Щодо доступу до державної таємниці колишньої Голови Національного банку України Гонтаревої Валерії Олексіївни

Володимир БОГАТИР

Доброго дня!

Гонтарева Валерія Олексіївна обіймала посаду Голови Національного банку України з 19 червня 2014 — 15 березня 2018 року.

Питання доступу до державної таємниці та дотримання вимог Закону України «Про державну таємницю» колишньою Головою Національного банку України Гонтаревою Валерією Олексіївною має високий суспільний інтерес, є предметом широкої суспільної дискусії та чисельних публікацій в засобах масової інформації. Наведене спричинено повідомленням Валерією Гонтарєвою про переїзд на постійне місце проживання до столиці Великої Британії, міста Лондон та працевлаштування в Інституті міжнародних відносин Лондонської школи економіки.

Відповідно до статті 19 Конституції України органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов'язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України.

Згідно статті 34 Конституції України кожен має право вільно збирати, зберігати, використовувати і поширювати інформацію усно, письмово або в інший спосіб – на свій вибір.

Відповідно до статті 40 Конституції України усі мають право направляти індивідуальні чи колективні письмові звернення або особисто звертатися до органів державної влади, органів місцевого самоврядування та посадових і службових осіб цих органів, що зобов'язані розглянути звернення і дати обґрунтовану відповідь у встановлений законом строк.

Статтею 68 Конституції України передбачено, що кожен зобов’язаний неухильно додержуватися Конституції України та законів України, не посягати на права і свободи, честь і гідність інших людей.

Відповідно статті 5 Закону України «Про інформацію» кожен має право на інформацію, що передбачає можливість вільного одержання, використання, поширення, зберігання та захисту інформації, необхідної для реалізації своїх прав, свобод і законних інтересів.

На підставі наведеного та керуючись статтями 1, 13, 19, 20 Закону України «Про доступ до публічної інформації» від 13 січня 2011 року, які надають право звертатись із запитами до розпорядників інформації щодо надання публічної інформації, —

ПРОШУ:

(1) Надати інформацію чи мала доступ до державної таємниці Голова Національного банку України Гонтарева Валерія Олексіївна.

(2) Надати інформацію чи поширюються на Гонтареву Валерію Олексіївну обмеження прав у зв'язку з допуском та доступом до державної таємниці, а саме чи була вона обмежена у праві виїзду на постійне місце проживання в іноземну державу до розсекречування відповідної інформації, з часу припинення нею діяльності, пов'язаної з державною таємницею.

ДОДАТКОВІ МАТЕРІАЛИ:

Посилання на матеріал Електронної версії журналу «Новое Время» під заголовком «Банківські таємниці Одкровення екс-глави Нацбанку Валерії Гонтаревої про найважчий період в її житті»:
https://magazine.nv.ua/ukr/journal/3287-...

З повагою,

Володимир БОГАТИР