Надати розпорядчий акт

Нам невідомо, чи відповідь на цей запит була інформативною. Якщо ви Полянська Марія Георгіївна, будь ласка, авторизуйтесь і вкажіть, наскільки успішним був запит.
Полянська Марія Георгіївна

Доброго дня!
Згідно статті 16. Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні” всі органи місцевого самоврядування, які складають систему місцевого самоврядування в Україні, є юридичними особами..
Відповідно до статті 81. Цивільного кодексу України юридична особа публічного права (департамент, управління, відділ, комунальне підприємство тощо) створюється Розпорядчим актом компетентного органу місцевого самоврядування (ради).
Відповідно до статті 87. Цивільного кодексу України юридична особа вважається створеною з дня її державної реєстрації.
Керуючись ст.140-143 Конституції України, ст.2 та ст.316-318 Цивільного кодексу України.

На підставі статей 1, 13, 19, 20 Закону України «Про доступ до публічної інформації» від 13 січня 2011 року, які надають право звертатись із запитами до розпорядників інформації щодо надання публічної інформації, прошу надати наступну інформацію (наступні документи):

1. У визначений законом термін надати вичерпну публічну інформацію – сканкопії Розпорядчих актів про створення Одеською міською радою (ЄДРПОУ 26597691)
- комунального підприємства КП "ЖКС" Порто-Франківський" (ЄДРПОУ 35303262),
- комунального підприємства "ДЄЗ "Центральне" (ЄДРПОУ 32190542)

Звертаю Вашу увагу на те, що згідно закону України «Про доступ до публічної інформації»:
- інформація має бути надана не пізніше п’яти робочих днів, з моменту отримання запиту (ст. 20);
- відповідь розпорядника про те, що інформація може бути одержана із загальнодоступних джерел, або відповідь не по суті запиту вважається неправомірною відмовою в наданні інформації (п. 2 ст.22)
- розпорядник інформації, який не володіє запитуваною інформацією, але якому за статусом або характером діяльності відомо або має бути відомо, хто нею володіє, зобов'язаний направити цей запит належному розпоряднику з одночасним повідомленням про це запитувача (п. 3 ст. 22);
Ст. 212-3 Кодексу України про адміністративні правопорушення передбачено накладання штрафу за неправомірну відмову в наданні інформації, несвоєчасне або неповне надання інформації, надання інформації, що не відповідає дійсності.
-Копії прошу завірити у встановленому законом порядку, відповідно до Типової інструкції з діловодства. П.77 Типової інструкції Напис про засвідчення документа складається із слів "Згідно з оригіналом", найменування посади, особистого підпису особи, яка засвідчує копію, її ініціалів (ініціалу імені) та прізвища, дати засвідчення копії і проставляється нижче реквізиту документа "Підпис"

З повагою,

Полянська Марія Георгіївна

Одеська міська рада

[ Email has no body, please see attachments ]

Посилання