Рішення Одеської міської ради №1358-VII від 07.12.2016

Андрій Вірастюк

Доброго дня!

12.05.2017 Приморською районною адміністрацією Одеської міської ради, на виконання рішення Одеської міської ради №1358-VII від 07.12.2016, було проведено конкурс з призначення управителів в багатоквартирних будинках, розташованих на території Приморського району м. Одеса, в яких не були створені об'єднання співвласників багатоквартирних будинків та співвласники яких не прийняли рішення про форму управління багатоквартирним будинком.

При цьому, Приморська районна адміністрація Одеської міської ради безпідставно та незаконно не включила будинок №12 по вул. Ясна / №9 по вул. Французький бульвар до списку будинків, яким 12.05.2017 на конкурсній основі були призначені управителі.

Звернення (в т.ч. і колективні) співвласників (власників квартир) та мешканців будинку №12 по вул. Ясна / №9 по вул. Французький бульвар стосовно надання пояснень, Приморська районна адміністрація Одеської міської ради ігнорує по суті, надаючи недостовірну (неправдиву) інформацію.

Оскільки Приморською районною адміністрацією Одеської міської ради не було надано жодних доказів, які б підтвердили факт прийняття рішень щодо управління багатоквартирним будинком зборами співвласників будинку та, відповідно, обрання управителя, співвласники (власників квартир) та мешканці будинку №12 по вул. Ясна / №9 по вул. Французький бульвар звернулися до Управління державної реєстрації юридичного департаменту Одеської міської ради стосовно наявності або відсутності офіційних документів, які б підтвердили або спростували позицію (твердження) Приморської районної адміністрації. Але таких документів не виявилося — немає ні документів, які б підтверджували створення в будинку об'єднання співвласників багатоквартирного будинку, ні документів про передачу права управління спільним майном співвласників будинку та прибудинковою територією обслуговуючому кооперативу ЖБК «Французький бульвар – білдінг» (ЄДРПОУ: 32622948) відповідно до Закону України «Про особливості здійснення права власності у багатоквартирному будинку».

Відповідно до статті 10 Закону України «Про особливості здійснення права власності у багатоквартирному будинку», співвласники приймають рішення щодо управління багатоквартирним будинком на зборах у порядку, передбаченому цією статтею. Рішення зборів співвласників оформляється протоколом, який підписується усіма співвласниками (їх представниками), які взяли участь у зборах, кожен з яких ставить підпис під відповідним варіантом голосування («за», «проти», «утримався»).

Таким чином, в багатоквартирному будинку №12 по вул. Ясна / №9 по вул. Французький бульвар фактично відсутній законно обраний (призначений) управитель.

Факт ведення господарської діяльності та надання житлово-комунальних послуг за відсутності документів щодо призначення управителем багатоквартирного будинку, а також факт невідповідності діяльності обслуговуючого кооперативу ЖБК «Французький бульвар – білдінг» вимогам Закону України «Про кооперацію» — додатково підтверджені перевіркою Держпродспоживслужби.

01.11.2018 Національною поліцією в Одеській області було відкрито кримінальне провадження за частиною 1 статті 356 Кримінального кодексу України відносно незаконних дій з боку посадових осіб та членів обслуговуючого кооперативу ЖБК «Французький бульвар – білдінг».

Недбалість службових осіб Приморської районної адміністрації Одеської міської ради, які безпідставно та незаконно не включили будинок №12 по вул. Ясна / №9 по вул. Французький бульвар до участі в конкурсі з призначення управителя, вже фактично завдала істотної шкоди охоронюваним законом правам, свободам та інтересам всіх співвласників (власників квартир) та мешканців будинку.

Відповідно до статті 34 Конституції України, кожен має право вільно збирати, зберігати, використовувати і поширювати інформацію усно, письмово або в інший спосіб — на свій вибір.

У пункті 6.4. розділу 6 Постанови №10 від 29.09.2016 Пленуму Вищого адміністративного суду України вказано, що перелік видів інформації, що може бути предметом суспільного інтересу, не є вичерпним і з огляду на характер суспільно необхідної інформації законодавство не надає вичерпного визначення цього поняття, а інформація може вважатись суспільно необхідною, якщо її поширення сприяє: 2) з'ясуванню та розумінню причин, які лежать в основі рішень, які приймає державний орган, орган місцевого самоврядування, його службова чи посадова особа; 3) посиленню підзвітності і підконтрольності влади суспільству загалом, у тому числі шляхом забезпечення прозорості процесу підготовки і прийняття владних рішень; 7) виявленню ризиків для здоров'я людей, для громадської безпеки і порядку, запобігання їм та їх наслідкам; 11) викриттю недоліків у діяльності органів публічної влади, їхніх працівників; 12) виявленню порушень прав людини, зловживання владою, корупційних правопорушень, неетичної поведінки публічних службовців, невиконання (чи неналежного, недбалого виконання) ними своїх обов'язків, дискримінації за будь-якою ознакою; 15) виявленню фактів введення громадськості в оману.

На підставі вищевикладеного, керуючись статтями 1, 13, 19, 20 Закону України «Про доступ до публічної інформації» від 13 січня 2011 року, які надають право звертатись із запитами до розпорядників інформації щодо надання публічної інформації, прошу надати наступну інформацію (наступні документи):

1.) Копії документів, на основі яких Приморська районна адміністрація Одеської міської ради письмово формує свою позицію стосовно (нібито) прийняття рішень щодо управління багатоквартирним будинком №12 по вул. Ясна / №9 по вул. Французький бульвар зборами співвласників будинку та, відповідно, обрання управителя у відповідності до положень Закону України «Про особливості здійснення права власності у багатоквартирному будинку» — копія протоколу зборів співвласників будинку, яким оформлено рішення щодо управління багатоквартирним будинком й обрання управителя будинку тощо.

Як вбачається з відповідей та фактичних дій службових осіб Приморської районної адміністрації Одеської міської ради (не включення будинку №12 по вул. Ясна / №9 по вул. Французький бульвар до участі в конкурсі з призначення управителя), запитувана мною інформація фактично створена та має зберігатися на паперових та (або) електронних носіях у відповідних структурних підрозділах Приморської районної адміністрації Одеської міської ради.

З повагою,

Андрій Вірастюк

Андрій Вірастюк

Доброго дня!

Відповідно до статті 20 Закону України «Про доступ до публічної інформації», розпорядник інформації має надати відповідь на запит на інформацію не пізніше п'яти робочих днів з дня отримання запиту.

Проте, станом на 13.01.2019 мій запит (постійна веб-адреса: https://dostup.pravda.com.ua/request/ris...) й досі залишається без відповіді.

Відповідно до статті 34 Конституції України, кожен має право вільно збирати, зберігати, використовувати і поширювати інформацію усно, письмово або в інший спосіб — на свій вибір.

У пункті 6.4. розділу 6 Постанови №10 від 29.09.2016 Пленуму Вищого адміністративного суду України вказано, що перелік видів інформації, що може бути предметом суспільного інтересу, не є вичерпним і з огляду на характер суспільно необхідної інформації законодавство не надає вичерпного визначення цього поняття, а інформація може вважатись суспільно необхідною, якщо її поширення сприяє: 2) з'ясуванню та розумінню причин, які лежать в основі рішень, які приймає державний орган, орган місцевого самоврядування, його службова чи посадова особа; 3) посиленню підзвітності і підконтрольності влади суспільству загалом, у тому числі шляхом забезпечення прозорості процесу підготовки і прийняття владних рішень; 7) виявленню ризиків для здоров'я людей, для громадської безпеки і порядку, запобігання їм та їх наслідкам; 11) викриттю недоліків у діяльності органів публічної влади, їхніх працівників; 12) виявленню порушень прав людини, зловживання владою, корупційних правопорушень, неетичної поведінки публічних службовців, невиконання (чи неналежного, недбалого виконання) ними своїх обов'язків, дискримінації за будь-якою ознакою; 15) виявленню фактів введення громадськості в оману.

Відповідно до статті 23 Закону України «Про доступ до публічної інформації», в разі ненадання відповіді на запит на інформацію, рішення, дії чи бездіяльність розпорядників інформації можуть бути оскаржені до керівника розпорядника, вищого органу або суду.

На підставі вищевикладеного, керуючись статтями 1, 13, 19, 20 Закону України «Про доступ до публічної інформації» від 13 січня 2011 року, які надають право звертатись із запитами до розпорядників інформації щодо надання публічної інформації, ПОВТОРНО ПРОШУ НАДАТИ НАСТУПНУ ІНФОРМАЦІЮ (наступні документи):

1.) Копії документів, на основі яких Приморська районна адміністрація Одеської міської ради письмово формує свою позицію стосовно (нібито) прийняття рішень щодо управління багатоквартирним будинком №12 по вул. Ясна / №9 по вул. Французький бульвар зборами співвласників будинку та, відповідно, обрання управителя у відповідності до положень Закону України «Про особливості здійснення права власності у багатоквартирному будинку» — копія протоколу зборів співвласників будинку, яким оформлено рішення щодо управління багатоквартирним будинком й обрання управителя будинку тощо.

Як вбачається з відповідей та фактичних дій службових осіб Приморської районної адміністрації Одеської міської ради (не включення будинку №12 по вул. Ясна / №9 по вул. Французький бульвар до участі в конкурсі з призначення управителя), запитувана мною інформація фактично створена та має зберігатися на паперових та (або) електронних носіях у відповідних структурних підрозділах Приморської районної адміністрації Одеської міської ради.

З повагою,

Андрій Вірастюк

Відділ по роботі зі зверненнями громадян,

1 Attachment

[ Email has no body, please see attachments ]