Щодо доступу до державної таємниці керівника акціонерного товариства «Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України» Коболєва Андрія Володимировича

Володимир БОГАТИР

Доброго дня!

Користуючись нагодою, висловлюю Вам свою глибоку повагу та звертаюсь до Вас з приводу наступного.

Діяльність акціонерного товариства «Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України» (код ЄДРПОУ 20077720) має високий суспільний інтерес, є предметом широкої суспільної дискусії та стала темою чисельних публікацій в засобах масової інформації.

За інформацією Державної аудиторської служби України було проведено ревізію фінансово-господарської діяльності акціонерного товариства «Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України» за період з 01.10.2018 по 31.12.2019 на виконання доручення Прем’єр-міністра України від 16.12.2019 № 43691/1/1-19 (щодо виконання завдань, визначених підпунктом 5 пункту 1 рішення Ради національної безпеки і оборони України від 02 грудня 2019 року, уведеного в дію Указом Президента України від 02 грудня 2019 року № 874/2019).

Матеріали зазначеної ревізії надіслано до Головного управління контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері економічної безпеки Служби безпеки України, копія акта ревізії – до Офісу великих платників податків ДФС.

Слідче управління Офісу великих платників податків ДФС повідомило Держаудитслужбу, що отримані матеріали зазначеної ревізії у повному обсязі приєднані до матеріалів кримінального провадження від 21.09.2020 No420200000000001773, досудове розслідування у якому здійснюється за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора.

✵ ✵ ✵

Відповідно, до статті 19 Загальної декларації прав людини, прийнятої і проголошеної резолюцією 217 A (III) Генеральної Асамблеї ООН від 10 грудня 1948 року та статті 10 Конвенції з прав людини і основоположних свобод від 04 листопада 1950 року кожна людина має право безперешкодно шукати, одержувати і поширювати інформацію та ідеї будь-якими засобами і незалежно від державних кордонів.

Керуючись правом на доступ до офіційних документів визначеного Конвенцією Ради Європи про доступ до офіційних документів (Конвенція Тромсе), ратифікованої Законом України № 631-IX від 20.05.2020.

Згідно до статті 40 Конституції України усі мають право направляти індивідуальні чи колективні письмові звернення або особисто звертатися до органів державної влади, органів місцевого самоврядування та посадових і службових осіб цих органів, що зобов'язані розглянути звернення і дати обґрунтовану відповідь у встановлений законом строк.

Згідно статті 34 Конституції України кожен має право вільно збирати, зберігати, використовувати і поширювати інформацію усно, письмово або в інший спосіб – на свій вибір.

Відповідно до статті 19 Конституції України органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов'язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України. Статтею 68 Конституції України передбачено, що кожен зобов'язаний неухильно додержуватися Конституції України та законів України, не посягати на права і свободи, честь і гідність інших людей.

Відповідно статті 5 Закону України «Про інформацію» кожен має право на інформацію, що передбачає можливість вільного одержання, використання, поширення, зберігання та захисту інформації, необхідної для реалізації своїх прав, свобод і законних інтересів.

✵ ✵ ✵

На підставі наведеного та керуючись статтями 19, 34, 40, 68 Конституції України, статей 5, 9, 28, 29, 32, 33 Закону України «Про інформацію», статтями 1, 3, 4, 5, 13, 19, 20 Закону України «Про доступ до публічної інформації», які надають право звертатись із запитами до розпорядників інформації щодо надання публічної інформації, —

ПРОШУ:

(1) Надати інформацію чи проводилась Службою безпеки України спеціальна перевірка керівника акціонерного товариства «Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України» Коболєва Андрія Володимировича з метою допуску до державної таємниці, а також щодо його відношення особи до військового обов’язку.

(2) Надати інформацію чи має доступ до державної таємниці керівник акціонерного товариства «Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України» Коболєв Андрій Володимирович та з якого часу.

(3) Надати інформацію чи поширюються на керівника акціонерного товариства «Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України» Коболєва Андрія Володимировича обмеження прав у зв'язку з допуском та доступом до державної таємниці.

З повагою,

Володимир БОГАТИР