Щодо доступу до державної таємниці колишніх співробітників Департаменту спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України

Володимир БОГАТИР

Доброго дня!

Користуючись нагодою, висловлюю Вам свою глибоку повагу та звертаюсь до Вас з приводу наступного.

Протиправна діяльність співробітників Управління (раніше – Департаменту) спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України та проведення ними неефективних досудових розслідувань у кримінальних провадженнях — є предметом кримінальних проваджень, рішень керівництва Офісу Генерального прокурора, широкої суспільної дискусії та численних публікацій в засобах масової інформації.

Серед таких працівників начальник Департаменту спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України Горбатюк Сергій Вікторович, начальник відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих управління спеціальних розслідувань Департаменту спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України Донський Олексій Ілліч, прокурор відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих управління спеціальних розслідувань Департаменту спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України Сімонов Яніс Георгійович та інші.

Зокрема, протягом 2017 року вказані працівники органів прокуратури робили ряд публічних заяв, розголошували інформацію та персональні дані окремих досудових розслідувань.

✵ ✵ ✵

Відповідно, до статті 19 Загальної декларації прав людини, прийнятої і проголошеної резолюцією 217 A (III) Генеральної Асамблеї ООН від 10 грудня 1948 року та статті 10 Конвенції з прав людини і основоположних свобод від 04 листопада 1950 року кожна людина має право безперешкодно шукати, одержувати і поширювати інформацію та ідеї будь-якими засобами і незалежно від державних кордонів.

Керуючись правом на доступ до офіційних документів визначеного Конвенцією Ради Європи про доступ до офіційних документів (Конвенція Тромсе), ратифікованої Законом України № 631-IX від 20.05.2020.

Згідно до статті 40 Конституції України усі мають право направляти індивідуальні чи колективні письмові звернення або особисто звертатися до органів державної влади, органів місцевого самоврядування та посадових і службових осіб цих органів, що зобов'язані розглянути звернення і дати обґрунтовану відповідь у встановлений законом строк.

Згідно статті 34 Конституції України кожен має право вільно збирати, зберігати, використовувати і поширювати інформацію усно, письмово або в інший спосіб – на свій вибір.

Відповідно до статті 19 Конституції України органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов'язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України. Статтею 68 Конституції України передбачено, що кожен зобов'язаний неухильно додержуватися Конституції України та законів України, не посягати на права і свободи, честь і гідність інших людей.

Відповідно статті 5 Закону України «Про інформацію» кожен має право на інформацію, що передбачає можливість вільного одержання, використання, поширення, зберігання та захисту інформації, необхідної для реалізації своїх прав, свобод і законних інтересів.

✵ ✵ ✵

На підставі наведеного та керуючись статтями 19, 34, 40, 68 Конституції України, статей 5, 9, 28, 29, 32, 33 Закону України «Про інформацію», статтями 1, 3, 4, 5, 13, 19, 20 Закону України «Про доступ до публічної інформації», які надають право звертатись із запитами до розпорядників інформації щодо надання публічної інформації, —

ПРОШУ:

(1) Надати інформацію чи надавався допуск до державної таємниці співробітникам прокуратури Горбатюку Сергію Вікторовичу, Донському Олексію Іллічу, Сімонову Янісу Георгійовичу, з якого часу та яку форму допуску вони мали.

(2) Надати інформацію чи проводилась перевірка у зв'язку з допуском до державної таємниці співробітників прокуратури Горбатюка Сергія Вікторовича, Донського Олексія Ілліча, Сімонова Яніса Георгійовича, а також щодо їх відношенням до військового обов'язку.

(3) Надати інформацію чи поширюються на діючих та колишніх співробітників органів прокуратури Горбатюка Сергія Вікторовича, Донського Олексія Ілліча, Сімонова Яніса Георгійовича, обмеження прав у зв'язку з допуском та доступом до державної таємниці.

З повагою,

Володимир БОГАТИР