Надання медичних послуг

Василь Васильович Биба

Відповідно до ст. 34 Конституції України, ст. 5 Закону «Про інформацію» кожен має право на інформацію, що передбачає можливість вільного одержання, використання, поширення, зберігання та захисту інформації, необхідної для реалізації своїх прав, свобод і законних інтересів.
Згідно з статтями 3, 4, 14 Закону України «Про доступ до публічної інформації» право на доступ до публічної інформації гарантується, зокрема, обов’язком розпорядників інформації надавати і оприлюднювати інформацію у тому числі за максимально спрощеною процедурою подання інформаційного запиту на інформацію.
Відповідно до п. 1 ч. 1 ст.13 Закону «Про доступ до публічної інформації» до розпорядників інформації для цілей цього закону визнаються суб’єкти владних повноважень – органи державної влади, інші державні органи, органи місцевого самоврядування, органи влади Автономної республіки Крим, інші суб’єкти, що здійснюють владні управлінські функції відповідно до законодавства та рішення яких є обов’язковим для виконання.

Відповідно до ст. 32 Конституції України, ст. 6 п. 5, 6 Закону України «Про захист персональних даних», забороняється обробка персональних даних, вимога щодо захисту яких встановлена законом, за допомогою технології хмарних обчислень та ЦОД, що розміщені за межами адміністративно-територіальних кордонів України, на тимчасово окупованій території та/або належать суб’єктам, діяльність яких підпадає під дію Закону України "Про санкції" та стосовно яких прийнято рішення про застосування санкцій в Україні та/або іншій країні світу, а також при недотриманні вимог, визначених Законом України "Про захист інформації в інформаційно-комунікаційних системах".

Враховуючи викладене, прошу надати розгорнуту інформацію, з посиланнями на нормативно-правові акти, про порядок надання медичних послуг сімейним лікарем, якщо я, як пацієнт, не даю згоду на обробку моїх персональних даних (внесення до локальної бази медичної інформаційної системи конфіденційної інформації про захворювання).

Відповідь на запит прошу надати у встановлений законом термін.

З повагою,

Василь Васильович Биба