Як регулюються мирні збори

Каріна Манжай

Каріна Манжай
Український незалежний центр політичних досліджень

[email address]

ЗАПИТ НА ОТРИМАННЯ ІНФОРМАЦІЇ

Відповідно до ст. 34 Конституції України, ст. 5 Закону «Про інформацію» кожен має право на інформацію, що передбачає можливість вільного одержання, використання, поширення, зберігання та захисту інформації, необхідної для реалізації своїх прав, свобод і законних інтересів.
Згідно з статтями 3, 4 Закону України «Про доступ до публічної інформації» право на доступ до публічної інформації гарантується, зокрема, обов’язком розпорядників інформації надавати і оприлюднювати інформацію у тому числі за максимально спрощеною процедурою подання інформаційного запиту на інформацію.
Враховуючи викладене, прошу надати публічну інформацію, яка знаходиться у Вашому розпорядженні ради та стосується:
1. Порядку проведення мирних зібрань на території м. Ямпіль
2. Чи затверджено Положення про проведення масових/мирних заходів у м. Ямпіль. Якщо таке існує, прошу надіслати його копію.
3. Якщо спеціального положення не існує, чим керуються відносини з приводу мирних зборів.

Інформацію прошу надати на електронну адресу в визначений законом строк.

29.05.2014

Mail Delivery System,

This message was created automatically by mail delivery software.

A message that you sent could not be delivered to one or more of its
recipients. This is a permanent error. The following address(es) failed:

[vinnytsia35 request email]
SMTP error from remote mail server after RCPT TO:<[vinnytsia35 request email]>:
host mxs.ukr.net [212.42.77.251]: 550 <[vinnytsia35 request email]> unknown

show quoted sections