Щодо державних програм

Нам невідомо, чи відповідь на цей запит була інформативною. Якщо ви Сергій, будь ласка, авторизуйтесь і вкажіть, наскільки успішним був запит.

Доброго дня!

На підставі статей 1, 13, 19, 20 Закону України «Про доступ до публічної інформації» від 13 січня 2011 року, які надають право звертатись із запитами до розпорядників інформації щодо надання публічної інформації, прошу надати наступну інформацію (наступні документи):

1. Скільки державних програм діють в Україні станом на 27.03.2018 року?
2. Що саме це за програми та які відомства чи інституції відповідають за їхню реалізацію?
3. Скільки коштів з Державного бюджету передбачено на їх реалізацію в 2018 році?

З повагою,

Сергій Міхальков

Publishinfo, Кабінет Міністрів України

С. МІХАЛЬКОВУ
[FOI #32831 email]

Шановний пане Сергію!

За результатами опрацювання Вашого запиту від 27.03.2018, що надійшов до Кабінету Міністрів електронною поштою, в межах компетенції повідомляємо.
Статтею 19 Конституції України визначено, що органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов’язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України.
Згідно із Законом України «Про Кабінет Міністрів України» та відповідно до § 1 Регламенту Кабінету Міністрів України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів від 18.07.2007 № 950, Кабінет Міністрів є колегіальним органом, який здійснює виконавчу владу безпосередньо та через міністерства, інші центральні та місцеві органи виконавчої влади. Питання діяльності, зокрема міністерств, у Кабінеті Міністрів представляють відповідні міністри, які забезпечують формування та реалізацію державної політики у відповідній сфері.
Відповідно до Положення про Міністерство економічного розвитку і торгівлі, затвердженого постановою Кабінету Міністрів від 20.08.2014 № 459, Мінекономрозвитку відповідно до покладених на нього завдань здійснює організаційно-методичне керівництво і координацію роботи, пов’язаної з розробленням і виконанням центральними та місцевими органами виконавчої влади державних цільових програм, веде їх облік, готує висновки стосовно доцільності їх затвердження та дострокового припинення їх виконання, проводить моніторинг виконання зазначених програм, бере участь у проведенні оцінки ефективності використання бюджетних коштів, формує і подає Мінфіну перелік державних цільових програм, які передбачається виконати у відповідному періоді з використанням бюджетних коштів.
Разом з тим, згідно з постановою Кабінету Міністрів від 25.05.2011 № 583 «Питання виконання Закону України «Про доступ до публічної інформації» в Секретаріаті Кабінету Міністрів України, центральних та місцевих органах виконавчої влади» Секретаріат Кабінету Міністрів не є розпорядником інформації за запитами стосовно інформації інших державних органів України, а також щодо інформації, яка може бути отримана шляхом узагальнення, аналітичної обробки даних або яка потребує створення в інший спосіб.
Ураховуючи викладене, Ваш запит відповідно до частини третьої статті 22 Закону України «Про доступ до публічної інформації» надіслано до Мінекономрозвитку для розгляду та надання Вам інформації в установленому порядку.

Департамент інформації та комунікацій з громадськістю
Секретаріату Кабінету Міністрів України

показати цитоване

3 Attachments

 

 

_____________________________________________________________________

Із повагою

Рішняк Анна Олександрівна,

головний спеціаліст відділу методичного забезпечення та моніторингу
державних цільових програм

200-47-73 (3052)

 

Best regards

Anna Rishniak,

chief specialist of the methodological support and monitoring of state
programs

200-47-73 (3052)