Позаштатники ДФС України

Роман Скрипін

Доброго дня!

Відповідно до п.1 Закону України «Про доступ до публічної інформації» публічна інформація - це відображена та задокументована будь-якими засобами та на будь-яких носіях інформація, що була отримана або створена в процесі виконання суб'єктами владних повноважень своїх обов'язків, передбачених чинним законодавством, або яка знаходиться у володінні суб'єктів владних повноважень.
Відповідно до п.5 ст.6 не може бути обмежено доступ до інформації про розпорядження бюджетними коштами, володіння, користування чи розпорядження державним, комунальним майном, у тому числі до копій відповідних документів, умови отримання цих коштів чи майна, прізвища, імена, по батькові фізичних осіб та найменування юридичних осіб, які отримали ці кошти або майно. Зазначена норма також затверджена Стратегією розвитку системи управління державними фінансами, затвердженою розпорядженням Кабінету Міністрів України від 01 серпня 2013 року № 774-р.
Крім того, як зазначено у Довідці про вивчення та узагальнення практики застосування адміністративними судами положень Закону відповідно до постанови Пленуму Вищого адміністративного суду України від 30.09.2013 № 11, предметом інформаційного запиту є доступ до публічної інформації, якою володіє або повинен володіти її розпорядник.

Зважаючи на те, що ДФС (відповідно до листа від 13.01.2015 № 151/с/99-99-04-02-01-14) не має можливості надати інформацію про працівників, що знаходяться поза штатом, тобто не володіє зазначеною інформацією прошу Мінфін відповідно до п.5 наказу Мінфіну від 20.11.2014 № 1154 надати перелік посадових осіб та службовців, які знаходяться поза штатом ДФС (або їх кількість) та фінансуються за рахунок бюджетних призначень ДФС, а також терміни перебування зазначених осіб поза штатом та суму коштів, щобула виплачена таким особам у 2014 році.

З повагою,

Роман Скрипін

publish_info, Міністерство фінансів України

1 Attachment

Міністерство фінансів України

1 Attachment