Повторний запит. Технічна документація на багатоквартирний будинок

Нам невідомо, чи відповідь на цей запит була інформативною. Якщо ви Територіальна Громада, будь ласка, авторизуйтесь і вкажіть, наскільки успішним був запит.
Територіальна Громада

Доброго дня!

Ми, Територіальна Громада, 14.09.2020 р. звернулися до Одеської міської ради із запитом на завірені належним чином скан-копії технічної документації на будинок №3, який розташовано за адресою м.Одеса, Військовий узвіз, а саме:

-Технічний паспорт на багатоквартирний будинок за адресою м.Одеса, Військовий узвіз, 3;

-Проектну документацію зі схемами влаштування внутрішньобудинкових систем.

У відповіді Одеської міської ради від 23.09.2020 було зазначено, що підприємство (КП «ЖКС« Порто-Франківський») не відноситься до переліку розпорядників запитуваної інформації, визначених нормами ст.13 Закону України «Про доступ до публічної інформації», а запитувана інформація не відноситься до публічної.

Звертаємо Вашу увагу на наступне:

Згідно п.1.3. Статуту КП «ЖКС« Порто-Франківський» засновником Підприємства є Одеська міська рада.

Згідно п.2.2. Статуту КП «ЖКС« Порто-Франківський» предметом діяльності Підприємства є забезпечення поточного утримання, ремонту та благоустрою житлового фонду, нежитлових споруд, їх інженерного обладнання та прилеглих територій, надання послуг, пов'язаних з експлуатацією, утриманням та ремонтом житлового та нежитлового фонду.

Згідно п.2.3. Статуту КП «ЖКС« Порто-Франківський» підприємство здійснює наступні види діяльності:
а) ведення технічної документації щодо будівель, інженерного обладнання, об'єктів благоустрою, переданих йому у господарське відання...

Згідно інформації, яка розміщена на офіційному сайті www.omr.gov.ua, будинок № 3 за адресою м.Одеса, Військовий узвіз розміщується на ділянці №1 КП «ЖКС« Порто-Франківський».

Наголошуємо на тому, що Комунальне підприємство є розпорядником інформації відповідно до пункту 4 частини другої статті 13 за наступних причин:

Комунальне підприємство – підприємство, що діє на основі комунальної власності територіальної громади.
Унітарне підприємство створюється одним засновником, який виділяє необхідне для того майно, формує відповідно до закону статутний капітал, не поділений на частки (паї), затверджує статут, розподіляє доходи, безпосередньо або через керівника, який призначається (обирається) засновником (наглядовою радою такого підприємства у разі її утворення), керує підприємством і формує його трудовий колектив на засадах трудового найму, вирішує питання реорганізації та ліквідації підприємства. Унітарними є державні, комунальні підприємства, підприємства, засновані на власності об'єднання громадян, релігійної організації або на приватній власності засновника (частина четверта статті 63 Господарського кодексу України).

Комунальне унітарне підприємство утворюється компетентним органом місцевого самоврядування в розпорядчому порядку на базі відокремленої частини комунальної власності і входить до сфери його управління (частина перша статті 78 Господарського кодексу України).

Орган, до сфери управління якого входить комунальне унітарне підприємство, є представником власника – відповідної територіальної громади і виконує його функції у межах, визначених цим Кодексом та іншими законодавчими актами (частина друга статті 78 Господарського кодексу України).

Відповідно до частини третьої статті 78 Господарського кодексу України майно комунального унітарного підприємства перебуває у комунальній власності і закріплюється за таким підприємством на праві господарського відання (комунальне комерційне підприємство) або на праві оперативного управління (комунальне некомерційне підприємство).

Відповідно до частини першої статті 140 Господарського кодексу України джерелами формування майна суб'єктів господарювання є, зокрема, грошові та матеріальні внески засновників; доходи від реалізації продукції (робіт, послуг); доходи від цінних паперів; капітальні вкладення і дотації з бюджетів та інше.

Відповідно до частини 5 статті 6 Закону України «Про доступ до публічної інформації» не може бути обмежено доступ до інформації про складання, розгляд і затвердження бюджетів, кошторисів розпорядників бюджетних коштів та плани використання бюджетних коштів одержувачів бюджетних коштів, а також їх виконання за розписами, бюджетними програмами та видатками (крім таємних видатків відповідно до статті 31 Бюджетного кодексу України), взяття розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів бюджетних зобов’язань або здійснення розпорядження бюджетними коштами у будь-який інший спосіб, планування, формування, здійснення та виконання закупівлі товарів, робіт і послуг за бюджетні кошти, у тому числі оборонних закупівель (крім випадків, якщо окрема інформація про закупівлі товарів, робіт і послуг становить державну таємницю відповідно до Закону України "Про державну таємницю"), володіння, користування чи розпорядження державним, комунальним майном, у тому числі до копій відповідних документів, умови отримання цих коштів чи майна, прізвища, імена, по батькові фізичних осіб та найменування юридичних осіб, які отримали ці кошти або майно. Не підлягає обмеженню також доступ до інформації про стан і результати перевірок та службових розслідувань фактів порушень, допущених у сферах діяльності, зазначених у цій частині. Доступ до зазначеної інформації забезпечується розпорядниками інформації відповідно до положень статті 5 Закону України «Про доступ до публічної інформації».

Отже,у силу частини п’ятої статті 6 Закону України «Про доступ до публічної інформації» доступ до інформації щодо розпорядження комунальним підприємством комунальним майном, зокрема, інформація про володіння, користування державним, комунальним майном, у тому числі до копій відповідних документів може бути обмежено лише за умов, передбачених частиною п’ятою статті 6 зазначеного закону.

Просимо звернути увагу: пленум ВАСУ у постанові № 10 "Про практику застосування адміністративними судами законодавства про доступ до публічної інформації" від 29.09.2016 дійшов висновку та прямо вказав, що у цьому контексті запитувана нами інформація є суспільно необхідною, а комунальні підприємства є її розпорядниками відповідно до пункту 4 частини другої статті 13 Закону України «Про доступ до публічної інформації».

Тому просимо не порушувати наші законні права та надати у визначений законом строк завірені належним чином скан-копії технічної документації на будинок №3, який розташовано за адресою м.Одеса, Військовий узвіз, а саме:

-Технічний паспорт на багатоквартирний будинок за адресою м.Одеса, Військовий узвіз, 3;

-Проектну документацію зі схемами влаштування внутрішньобудинкових систем.

Відповідь просимо надати у повному обсязі, завірену належним чином ( "ЗГІДНО З ОРИГІНАЛОМ"), та опубліковати відповідь на цьому сайті.

З повагою,

Територіальна Громада

Одеська міська рада

[ Email has no body, please see attachments ]