Щодо юридичних радників, які залучались Національним банком України

Володимир БОГАТИР

Доброго дня!

Національний банк України є центральним банком України, особливим центральним органом державного управління, юридичний статус, завдання, функції, повноваження і принципи організації якого визначаються Конституцією України та законами України.

Питання відбору юридичних радників та надання ними юридичних державними органами та установам має високий суспільний інтерес і є предметом широкої суспільної дискусії, яка була приводом для чисельних публікацій в засобах масової інформації.

Відповідно до статті 19 Конституції України органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов'язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України. Статтею 68 Конституції України передбачено, що кожен зобов'язаний неухильно додержуватися Конституції України та законів України, не посягати на права і свободи, честь і гідність інших людей.

Відповідно до статті 40 Конституції України усі мають право направляти індивідуальні чи колективні письмові звернення або особисто звертатися до органів державної влади, органів місцевого самоврядування та посадових і службових осіб цих органів, що зобов'язані розглянути звернення і дати обґрунтовану відповідь у встановлений законом строк.

Згідно статті 5 Закону України «Про інформацію» кожен має право на інформацію, що передбачає можливість вільного одержання, використання, поширення, зберігання та захисту інформації, необхідної для реалізації своїх прав, свобод і законних інтересів.

На підставі наведеного та керуючись статтями 1, 13, 19, 20 Закону України «Про доступ до публічної інформації» від 13 січня 2011 року, які надають право звертатись із запитами до розпорядників інформації щодо надання публічної інформації, —

ПРОШУ:

(1) Надати інформацію які українські та іноземні юридичні радники (фізичні та юридичні особи), як в Україні, так і закордоном надавали юридичні послуги та представляли Національний банк України з 2014 року і по теперішній час. Вказану інформацію прошу надати у вигляді у вигляді таблиці із зазначенням періоду надання та виду юридичних послуг, умов оплати, підстав та порядку відбору юридичних радників, рішення про вибір юридичного радника та документів на підставі якого діяли юридичні радники (угоди, договори, довіреності, тощо).

(2) Надати інформацію яким юристам, юридичним фірмам, адвокатам та адвокатським об’єднанням видавались доручення на представництво інтересів Національного банку України в період з 2014 року і по теперішній час.

(3) Надати інформацію, яка чисельність посад юристів передбачена в Національному банку України на даний час.

З повагою,

Володимир БОГАТИР