Щодо інформації про державну реєстрацію Міністерством юстиції України Роз’яснення НАЗК

Володимир БОГАТИР

Доброго дня!

Міністерство юстиції України є центральним органом виконавчої влади і головним органом у системі центральних органів виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізацію державної правової політики, зокрема:
• здійснює державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, а також інших органів, акти яких відповідно до законодавства підлягають державній реєстрації;
• перевіряє у міністерствах, інших центральних та місцевих органах виконавчої влади, а також інших органах, акти яких відповідно до законодавства підлягають державній реєстрації, стан додержання законодавства про державну реєстрацію нормативно-правових актів, вимагає у разі потреби подання нормативно-правових актів для державної реєстрації або їх скасування, вносить пропозиції про усунення виявлених порушень і недоліків та притягнення до відповідальності посадових осіб, винних у допущених порушеннях;
• координує нормотворчу діяльність у міністерствах та інших центральних органах виконавчої влади, здійснює контроль за такою діяльністю;

ПІДСТАВИ ДЛЯ ЗВЕРНЕННЯ:

Рішенням Національного агентства з питань запобігання корупції (далі – «НАЗК») від 11 серпня 2016 р. № 3 було затверджено Роз’яснення щодо застосування окремих положень Закону України «Про запобігання корупції» стосовно заходів фінансового контролю (далі – «Роз’яснення»).

Численні посилання на згадане Роз’яснення, як державних органів, так і в судовій практиці за участю різних державних органів свідчить про високий суспільний інтерес до вказаного питання та є предметом широкої юридичної дискусії.

Крім цього, аналіз вказаного Роз’яснення свідчить про намагання додаткового, поза межами чинного законодавства, регулювання з боку НАЗК окремих суспільних відносин у сфері запобігання корупції, не дивлячись на те що таке Роз’яснення, як і будь-який інший підзаконний акт, не може розширювати положення закону чи змінювати їх у будь-який спосіб.

Так, за даними юридичної інформаційно-аналітичної платформи «Ліга Закон» на дане Роз’яснення – НАЗК у своїх рішеннях посилалося 17 разів.

В судових рішеннях суди:

• першої інстанції на Роз’яснення посилались 213 рази;
• апеляційної інстанції на Роз’яснення посилались 14 разів;
• касаційної інстанції на Роз’яснення посилались 1 раз;
• за останній рік 227 рази;

З них у справах:

про:

• адміністративні правопорушення на Роз’яснення посилались 179 рази;
• кримінального судочинства на Роз’яснення посилались 40 рази;
• адміністративного судочинства на Роз’яснення посилались 10 рази;
• цивільного судочинства на Роз’яснення посилались 3 рази;

за категорією документу:

• при порушення вимог фінансового контролю, на Роз’яснення посилались 173 рази;
• у клопотаннях слідчого, прокурора, на Роз’яснення посилались 20 рази;
• при декларуванні недостовірної інформації, на Роз’яснення посилались 15 разів;
• порушення вимог щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів, на Роз’яснення посилались 4 рази;
• у спорах, що виникають із трудових правовідносин, на Роз’яснення посилались 3 рази;
• в інших випадках, на Роз’яснення посилались 14 разів;

за участю юридичних осіб:

• Міністерство юстиції України, на Роз’яснення посилалось 82 рази;
• Головне управління Державної казначейської служби України у місті Києві, на Роз’яснення посилалось 28 разів;
• Управління у справах захисту прав споживачів в Одеській області, на Роз’яснення посилалось 11 раз;
• Головне управління Національної поліції в Черкаській області, на Роз’яснення посилалось 9 разів;
• Державне підприємства «Морський торговельний порт «Чорноморськ», на Роз’яснення посилалось 6 разів;
• Одеський міський Голова на Роз’яснення посилався 1 раз.

Таким чином, крім іншого, вбачається, що Роз’яснення, має ознаки міжвідомчого нормативного акту.

Відповідно до пункту 3 «Положення про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств, інших органів виконавчої влади», затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 28.12.1992 року №731 із змінами та доповненнями на державну реєстрацію подаються нормативно-правові акти, прийняті уповноваженими на це суб'єктами нормотворення.

Разом з тим:

• відповідно до пункту 2 «Положення про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств, інших органів виконавчої влади», затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 28.12.1992 року №731 із змінами та доповненнями державній реєстрації підлягають нормативно-правові акти, що зачіпають права, свободи й законні інтереси громадян або мають міжвідомчий характер.
• відповідно до підпункту б) пункту 4 Положення – державній реєстрації підлягають нормативно-правові акти будь-якого виду (постанови, накази, інструкції тощо), якщо вони мають міжвідомчий характер, тобто є обов'язковими для інших міністерств, органів виконавчої влади, а також органів місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій, що не входять до сфери управління органу, який видав нормативно-правовий акт.

Виходячи з наведеного та керуючись статтями 1, 13, 19, 20 Закону України «Про доступ до публічної інформації» від 13 січня 2011 року, які надають право звертатись із запитами до розпорядників інформації щодо надання публічної інформації, —

ПРОШУ:

(1) Надати інформацію чи проводилась Міністерством юстиції України державна реєстрація Роз’яснення щодо застосування окремих положень Закону України «Про запобігання корупції» стосовно заходів фінансового контролю, затверджене Рішенням Національного агентства з питань запобігання корупції 11 серпня 2016 р. № 3.

(2) Надати інформацію чи підлягає державні реєстрації Роз’яснення щодо застосування окремих положень Закону України «Про запобігання корупції» стосовно заходів фінансового контролю, затверджене Рішенням Національного агентства з питань запобігання корупції 11 серпня 2016 р. № 3.

(3) Надати інформацію чи має обов’язковий характер Роз’яснення щодо застосування окремих положень Закону України «Про запобігання корупції» стосовно заходів фінансового контролю, затверджене Рішенням Національного агентства з питань запобігання корупції 11 серпня 2016 р. № 3.

(4) Надати повний перелік зареєстрованих Міністерством юстиції України нормативно-правових актів виданих Національним агентством з питань запобігання корупції у хронологічному порядку з моменту створення НАЗК.

З повагою,

Володимир БОГАТИР

Міністерство юстиції України

1 Attachment