[ПОВТОРНО] Щодо рішень військового командування про запровадження та здійснення заходів правового режиму воєнного стану

Лебедь Михайло Олексндровч

Доброго дня!

У відповідь на мій попередній інформаційний запит на цю тему від 13.12.2018 тимчасово виконуючий обов'язки начальника Управління правового забезпечення Генерального штабу Збройних Сил України - начальник юридичної служби ЗСУ В.Іванов у листі № 316/1863 від 21.12.2018 стверджує, що Генерадьний штаб ЗСУ та Міністерство оборони України не запроваджували заходи правового режиму воєнного стану в період часу, що був визначений в Указі Президента України №393/2018 «Про введення воєнного стану в Україні» від 26.11.2018. Пан Іванов також запропонував звернутися до відповідних військових командувань та органів місцевого самоврядування тих областей України, де був запроваджений воєнний стан, для отримання запитуваної мною інформації щодо копій рішень та рекомендацій рішень з нормами про тимчасові обмеження конституційних прав та свобод.

Проте слід наголосити, що 28.11.2018 під час брифінгу у Міністерстві оборони перший заступник Міністра Іван Руснак публічно заявляв про створення при Міністерстві оборони Центру координації та взаємодії органів виконавчої влади з військовим командуванням у складі об’єднаних центрів та оперативної групи представників центральних органів виконавчої влади та інших складових сил оборони. Цей Центр мав тісно взаємодіяти з оперативними групами Генерального штабу ЗСУ та іншими органами військового управління. Керівництво його діяльністю мав здійснювати Міністр оборони, а заступниками керівника Центру були призначені заступники Міністра та Державний секретар Міністерства. Пан Руснак також повідомив, що особовий склад Центру мав вирішувати, зокрема, таке завдання як унормування питань, пов’язаних із нормативним та правовим забезпеченням заходів правового режиму воєнного стану (http://www.mil.gov.ua/news/2018/11/28/u-...). На мій та моїх колег погляд, все це вказує на те, що тимчасові обмеження конституційних прав та свобод під час воєнного стану запроваджувались вищим військовим командуванням саме централізовано.

З огляду на це, а також на підставі статей 1, 13, 19, 20 Закону України «Про доступ до публічної інформації», які надають право звертатись із запитами до розпорядників інформації щодо надання публічної інформації, ПОВТОРНО прошу надати мені:
1). копії рішень військового командування та вищезгаданого Центру координації та взаємодії органів виконавчої влади з військовим командуванням при Міністерстві оборони, норми яких запроваджували тимчасові (на час воєнного стану) обмеження свободи пересування, прав на проведення відео-, кіно- та фотознімання, свободи вираження поглядів, свободи мирних зібрань, свободи асоціацій, права власності, трудових та інших конституційних прав і свобод людини та громадянина на територіях десяти областей України, де було введено воєнний стан згідно з Законом України № 2630-VІІІ «Про затвердження Указу Президента України «Про введення воєнного стану в Україні»;
2). копії рекомендацій військового командування вищезгаданого Центру координації та взаємодії органів виконавчої влади з військовим командуванням при Міністерстві оборони для ухвалення радами оборони, органами виконавчої влади та місцевого самоврядування рішень, норми яких запроваджували тимчасові (на час воєнного стану) обмеження свободи пересування, прав на проведення відео-, кіно- та фотознімання, свободи вираження поглядів, свободи мирних зібрань, свободи асоціацій, права власності, трудових та інших конституційних прав і свобод людини та громадянина на територіях десяти областей України, де було введено воєнний стан;
3). якщо ж запитувані мною рішення та рекомендації рішень частково відносяться до інформації з обмеженим доступом - прошу надати мені ті витяги з них, які містять норми, що тимчасово (на час воєнного стану) обмежували свободу пересування, прав на проведення відео-, кіно- та фотознімання, свободи вираження поглядів, свободи мирних зібрань, свободи асоціацій, права власності, трудових та інших конституційних прав і свобод людини та громадянина на територіях десяти областей України, де було введено воєнний стан.

Прошу Вас також дати відповідь на питання:
4). До яких конкретно військових командувань тих областей України, де був запроваджений воєнний стан, я маю звернутися для отримання запитуваної мною інформації? Зокрема, від Управління інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю Сумської облдержадміністрації нам відомо, що такі тимчасові обмеження в Сумській облаті були введені оперативним командуванням «Північ» Сухопутних військ ЗСУ. Проте ми досі не маємо інформації стосовно відповідних нормотворчих дій військових командувань інших дев'яти областей України, де було введено воєнний стан.

Відповіді прошу Вас надіслати в електронній формі (скан-копії документів) на електронну поштову скриньку сайту «Доступ до правди».

Прошу Вас надати відповідь на цей запит на інформацію не пізніше п'яти робочих днів з дня отримання запиту, як це визначено у ч. 1 ст. 20 Закону «Про доступ до публічної інформації». Готовий відшкодувати фактичні витрати на копіювання та друк у разі, якщо задоволення запиту на інформацію передбачає виготовлення копій документів обсягом більш як 10 сторінок, як це визначено у ч. 2 ст. 21 Закону «Про доступ до публічної інформації».

Нагадую, що згідно з ч. 2 ст. 1 Закону «Про доступ до публічної інформації», публічна інформація є відкритою, крім випадків, встановлених законом.

Від імені колег заздалегідь дякую Вам за матеріали для нашого історико-юридичного дослідження перебігу першого в історії України правового режиму воєнного стану!

Лебедь Михайло Олександрович,
член правління ГО «Правозахисна ініціатива»
26.12.2018