Реформування міністерства 2

Степан Казаков

Доброго дня!

Відповідно до частини першої статті 1 Закону України “Про доступ до публічної інформації” публічна інформація - це відображена та задокументована будь-якими засобами та на будь-яких носіях інформація, що була отримана або створена в процесі виконання суб'єктами владних повноважень своїх обов'язків, передбачених чинним законодавством, або яка знаходиться у володінні суб'єктів владних повноважень, інших розпорядників публічної інформації, визначених цим Законом.
Згідно з частиною першою статті 44 Закону України “Про державну службу” результати службової діяльності державних службовців щороку підлягають оцінюванню для визначення якості виконання поставлених завдань.
Частиною другою зазначеної статті визначено, що оцінювання результатів службової діяльності проводиться на підставі показників результативності, ефективності та якості, визначених з урахуванням посадових обов’язків державного службовця.
Відповідно до частини одинадцятої вищевказаної статті порядок проведення оцінювання результатів службової діяльності державних службовців затверджується Кабінетом Міністрів України.
Відповідно до пункту 30 Типового порядку проведення оцінювання результатів службової діяльності державних службовців, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 23.08.2017 № 640 (далі - Порядок) завдання і ключові показники визначаються з урахуванням стратегічних документів державного та/або регіонального рівня, річного плану роботи державного органу, завдань, функцій та обов’язків, визначених у положенні про державний орган.
Враховуючи важливість реформи державного управління, а також, що, як зазначено у Законі України “Про державну службу” державна служба здійснюється з дотриманням принципу ефективності (раціональне і результативне використання ресурсів для досягнення цілей державної політики), а державний службовець має багато міфічних прав на державній службі, та після поверхневого аналізу відповіді на мій попередній запит прошу:
Надати копії завдань і ключових показників результативності, ефективності та якості службової діяльності державного службовця, який займає посаду державної служби категорії “б” або “в” фахівців з питань реформ (державних експертів, керівників експертних груп, генеральних директорів) Директоратів Міністерства інфраструктури України за 2019 рік, в тому числі звільнених;
Надати інформацію чи проводилися кимось аналіз складності вищевказаних завдань в розрізі кожного окремого взятого державного службовця Директоратів Міністерства. Наприклад, за наступними параметрами: те, що можна назвати поточною роботою (опрацювання листів, організація роботи різноманітних комісій ітд і тп), аналітичною роботою (підготовка різноманітних аналізів), нормативно-правовою роботою (розроблення проектів нормативно-правових актів, особливо із зазначенням їхніх видів (накази Міністерства внутрішні та юстовані, та й будь-який наказ значно простіше затвердити ніж постанову чи розпорядження Кабінету Міністрів України);
Надати інформацію щодо взаємозв’язку завдань, ключових показників результативності та стратегічних документів державного та/або регіонального рівня, річного плану роботи державного органу як це передбачено Порядком (Приклад: керівник експертної групи Директорату стратегічного планування та європейської інтеграції, завдання - розроблення нового проекту Положення про Міністерство, яке передбачене планом роботи Міністерства чи Програмою діяльності Уряду);
Надати інформацію чи проводилася кореляція між різноманітними працівниками. Зокрема чи аналізувались їхня щоденна робота: кількість підготовлених листів, кількість підготовлених проектів нпа, кількість аналітичних довідок, інакше важко пояснити розрив між складністю завдань окремих керівників, генеральних директорів, експертів;
Сканкопію чи текстову версію положення про управління кадрової служби міністерства інфраструктури України.

Інформацію просимо надати у встановлений Законом України “Про доступ до публічної інформації” строк у електронному вигляді (відсканованому чи текстовому) на електронну пошту.

З повагою,

Степан Казаков