Щодо дії Дозволу № 0532.17.32 виданого ТОВ «АГРОФОН» на строк 24.02.2017 — 24.02.2022

Володимир БОГАТИР

Доброго дня!

Державна служба України з питань праці (Держпраці) — центральний орган виконавчої влади України, утворений 10 вересня 2014 р. Постановою Кабінету Міністрів № 442 шляхом злиття Державної служби гірничого нагляду та промислової безпеки, Державної інспекції з питань праці.

Держпраці реалізує державну політику у сферах промислової безпеки, охорони праці, гігієни праці, здійснення державного гірничого нагляду, а також з питань нагляду та контролю за додержанням законодавства про працю, зайнятість населення, загальнообов'язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності, у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності, на випадок безробіття в частині призначення, нарахування та виплати допомоги, компенсацій, надання соціальних послуг та інших видів матеріального забезпечення з метою дотримання прав і гарантій застрахованих осіб.

Держпраці здійснює свої повноваження безпосередньо та через утворені в установленому порядку територіальні органи. Останні утворені шляхом реорганізації відповідних органів колишнього Держгірпромнагляду.

Питання щодо видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки та дотримання підприємствами вимог чинного законодавства та безпеки їх діяльності має високий суспільний інтерес, є предметом широкої суспільної дискусії і стало предметом чисельних публікацій в засобах масової інформації

* * *

За даними Інформаційної системи «Реєстр дозволів», розміщеної на офіційному сайті Держгірпромнагляду, Товариство з обмеженою відповідальністю «АГРОФОН» (код ЄДРПОУ 32233821) отримало у територіальному управлінні Держгірпромнагляду по Київської області і м. Києва Дозвіл № 0532.17.32 на «Технологічне устатковання, лінійні частини та їх елементи систем газопостачання природним і зрідженим газом суб'єктів господарювання та населених пунктів, а також газовикористовуюче обладнання потужністю понад 100 кВт» строком дії з 24.02.2017 до 24.02.2022. [http://dozvil.ndiop.kiev.ua/dozvil/get/?...

За даними Державної регуляторної служби України, Наказ №139 (з урахуванням змін, внесених наказами №151 від 28.11.2017 та №13 від 29.01.2018) на 14.09.2018 було заплановано проведення перевірки Державною службою України з питань праці на предмет здійснення заходу державного нагляду (контролю): Дотримання вимог законодавчих та нормативно-правових актів з охорони праці та промислової безпеки за місцем провадження господарської діяльності: 08533,Київська обл., Фастівський р/н, с. Дмитрівка, вул. Червоноармійська, буд.20.

* * *

Відповідно до статті 19 Загальної декларації прав людини, прийнятої і проголошеної резолюцією 217 A (III) Генеральної Асамблеї ООН від 10 грудня 1948 року кожна людина має право безперешкодно шукати, одержувати і поширювати інформацію та ідеї будь-якими засобами і незалежно від державних кордонів.

Відповідно до статті 19 Конституції України органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов'язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України. Статтею 68 Конституції України передбачено, що кожен зобов'язаний неухильно додержуватися Конституції України та законів України, не посягати на права і свободи, честь і гідність інших людей.

Згідно до статті 40 Конституції України усі мають право направляти індивідуальні чи колективні письмові звернення або особисто звертатися до органів державної влади, органів місцевого самоврядування та посадових і службових осіб цих органів, що зобов'язані розглянути звернення і дати обґрунтовану відповідь у встановлений законом строк.

Відповідно статті 5 Закону України «Про інформацію» кожен має право на інформацію, що передбачає можливість вільного одержання, використання, поширення, зберігання та захисту інформації, необхідної для реалізації своїх прав, свобод і законних інтересів.

На підставі наведеного та керуючись статтями 1, 13, 19, 20 Закону України «Про доступ до публічної інформації», які надають право звертатись із запитами до розпорядників інформації щодо надання публічної інформації, —

ПРОШУ:

(1) Надати інформацію чи є дійсним Дозвіл № 0532.17.32 на «Технологічне устатковання, лінійні частини та їх елементи систем газопостачання природним і зрідженим газом суб'єктів господарювання та населених пунктів, а також газовикористовуюче обладнання потужністю понад 100 кВт» строком дії з 24.02.2017 до 24.02.2022 Товариству з обмеженою відповідальністю «АГРОФОН» (код ЄДРПОУ 32233821) та чи не анульований вказаний дозвіл.

(2) Надати інформацію чи проводились перевірки діяльності товариства з обмеженою відповідальністю «АГРОФОН» органами Держгірпромнагляду та Держпраці з моменту видачі Дозволу № 0532.17.32 і по теперішній час та в разі проведення надати скан-копії документів про результати таких перевірок.

З повагою,

Володимир БОГАТИР

Державна служба України з питань праці


Attachment UTF 8 2715 3 12 19 2.pdf
72K Завантажити відповідь


[ Email has no body, please see attachments ]

Посилання