Фотокопія постанови

Нам невідомо, чи відповідь на цей запит була інформативною. Якщо ви олександр із Роду матвій, будь ласка, авторизуйтесь і вкажіть, наскільки успішним був запит.
олександр із Роду матвій

Доброго дня!

У міжнародних документах про права людини (ст. 6 Загальної декларації прав Людини, ст.16 Міжнародного пакту про громадянські і політичні права) записано, що кожна Людина, де б вона не знаходилася, має право на визнання її правосуб'єктності.

Згідно ст. 3 КУ Людина, її життя і здоров'я, честь і гідність, недоторканність і безпека визнаються в Україні найвищою соціальною цінністю.
Права і свободи Людини та їх гарантії визначають зміст і спрямованість діяльності держави. Держава відповідає перед Людиною за свою діяльність. Утвердження і забезпечення прав і свобод Людини є головним обов'язком держави.

Частиною другою cтaттi 2 Цивiльного кодексу України (далi - ЦК України) встановлено, що учасниками цивiльних вiдносин є: держава Україна, Автономна Республiка Крим, територiальнi громади, iноземнi держави та iншi суб'єкти публiчного права.

На підставі Конвенції Ради Європи про доступ до офіційних документів ст., ст., ст., ст., ст., 1, 2, 4, 6, 9, 10; ст., ст. 10,17 Конвенції з прав людини і основоположних свобод, ст., ст. 5, 19 Міжнародного пакту про політичні і громадянські права,ст.ст.19, 30 Загальної декларації з прав людини , з метою особистого ознайомлення , публікації в ЗМІ та мережі інтернет, використанні в якості належного доказу в кримінальному та судовому провадженнях,

Заявляючи та Реалізуючи Свої права Людини в статусі Людина за народженням Чоловік (а не особи), міжнародного субєкта публічного права та враховуючи, що Держава відповідає перед Людиною за свою діяльність, категорично забороняю застосовувати до мене всі презумпції та юридичні фікції, хочу, проявляючи Своє Волевиявлення як Людина в статусі Людина за народженням Чоловік, отримати наступну інформації:

1) Належним чином завірену фотокопію ПОСТАНОВА КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ 311 щодо утворення ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДФС У ЧЕРНІВЕЦЬКІЙ ОБЛАСТІ (ГУ ДФС У ЧЕРНІВЕЦЬКІЙ ОБЛАСТІ).

2) Належним чином завірену фотокопію ПОСТАНОВА КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ 537 щодо утворення ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДПС У ЧЕРНІВЕЦЬКІЙ ОБЛАСТІ.

3) Всі утворені з використанням моєї Людини в статусі Людина власності – імена та персональні дані – є моєю інтелектуальною власністю - тому збір, зберігання, передача третім особам, включаючи транскордонну передачу, та використання персональних даних не за призначенням ЗАБОРОНЯЮ ! Про фіксацію даної заборони зазначити у відповіді.

4) Реалізуючи свої права Людини в статусі Людина, Зобов’язую та вимагаю звертатися в листах та адресувати на поштових конвертах до Мене так і тільки так: олександру васильовичу з Роду матвій, Людина в статусі Людина і ніяк інше. Даний статус визнаний, про що можна пересвідчитися, наприклад, із відповіді ФІНАНСОВОГО УПРАВЛІННЯ ЧЕРНІВЕЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ від 08.04.2021 р. № 10/03-23/21.

5) Якщо ви не уповноважена та обмежена в можливості якісно забезпечити вищенаведені зобов’язання, то зобов’язую вас за належністю перенаправити цей дійсний Мій Запит (Вимогу) уповноваженим на це відповідальним посадовим особам і мене Людину в статусі Людина (запитувача) про це повідомити..

6) Даний запит-вимогу прийняти державним службовцем протоколом належним чином відповідно до постанови КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ від 11 грудня 2019 р. № 1042 "Про затвердження Порядку фіксації доведення інформації або документів до відома державного службовця шляхом використання засобів телекомунікаційного зв’язку". Належним чином завірену фотокопію протоколу надіслати у відповіді.

7) Відповідь надати по суті та згідно хронології питань направити у законом встановлений строк.

8) Будь-яка відмова у виконанні наведених вище вимог означає, що уповноважена особа на виконання зобовязань, діючи на власний розсуд, свідомо порушує принцип верховенства права, ущемляє та порушує права Людини, нищить свободи та осквернює гідність Людини, відповідно за такі дії настає відповідальність.

Залишаю за собою всі майнові та інші права. Без шкоди та упередження (UCC 1-308.4). Без акцепта. Без обороту на мене. Без обороту на власність. Без регресу. По боргах і зобов'язаннях персони не відповідаю.

З повагою,
Субєкт міжнародного публічного права, основний кредитор,
Людина в статусі Людина, олександр син василя із Роду матвій

Publishinfo, Кабінет Міністрів України

4 Attachments

Відповідь у вкладених файлах.

 

 

 

show quoted sections