширювати інформацію та ідеї будь-якими засобами і незалежно від державних кордонів.

Відповідно до статті 19 Конституції України органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов'язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України. Статтею 68 Конституції України передбачено, що кожен зобов'язаний неухильно додержуватися Конституції України та законів України, не посягати на права і свободи, честь і гідність інших людей.

Згідно статті 34 Конституції України кожен має право вільно збирати, зберігати, використовувати і поширювати інформацію усно, письмово або в інший спосіб – на свій вибір.

Відповідно до статті 40 Конституції України усі мають право направляти індивідуальні чи колективні письмові звернення або особисто звертатися до органів державної влади, органів місцевого самоврядування та посадових і службових осіб цих органів, що зобов'язані розглянути звернення і дати обґрунтовану відповідь у встановлений законом строк.

Згідно статті 5 Закону України «Про інформацію» кожен має право на інформацію, що передбачає можливість вільного одержання, використання, поширення, зберігання та захисту інформації, необхідної для реалізації своїх прав, свобод і законних інтересів.

На підставі наведеного та керуючись статтями 19, 34, 40, 68 Конституції України, статтями 1, 3, 4, 5, 13, 19, 20 Закону України «Про доступ до публічної інформації», статей 5, 9, 28, 29, 32, 33 Закону України «Про інформацію», які надають право звертатись із запитами до розпорядників інформації щодо надання публічної інформації, —
ПРОШУ:

(1) Надати інформацію про про результати проведення атестації слідчих та прокурорів щодо колишнього співробітника органів прокуратури Яблонського Артема Станіславовича.

(2) Надати скан-копію витягу з біографічної довідки Яблонського Артема Станіславовича.

(3) Надати скан-копії посадових інструкцій, які діяли на час звільнення, чи проходження атестації Яблонського Артема Станіславовича.

(4) Надати інформацію про кількість дисциплінарних проваджень, кількості скарг, які надходили до Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів та Ради прокурорів України, з коротким описом суті скарг та повідомити про результати їх розгляду, щодо Яблонського Артема Станіславовича.

(5) Надати інформацію про зайняття адміністративних посад в органах прокуратури з копіями відповідних рішень, дотримання або порушення правил професійної етики та доброчесності (відповідність витрат і майна прокурора та членів його сім'ї, а також близьких осіб задекларованим доходам, у тому числі копії відповідних декларацій, поданих прокурором відповідно до законодавства у сфері запобігання корупції; інші дані щодо відповідності прокурора вимогам законодавства у сфері запобігання корупції; дані щодо відповідності поведінки прокурора вимогам професійної етики; матеріали таємної перевірки доброчесності прокурора) щодо Яблонського Артема Станіславовича.

(6) Надати інформацію та скан-копію документу, яким Яблонського Артема Станіславовича було переведено до Державного бюро розслідувань, якщо такий перевід здійснювався.

(7) Надати інформацію та скан-копію документу, яким Яблонського Артема Станіславовича було звільнено з органів прокуратури.

З повагою,

Володимир БОГАТИР

public, Генеральна Прокуратура України

1 Attachment