Позаплановий захід державного нагляду (контролю) - ЖБК «ФРАНЦУЗЬКИЙ БУЛЬВАР-БІЛДІНГ» (код ЄДРПОУ: 32622948)

Андрій Вірастюк

Доброго дня!

04.09.2020 співробітниками Приморського РВ у м. Одесі ГУ ДСНС України в Одеській області був проведений позаплановий захід державного нагляду (контролю) щодо дотримання з боку ЖБК «ФРАНЦУЗЬКИЙ БУЛЬВАР-БІЛДІНГ» (код ЄДРПОУ: 32622948) вимог законодавства у сфері техногенної та пожежної безпеки за результатами якого був складений акт та виданий розпорядчий документ про усунення порушень.

Відповідно до ст. 1 Закону України від 05.04.2007 № 877-V «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності» (далі — Закон № 877-V) інтегрована автоматизована система державного нагляду (контролю) — єдина автоматизована система збирання, накопичення та систематизації інформації про заходи державного нагляду (контролю), призначена для узагальнення та оприлюднення інформації про заходи державного нагляду (контролю), координації роботи органів державного нагляду (контролю) щодо здійснення комплексних заходів державного нагляду (контролю), моніторингу ефективності та законності здійснення заходів державного нагляду (контролю).

Згідно із ч. 4 ст. 4-1 Закону № 877-V доступ до відомостей інтегрованої автоматизованої системи державного нагляду (контролю) (крім реєстраційних номерів облікових карток платників податків та паспортних даних) здійснюється через мережу Інтернет та є відкритим і безоплатним.

Пунктом 25 Постанови Кабінету Міністрів України від 24 травня 2017 р. № 387 «Про Порядок функціонування інтегрованої автоматизованої системи державного нагляду (контролю), внесення відомостей до неї та строки розміщення цих відомостей» визначено, що відомості, визначені абзацами другим - восьмим частини другої статті 4-1 Закону України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності», та зміни до них вносяться до системи суб'єктами наповнення не пізніше трьох робочих днів з дня прийняття рішення, в якому містяться відповідні відомості чи зміни до них. Відомості, визначені абзацами дев'ятим - тринадцятим частини другої статті 4-1 Закону України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності», вносяться до системи суб'єктами наповнення не пізніше наступного робочого дня з дня прийняття рішення, в якому містяться відповідні відомості.

Відповідно до ст. 34 Конституції України, кожен має право вільно збирати, зберігати, використовувати і поширювати інформацію усно, письмово або в інший спосіб — на свій вибір.

Згідно зі ст. ст. 5, 20 Закону України від 02.10.1992 № 2657-XII «Про інформацію» кожен має право на інформацію, що передбачає можливість вільного одержання, використання, поширення, зберігання та захисту інформації, необхідної для реалізації своїх прав, свобод і законних інтересів. Будь-яка інформація є відкритою, крім тієї, що віднесена законом до інформації з обмеженим доступом.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст. ст. 1, 13, 19, 20 Закону України від 13.01.2011 № 2939-VI «Про доступ до публічної інформації», прошу:

1.) Надати мені інформацію про дату внесення відомостей до інтегрованої автоматизованої системи державного нагляду (контролю) про позаплановий захід державного нагляду (контролю) щодо дотримання з боку ЖБК «ФРАНЦУЗЬКИЙ БУЛЬВАР-БІЛДІНГ» (код ЄДРПОУ: 32622948) вимог законодавства у сфері техногенної та пожежної безпеки, який відбувся 04.09.2020.

2.) Надати мені веб-посилання на акт та інші пов'язані документи вищевказаного позапланового заходу державного нагляду (контролю), які, згідно чинного законодавства, мають бути доступними на сайті «Інспекційний портал» (https://inspections.gov.ua).

З повагою,
Андрій Вірастюк

Програма Румунія Одеса,

1 Attachment

Державна служба України з надзвичайних ситуацій

1 Attachment