Доступ до інформації, стосується діскрімінації в Україні прав на пенсію від повного заробітку, з якого сплачені пенсійні внески

Нєскордєв М.С.

Доброго дня!

На підставі статей 1, 13, 19, 20 Закону України «Про доступ до публічної інформації» від 13 січня 2011 року, які надають право звертатись із запитами до розпорядників інформації щодо надання публічної інформації, прошу надати наступну інформацію (наступні документи):

Президенту України Порошенко П.А.

Генеральному прокурору України
м.Київ, вул. Різницька 13/15
Уповноваженому Верховної Ради України з прав людини
вул. Інститутська, 21/8, м. Київ, 01008
Міністру соціальної політики України
м.Київ, вул. Еспланадна, 8/10, 01601
Директору Департамента пенсійного забезпечення
та соціального захисту інвалідів Мінсоцполітики
м.Київ, вул. Еспланадна, 8/10, 01601
Начальнику управління праці і соціального захисту населення
у м. Рубіжному Луганської області
вул.. Руденка буд. 7, м.Рубіжне Луганська обл. 93010
Голові правління Пенсійного фонду України
вул.. Бастиона, 9, м.Київ, 01601
Начальнику УПФУ
у м. Рубіжному Луганської області
м. Рубіжне, вул. Леніна, 4 , Луганської області, 93010
пенсіонера Нєскородєва Миколи Семеновича,
индифікаційний код 1899438719, пенсійна справа №148868
Адреса:вул. Леніна дом 43 кв. 96 м.Рубіжне Луганської області, 93012
тел.0953912768

Запит.

Щодо відповіді від начальника департаменту ПФУ В.Машкіна №11344/11-11 від 30.10.2014р. та начальника УПФУ м. Рубіжне Луганської області Держиєва О.Б. від 30.10.2012р. №75/Н-14 на письмову скаргу заявника.
Нагадую, йдеться за період законодавчого не обмеження заробітку 1989-1994рр., з якого повністю сплачені страхові внески (сбор), але начальник УПФУ м. Рубіжне Держиєв О.Б. обмежив заробіток у спосіб підміни норми заробітку на розмір 5,6хЗс граничного перевищення норми.
Зазначені особи абзацем 1 ч.2 ст. 41 ЗУ №1058-IV оголошують нібито про суми заробітку норми ст.66 ЗУ «Про пенсійне забезпечення» та її міру перевищення «+≤5,6хЗс» або «менше або дорівнюють, не більше, не перевищують 5,6хЗс», «з відхиленнями перевищення із проміжним значеннями від 0 до 5,6хЗс» ), а на практиці у розумінні В. Машкіна та Держиєва О.Б. за період законодавчого не обмеження норми заробітку, зазначена норма заміщується, обмежується граничним значенням міри перевищення 5,6хЗс без розумного та без об’єктивного обґрунтування .
Зверніть увагу на те, що міра перевищення норми із проміжними значеннями від 0 до 5,6хЗс змінюється, а отриманий заробіток згідно норми не змінюється та законом не передбачений до змін.
ПФУ проголошує нібито згідно закону, а на практиці творить беззаконня: норму заробітку для обчислення пенсії заявника ПФУ заміщує, обмежує граничним значенням перевищення 5,6хЗс , тобто, обчислює пенсію від частки повного заробітку, здійснює дискримінацію прав заявника на пенсію від повного розміру заробітку, з якого сплачені страхові внески (збор) згідно із пенсійним законодавством.

В контексті абзацу 1 ч.2 ст. 41 ЗУ №1058-IV відсутні слова та значення про обмеження, про зменшення норми. Йдеться про норму заробітку та про міру перевищення цієї норми, про те, що в заробіток для обчислення пенсій включаються суми норми заробітку ст. 66 і не перевищують 5,6хЗс або синоніми «менше або дорівнюють, не більше, не перевищують 5,6хЗс - це згідно правил математики є проміжні значення від 0 до 5,6хЗс , аналогічно наступним наведеним класичним прикладам норм та міри перевищення цих норм:
1) Напруга в електромережі в межах норми 220 вольт і не перевищує 20 в. або менше або дорівнюють, не більше 20 вольт», де: 220в. є норма, а 20в є міра перевищення норми, « ≤20в.», «з відхиленнями перевищення з проміжними значеннями від 0 до 20 в» відносно норми .
3) Норма діаметра вала 100 мм і не перевищує 5мм, де 100мм норма, а 5мм є міра перевищення норми, «менше або дорівнюють, не більше, не перевищує ≤5мм; з відхиленнями перевищення з проміжними значеннями від 0 до 5 мм відносно норми.
4) у Держиєва О.Б. , Полтавець І. освіта середня (норма) і не перевищують вищу освіту , де: «освіта середня» є норма, а «≤вища освіта» є мірою перевищення відносно норми «освіта середня» із проміжними значеннями від 1по 5 курс .
5) Заробіток в межах норми ст.66 ЗУ №1788-12 400 грн. і «не перевищують 5,6хЗс грн.», де: 400 грн. є норма в межах заробітку ст.66 ЗУ №1788-12, а «≤5,6хЗс грн.» є мірою перевищення відносно заробітку норми ст.66 ЗУ №1788-12 , те, що межами «норми 400грн.», «+≤5,6хЗс», «менше або дорівнюють, не більше, не перевищує 5,6хЗс», «з відхиленнями перевищення відносно заробітку норми ст.66 ЗУ №1788-12 з проміжними значеннями від 0 до 5,6хЗс».
6) Згідно ст.40 Заробіток для обчислення пенсії Зв=З+Зд, де: заробіток «З» норма, а додаткова зарплата «Зд» є мірою перещевиння відносно норми «З» (те, що межами «З»).
7)У контексті абзацу 1 ч.2 ст. 41 ЗУ №1058-IV Заробіток для обчислення пенсії Зв=З+≤5,6хЗс, де: «З» норма, а «+≤5,6хЗс» є міра дозволеного перевищення відносно норми «З» ст.66 ЗУ №1788-12 , те, що межами «З», або: «+≤5,6хЗс», «менше або дорівнюють (не більше) 5,6хЗс», «з відхиленнями перевищення відносно норми ст.66 ЗУ №1788-12 з проміжними значеннями від 0 до 5,6хЗс».
8 У контексті абзацу 1 ч.2 ст. 41 ЗУ №1058-IV отримані суми заробітку для обчислення пенсії у межах норми ст.66 ЗУ №1788-12 і «не перевищують 5,6хЗс грн.», де:
 суми заробітку у межах ст.66 ЗУ №1788-12 є норма, а «не перевищують 5,6хЗс грн.», «+≤5,6хЗс» є міра дозволеного перевищення відносно норми ст.66 ЗУ №1788-12 з проміжними значеннями від 0 до 5,6хЗс, те, що межами норми, тобто, бути вищим над нормою на затверджену відносну висоту, на затверджене дозволене перевищення або: «+≤5,6хЗс», «менше або дорівнюють (не більше) 5,6хЗс», «з відхиленнями перевищення відносно норми ст.66 ЗУ №1788-12 з проміжними значеннями від 0 до 5,6хЗс, що є аналогічними синонімами міри перевищення.
Вище наведені класичні конструкції норми та міри перевищення норм із змінними проміжними значеннями є аналогічними: в абзаці 1 ч.2 ст. 41 ЗУ №1058-IV суми заробітку для обчислення пенсії у межах норми ст.66 ЗУ №1788-12 і «не перевищують 5,6хЗс грн.» не відрізняються від норми напруги 220в і не перевищує 20в..
Ні в жодній країні світу норма не заміщується мірою перевищення цієї норми, та не має значення обмеження, крім начальником УПФУ у м Рубіжне Держиєвим О.Б. , виконавцем обчислення пенсії Полтавець І. , начальником департаменту ПФУ В.Машкіним та Мінсоцполітики.
Заробіток заявника по нормі ст.66 ЗУ"Про пенсійне забезпечення" ( 1788-12 ) зазначені особи замінили на міру граничного перевищення цієї норми із максимальним значенням 5,6хЗс , як на частку від повного заробітку, з якого сплачені страхові внески; на практиці перекручуючи суть і зміст абзаца 1 ч.2 ст. 41 ЗУ №1058-IV, перекручуючи те, що є класичною нормою та класичною мірою перевищення норми, без об’єктивного та без розумного обґрунтування, без спростування доказів і обґрунтувань заявника.
Європейська Комісія з прав людини при розгляді справи по заяві № 5849/72 Мюллер проти Австрії (1975 г.) «вирішила, що обов'язкові внески в пенсійний фонд можуть створити право власності, яке може бути порушено тим, як розподіляються кошти фонду. ... Добровільні пенсійні внески рівним чином могли б утворити право, що гарантується статтею 1 Протоколу № 1» та сформулювала права власності громадянина на пенсію, у зв'язку із сплатою обов'язкових внесків до пенсійного фонду виникає право власності на пенсію щодо внесеної частини до цього фонду, підпадає під захист ст.1 Протоколу №1 до Конвенції.
Ст. ст.24, 41,46 Контитуції України та ст. 1 Протоколу №1 Конвенції , ч. 1 ст.7 , п.9 ч. 1 ст. 16 ЗУ №1058-IV передбачають отримання пенсійних виплат на умовах і в порядку, передбачених цим Законом, та рівноправність застрахованих осіб, щодо отримання пенсійних виплат та виконання обов'язків стосовно сплати страхових внесків на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування, а саме: обчислення та виплату пенсій від повного заробітку відповідної частини внесених обов'язкових страхових внесків.
Не достучатися до Мінсоцполітики та ПФУ з січня 2012р. Колишнє керівництво Генеральної прокуратури України на звернення не реагувало, направляло скарги для перевірки до грабіжників пенсії, до тих, хто здійснює до сьогодення дискримінацію прав заявника на пенсію від повного розміру заробітку .
Начальник УПФУ у м Рубіжне Держиєв О.Б. , виконавць обчислення пенсії Полтавець І., за вимогою ПФУ та Мінсоцполітики, протиправно обчислили пенсію заявника частково від частки отриманого заробітку, здійснили дискримінацію прав заявника на пенсію від повного розміру заробітку, з якого сплачені страхові внески згідно із пенсійним законодавством за період НЕ ОБМЕЖЕННЯ ЗАРОБІТКУ 1989-1994рр., та продовжують викрадати майже половину пенсії заявника.
Заявник надає запити, які стосуються пенсії та порушених прав заявника:
1) Згідно якої норми та закону отриманий заробіток заявника для обчислення пенсії, з якого сплачені пенсійні внески, ПФУ обмежує до розміру 7638 грн., застосовуючи граничного значенням міри перевищення 5,6хЗс відносно норми?
2) З яких законодавчих підстав обмеження норми заробітку ПФУ вибрав саме у розмірі граничного значенням перевищення норми 5,6хЗс; З яких законодавчих підстав ПФУ не вибирає проміжне значення від 0 до 5,6хЗс, бо згідно правил мови, математики та метрології «менше або дорівнюють, не більше, не перевищують 5,6хЗс» це є проміжні значення від 0 до 5,6хЗс ?
3) Згідно яких положень Законів України за період законодавчого не обмеження заробітку дозволяється ПФУ граничним значенням перевищення у розмірі 5,6хЗс або проміжними значеннями від 0 до 5,6хЗс обмежувати заробіток 1989-1994р.р, з якого сплачені пенсійні внески (збор)?
4) Які норми пенсійного законодавства України та практики Європейській Комісії та Європейського Суду з прав людини дозволяють ПФУ обчислювати пенсію від частки повного заробітку та здійснювати дискримінацію прав заявника на пенсію від повного розміру заробітку 1989-1994р.р, з якого сплачені страхові внески (збор) згідно із пенсійним законодавством за період законодавчого не обмеження заробітку .

Пенсіонер Нєскородєв М.С. 06.11.2014р.

З повагою,

Нєскордєв М.С.