Комунікаційний план

олександр із Роду матвій

Доброго дня!

У міжнародних документах про права людини (ст. 6 Загальної декларації прав Людини, ст.16 Міжнародного пакту про громадянські і політичні права) записано, що кожна Людина, де б вона не знаходилася, має право на визнання її правосуб'єктності.

Згідно ст. 3 Конституції України (яка введена в дію законом 254/96-ВР) Людина, її життя і здоров'я, честь і гідність, недоторканність і безпека визнаються в Україні найвищою соціальною цінністю.
Права і свободи людини та їх гарантії визначають зміст і спрямованість діяльності держави. Держава відповідає перед Людиною за свою діяльність. Утвердження і забезпечення прав і свобод Людини є головним обов'язком держави.

Згідно ст. 9 Конституції України Чинні міжнародні договори, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України, є частиною національного законодавства України.

Згідно ст. 19 Конституції України Правовий порядок в Україні ґрунтується на засадах, відповідно до яких ніхто не може бути примушений робити те, що не передбачено законодавством.

Рішення Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій від 10 березня 2020 року оформлено Протоколом No 2 .

Пунктом 2 Протоколу No 2 вирішено схвалити представлений МОЗ Алгоритм запровадження протиепідемічних заходів для запобігання поширення COVID-19 в Україні та Комунікаційний план щодо визначення алгоритмів дій у разі виникнення захворювання на COVID-19.

Пунктом 3 Протоколу No 2 вирішено МОЗ разом з головами обласних , Київської міської держадміністрації, а також із заінтересованими центральними органами виконавчої влади забезпечити неухильне виконання Алгоритму запровадження протиепідемічних заходів для запобігання поширення COVID-19 в Україні та Комунікаційного плану щодо визначення алгоритмів дій у разі виникнення захворювання на COVID-19 (далі — Комунікаційний план).

Останнім абзацом Комунікаційного плану визначено (витяг):
“- Закликаємо не розкуповувати маски в аптеках. Використовувати маски необхідно тільки у випадку, якщо у вас є ознаки гострого вірусного захворювання, або якщо ви медик, який працює з пацієнтами. Маски можуть створити фальшиве відчуття безпеки. Важливо виконувати важливі заходи безпеки: мити руки, використовувати антисептик тощо.

За інформацією Департаменту з питань безпеки життєдіяльності, охорони навколишнього природного середовища та агропромислового комплексу Секретаріату Кабінету Міністрів України,
Протокол No 2 було направлено на виконання включно до Міністерства внутрішніх справ та Національної поліції.

На підставі Конвенції Ради Європи про доступ до офіційних документів ст., ст., ст., ст., ст., 1, 2, 4, 6, 9, 10; ст., ст. 10,17 Конвенції з прав людини і основоположних свобод, ст., ст. 5, 19 Міжнародного пакту про політичні і громадянські права,ст.ст.19, 30 Загальної декларації з прав людини, з метою особистого ознайомлення, публікації в ЗМІ та мережі інтернет, використанні при потребі в якості належного доказу в кримінальному та судовому провадженнях,

Заявляючи та Реалізуючи свої права Людини в статусі Людини (а не особи) та враховуючи, що Держава відповідає перед Людиною за свою діяльність, категорично забороняю застосовувати до мене всі презумпції та юридичні фікції, хочу, проявляючи Своє Волевиявлення як Людина за народженням Чоловік, отримати наступну інформації:

1) Надати надежним чином завірену фотокопію документу, який засвідчує, що Управління патрульної поліції в чернівецькій області ознайомлено з даним комунікаційним планом .

2) Надати надежним чином завірену фотокопію документу або документів, який засвідчує, що кожний поліцейський Управління патрульної поліції в чернівецькій області ознайомелений з даним комунікаційним планом для його подальшого виконання.

3) Всі утворені з використанням моєї Людини в статусі Людини власності – імена та персональні дані – є моєю інтелектуальною власністю - тому збір, зберігання, передача третім особам, включаючи транскордонну передачу, та використання персональних даних не за призначенням ЗАБОРОНЯЮ ! Про фіксацію даної заборони зазначити у відповіді.

4) Реалізуючи свої права Людини в статусі Людини, Зобов’язую та вимагаю звертатися в листах, включаючи електронні, та адресувати на поштових конвертах до Мене так і тільки так: Олескандру Васильовичу з Роду Матвій, Людина в статусі Людина і ніяк інше. Даний статус визнаний багатьма відповідями, про що можна пересвідчитися, наприклад, із відповіді ФІНАНСОВОГО УПРАВЛІННЯ ЧЕРНІВЕЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ від 08.04.2021 р. № 10/03-23/21, Укрпошти від 19.04.2021 № 5.1-17-70 та інші.

5) Якщо ви не уповноважена та обмежена в можливості якісно забезпечити вищенаведені зобов’язання, то зобов’язую вас за належністю перенаправити цей дійсний Мій Запит (Вимогу) уповноваженим на це відповідальним посадовим особам і мене Людину в статусі Людина (запитувача) про це повідомити..

6) Відповідь із зазначенням номера вхідного документу-запита надати по суті та згідно хронології питань направити у законом встановлений строк.

7) Будь-яка відмова у виконанні наведених вище вимог означає, що уповноважена особа на виконання зобовязань, діючи на власний розсуд, свідомо порушує принцип верховенства права, ущемляє та порушує права Людини, нищить свободи та осквернює гідність Людини, відповідно за такі дії настає відповідальність.

Залишаю за собою всі майнові та інші права. Без шкоди та упередження (UCC 1-308.4). Без акцепта. Без обороту на мене. Без обороту на власність. Без регресу. По боргах і зобов'язаннях персони не відповідаю.

Право трактування зміст Мого (Людини в статусі Людина) волевиявлення лишаю виключно за собою.

З повагою,
Субєкт міжнародного публічного права, основний кредитор,
Людина в статусі Людина, олександр син василя із Роду матвій

олександр із Роду матвій

Доброго дня!

Реалізуючи свої права Людини в статусі Людини відповідно до Декларації з прав людини та ст.16 Міжнародного пакту про громадянські і політичні права звертаюся, проявляючи Волю Людини, щодо проведення внутрішньої перевірки для з’ясування, чому відповідь не приходить так довго.

З повагою, честю та совістю

Людина в статусі Людина Олескандр Васильович з Роду Матвій